+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları nedir
  Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları nedir? 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

  Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi, özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi, ozon tabakasının delinmesi, yerkürenin giderek ısınması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi; çevreyi korumak amaçlı çevre kuruluşlarının kurulmasına neden olmuştur.

  Aşağıda belirli çevre kuruluşlarının isimleri ve amaçları yer almaktadır.  ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)

  ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.

  "Doğal kaynakları", "kültürel mirası" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

  ÇEKÜL'ün "koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" ne öncelik verilmesidir.

  ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında sürdürmektedir  DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)
  Amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.


  TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI (TÇV)


  Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşamayı hedefleyen vakıf 1978 yılında kurulmuştur. Türkiye Çevre Vakfı’nın hizmetleri; araştırma, yayın ve kamuoyu aydınlatma şeklinde devam ederken, Vakfın bugüne kadar yayınladığı ve çevre konusunun hemen her yönünü işleyen kitapların sayısı 172 ‘ yi bulmuştur..


  TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)  TEMA vakfının amaçları; ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak.

  Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi.  DOĞA İLE BARIŞ

  Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur.

  Hızla artan nüfus, buna bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu doğal ortamların yok olması, şehir içi yeşil alanların normalin çok altına düşmesi karşısında gerekli koruma bilincini İnsan eli ile değişmekte olan iklim konusunda halkı bilgilendirmek, Türk Boğazlarının ve Karadeniz su havzasının sorunları karşısında ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarına katılmak, yön vermek, başlıca amaçlarındandır.  DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)

  Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

  (TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU

  TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

  GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)

  Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.

  Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar
 3. Ziyaretçi
  sızden gonullu kurulusların ısmını ıstedım
 4. Mine
  Devamlı Üye
  çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanitma vakfi (çekül)

  doğal hayati koruma derneği (dhkd)


  türkiye çevre vakfi (tçv)


  türkiye erezyonla mücadele ağaçlandirma ve doğal kaynaklari koruma vakfi (tema)

  doğa ile bariş


  deniz temiz derneği (turmepa)

  (türçek )türkiye çevre koruma ve yeşillendirme kurumu


  greenpeace (yeşil bariş)

 5. Ziyaretçi
  vermiş zaten
  vermiş zaten

 6. Ziyaretçi
  size çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkür ederşm çok iyi anlatmışsınızz çok saılun çok işime yaradı

 7. Ziyaretçi
  bende teşekkür ederim

 8. Mesport
  Moderators
  Greenpeace (Yeşil Barış)
  Greenpeace (Türkçe: Yeşil Barış); birçok ülkede etkin, kâr amacı gütmeyen, çevreci bir örgüttür. 1971'den bu yana dünyanın dört bir yanında çevre katliamlarına karşı mücadele vermektedir. Çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmek için devletlerden, şirketlerden ya da siyasî partilerden bağış veya sponsorluk kâbul etmez. Tüm çalışmalarının kaynağını sadece bireylerden aldığı maddî ve manevî destek oluşturur.

  Greenpeace, gezegeni yaşanmaz hâle getiren çevre suçlarına karşı bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür ve şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık ederek bu suçları basın aracılığıyla gündeme getirir.

  Merkezi Amsterdam'da bulunan örgütün, 45 ülkede 28 bölge ofisi bulunmaktadır.

  Greenpeace, birkaç kişinin kiraladıkları kırık dökük bir tekne ile nükleer denemeleri protesto etmek için ABD'nin Alaska eyaletinden, Amchitka'daki nükleer deneme sahasına gitmeleri ile 1971 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde doğmuştur.

  Temel İlkeleri
  Şiddetsiz Doğrudan Eylem
  Bilimsellik
  Bağımsızlık
  Tabiat Anaya Saygı  Başlıca çalışma alanları

  Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması.
  İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi.
  Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi
  Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması
  Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması.
  Genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi.
  Savaşların önlenmesi.
  Küresel Isınma'nın durdurulması.
  Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması.


  Greenpeace Türkiye, uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace'in Akdeniz Ofisi'ne bağlı olarak 1992 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Kuruluş dünyayı tehdit eden en önemli çevre sorunları üzerinde çalışır ve çözümler öneriyor.

  Türkiye Ofisi şu anda enerji ve iklim değişikliği, toksik maddeler, denizler, Nükleer Silahsızlanma alanında etkin çalışmalar yürütüyor. Sürekli maddi destekte bulunan yaklaşık 25 bin destekçisi ve İstanbul ofisinde 12 tam ve yarım zamanlı çalışanı bulunmaktadır.  WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı
  (World Wide Fund for Nature)  Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

  WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000'e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100'ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir.

  WWF'nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır.
  WWF-Türkiye

  1996'da kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF'nin Türkiye ulusal kuruluşu haline gelerek WWF-Türkiye adını benimsemiştir. WWF-Türkiye, WWF'nin amaçlarına oldukça paralel haraket etse de bu amaçları ulusal bir seviyede gerçekleştirir.

  WWF-Türkiye, projelerini, su kaynakları, orman ve deniz ve kıyı kategorileri altında gerçekleştirilmektedir. Bu projeleri bugüne kadar Kafkasya Ekolojik Bölgesi, Doğu Karadeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, İğneada ve Susurluk Havzası'nda gerçekleştirmiştir.

  WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve sponsorluklarla sürdürmekte olup, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kapsamına girer. Vakıf, kurumsal ilkelerini aşağıdaki başlıklar şeklinde açıklamaktadır:

  Bağımsız ve siyaset dışında olmak;
  Konuları irdelerken en yeni bilimsel verileri kullanmak ve tüm çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek;
  Alan projeleri, politik inisiyatifler, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla somut koruma çözümleri oluşturmak;
  Diğer sivil toplum kuruluşları, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla işbirlikleri oluşturmaya çalışmak;
  Çalışmalarını profesyonel bir yaklaşımla ve düşük maliyetle yürütürken, mali kaynaklarını dikkatli ve sorumlu kullanmak.

  Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF-Türkiye, yapılan çeşitli bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanarak seçtiği 'öncelikli koruma alanları'nı Ramsar anlaşması'nda belirlenen ölçütlere göre değerlendirerek, temelde su kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar, orman alanlarının bozulmasını ve yok olmasını önlemek, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve; kıyıların ve doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik deniz koruma alanlarının oluşturulması ve canlı türlerinin yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır.

  Vakıf, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) başta olmak üzere; Lafarge, Microsoft, Canon, Unilever, HSBC, ABB gibi çokuluslu şirketlerle de işbirliği yapmaktadır.

  Bugüne kadar Doğu Karadeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, İğneada, Susurluk Havzası'nda çalışmalar yapmıştır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF Türkiye'nin Genel Müdürü Filiz Demirayak 'tır.

  WWF’nin yayınladığı '2006 Yaşayan Gezegen Raporu'na göre, gezegenimizdeki doğal kaynakları tarih boyunca görülmemiş bir hızla tüketilmektedir. Yine vakfın verilerine göre; günümüzde 1430 m³ olan kişibaşına düşen kullanılabilir su miktarı, 2030 yılında; Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 80 milyona çıkmasıyla 1100 m3'e düşecek ve Türkiye çok ciddi anlamda su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir.

 9. Mesport
  Moderators
  TEMA Vakfı

  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır.

  TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-B.D.T. İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur.

  TEMA Vakfı'nın 1998 yılından beri sürdürdüğü Meşe Projesi, Türkiye genelinde 1 milyon hektar alanda sağlıklı meşe ormanları oluşturmayı hedeflemektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen projenin toplam maliyeti 1.8 milyar ABD doları civarındadır. Türkiye'de kurulmuştur.

  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
  ÇEKÜL Vakfı

  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), merkezi İstanbul'da bulunan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur.

  1975 yılı, dünyanın pek çok yerinde koruma ve yaşatma bilincinin ilk defa kuramsal düzeyde ortaya atıldığı, “ortak miras” kavramının ilk kez dillendirildiği, Türkiye’de de Metin Sözen ve arkadaşlarının Safranbolu’da bu kavramı gündeme getirdiği bir milat olmuştu. 1975’lerde Safranbolu’da başlatılan koruma-yaşatma çalışmaları, kentin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle hedeflerinden birine ulaşmıştı.

  Öğrencilik yıllarından bu yana Anadolu’nun doğal ve kültürel zenginliğin ardına düşen Metin Sözen, yarım yüzyıl boyunca, sürdüreceği koruma serüveninin ilk somut sonuçlarını Batı Karadeniz’in Safranbolu kasabasında almıştı. Bu süreç, Prof. Dr. Metin Sözen ve çalışma arkadaşlarının 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’nı kurmalarının yolunu açtı. ÇEKÜL Vakfı çatısı altında devam eden koruma-yaşatma hareketi, Bursa’ya, Kütahya’ya, Milas’a, Muğla’ya, Amasya’ya, Kastamonu’ya ve daha pek çok farklı ölçekte kente yayılmaya başladı.


  ÇEKÜL, Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.


  Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

  Bu anlamda; "Doğa varlığını yitirirse, insanı kimlikli kılan kültürel birikim yok edilirse, boyutlandırmaya çalıştığımız "baş döndürücü teknolojik gelişmeler" oturacak sağlıklı zemin bulamaz. Bu nedenle, yaşamı anlamlı kılan temel öğeleri tüketmeden, onlarla birlikte yaşayacağımız günler" amaçlanmaktadır.

  ÇEKÜL vakfı'nın "koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" ne öncelik verilmesidir. Toplumun kendini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesi, böylece sağlanır. ÇEKÜL'ün amacı çevreyi ve doğal mirasları koruma altına almaktır.


  Projeler
  Vakfın,

  7 Bölge 7 Kent
  Kendini Koruyan Kentler
  Sinan'a Saygı
  GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Gelişimi
  Kelkit Havzası Ekolojik Tarım ve Yerel STK'ların Doğa Koruma Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi / Niksar Ekolojik Tarım Çalışması (NET)
  7 Ağaç Ormanları
  77 m² Toprak Kurtarma
  92 Ormanı Projesi
  Bahçesaray Cevizlerini Yaşatalım, Çoğaltalım
  Bahçesaray Geofitlerini Koruma ve Çogaltma
  Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi
  Beriköy Projesi
  Diyarbakır Üniversitesi Kampüsü Ağaçlandırması
  Küçük Menderes Havzası Koruma Çalışmaları
  TEM Otoyolu Ağaçlandırması

  başlıkları altında projeleri ve

  Kentler Çocuklarındır Projesi
  Çevre Eğitimi Çalışmaları
  Çevre Seminerleri
  Okullarda Çevre Eğitimi
  Yaz Okulları
  Önemli Günler
  Kent Belgeselleri

  adlarında eğitim çalışmaları ve

  Dünya Çevre Günü sürekli etkinliği vardır.

 10. Mesport
  Moderators
  TÇV (Türkiye Çevre Vakfı)
  Hepimizin daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşaması. Bunun için yapmamız gereken çok şey var. Biz, sınırlı imkânlara sahip bir gönüllü kuruluş olarak, elimizden geldiğince bu amaca ulaşmaya yardım edecek hizmetleri üstleniyoruz.

  Tam 31 yıldır, araştırmalar, yayınlar yapıyor; toplantılar, konferanslar düzenliyoruz. Kurulduğumuz 1978 yılından bugüne, çalışmalarımız aralıksız sürüyor.  Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
  ÇEVKO

  Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı - ÇEVKO, İstanbul'da yerleşik bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur.


  1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye'nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir.
  ÇEVKO, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31.03.2005 tarihli kararı ile, her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda "Yetkilendirilmiş Kuruluş" tur.
  1992 yılında kurulan vakıf; Türkiye'de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşturulmasında etkin bir rol oynayan kuruluş.

  Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.  ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)

  1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki öğretim üyeleri tarafından kurulan vakıftır.


  Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,

  Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,

  Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması.

  ÇEKÜD
  Çevre Gönüllüleri olarakta bilinen dernek, 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çevre sorunlarına, bilimsel verilerin ve teknolojik gelişmelerin ışığında, öz kültürümüzün derinliklerinde bulunan manevi dinamikleri de kullanarak çözüm önerileri üretmek;

  Dogal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasi, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla, sivil toplum ve Kamu kuruluslarıyla dayanışma halinde; kritik ve analitik düsünce yapısında, kültürel değerlerimize bağlı, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır.
  www.cekud.org/  TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)

  Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) 1972 yılında İstanbul'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

  Kurum çevreyi koruma konusunda çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışla kamu yararına çalışma prensibiyle Türkiye’nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından biri olarak 1972 yılında İstanbul’da kurulmuş, 1975 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsüne alınmış, 1985 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından, kuruluş ismi "Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu" olarak tescili uygun görülmüştür.

  TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.


  TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği)

  DenizTemiz Derneği – TURMEPA, merkezi İstanbul'da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur.

  8 Nisan 1994 tarihinde 29 kişiden oluşan bir grup denizci ve işadamı tarafından kurulan Turmepa, 8333 kilometrelik sahil şeridini kapsayan bir alanda, denizleri yaşatma çabaları göstermektedir.

  Derneğin 1995 yılında yayınladığı "Denizleri Koruma Deklarasyonu" BM Çevre Programı, IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS and IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteğini almış olup, günümüzde 800’ü aşkın gerçek ve tüzel üyeyi kapsamaktadır.  Deniz Temiz Derneği amaç ve hedeflerini, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır. TURMEPA, Bakanlar Kurulu’nca 19.06.2000 tarihinde alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir.


  Etkinlikleri


  Turmepa’nın etkinlikleri üç ana başlık altında incelenebilir:

  1- Projeler:

  Bütünleşik Kıyı Yönetim Sistemi Oluşturma Projesi
  Denizde Uyanmak Bir Başkadır
  Eğitim Projesi

  2- Koruma Çalışmaları

  Uluslararası Kıyı Temizleme Günü (International Coastal Cleanup)
  Deniz Süpürgesi
  Atık Alım Tekneleri

  3- Bilgilendirme materyalleri

  Afiş Çalışmaları
  Acil Mavi Hattı: 444 67 67
  Temiz Deniz Seminerleri

  4- Eğitim Çalışmaları

  Sınırsız Mavi


  Ürünleri

  Deniz Temiz Derneği – TURMEPA, temiz bir deniz ve kıyı şeridi yaratma, varolan doğal kaynakları koruma harcamalarında kullanılabilecek gelir elde etmek amacıyla, çevreye zararı olmayan, sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, tekne ve usturmaça temizleyici gibi malzemeler üreterek satmaktadır.  Verdiği önemli bilgiler

  Yaşamak için ihtiyaç duyulan oksijenin %70 ini denizler sağlıyor.
  Kanser ilaçlarının %65 inin deniz canlılarından ve bitkilerinden yapılıyor.
  Dünyada her yıl 450 milyar m3 arıtılmamış ya da kısmen arıtılmış çöpün, endüstriyel ve tarımsal atık denize atılıyor.
  Denize saatte %50 si plastik olmak üzere 675.000 kg çöp atılıyor.
  Türkiye’de sanayi tesislerinin %98’inde, belediyelerin %95’inde, turizm tesislerinin % 81’inde atık arıtma tesisi yok.
  Akdeniz, dünya denizlerinin %1 ini oluşturuyor.
  Dünya nüfusunun neredeyse yarısının sahillerde yaşıyor.
  Her 20 kişiden 1 kişi bir kere kirli denize girmekten hastalanabiliyor.
  Her yıl yaklaşık 250 milyon kişi, kirli denizlere girdiği için mide-bağırsak enfeksiyonu ve üst solunum yolları hastalıklarına yakalanıyor.
  Ticari olarak avlanabilen balık türlerinin en az %70 inin gereğinden fazla ya da tamamen tüketiliyor.
  1 Cam şişe 1 milyon yılda, 1 plastik şişe 450 yılda denizde kayboluyor.
  Denizlerdeki çöpler her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunu öldürüyor.
  Akdeniz havzası dünyadaki 34 sorunlu bölge içinde 3. sırada yer alıyor.
  Küresel ısınmanın ana nedeni; deniz kirliliği.
  Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarına göre Türkiye’de yıllık 2,6 milyon ton tehlikeli atık üretiliyor.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


türkiyede çevreyi ve doğal hayatı korumak için çeşitli etkinlikler yürüten vakıf ve dernekler,  ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları,  çevre kirliliği ve erozyonu önlemede hangi kuruluşlar vardır,  çevre kirliliği ve erozyonu önlemede hangi gönüllü ve resmi kuruluşlar var,  ülkemizde doğal yapıyı korumak için kurulan gönüllü kuruluşlar,  çevre kirliliği ve erozyonu önlemede hangi gönüllü ve resmi kuruluşlar var bunların çalışmaları nelerdir