+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Engelli memurlar gece nöbeti veya gece vardiyası tutuyor mu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Engelli memurlar gece nöbeti veya gece vardiyası tutuyor mu
  Engelli memurlar gece nöbeti veya gece vardiyası tutuyor mu? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Engelli memurlar gece nöbeti veya gece vardiyası tutuyor mu
  Hayır.Tutmuyorlar.657 sayılı devlet memurları kanunun 101.maddesinde engelli memurlara gece nöbeti verilemez ibaresi var.

  657 sayılı kanun maddesi
  MADDE 101- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/105 md.)
  Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
  Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”
+ Yorum Gönder