+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 ... SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkçenin önemi ile ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçenin önemi ile ilgili kompozisyon
  öğretmen türkçenin önemi ile ilgili kompozisyon yazın dedi puan vercekmiş bana doğru düzgün bir kompozisyon lütfen)) :((( 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  türkçenin önemi ile ilgili kompozisyon

  TÜRKÇE'NİN ÖNEMİ


  Türkçe bazılarının sandığından daha zengindir. Dilimizde genel olarak kullanılan 30.000 kadar sözcük vardır. Bunlara halk ağızlarını ve dilimize girmiş yabancı sözcükleri de katarsak kelime hazinesi elli bini geçer. Ayrıca Türkçe’de organ, hayvan ve doğa adları zengindir. Renk ve akraba adları da birçok dillere göre daha çeşitlidir ve zengindir.

  Türklerin Şamanist olduğu dönemlerde yani X. Yüzyıldan önce Türkçe’de Arap-Fars etkisi oldu. İslam’dan önce Çin, Sanskrit, Tibet, Sogd ve Tohar dillerinin etkisinden söz edilebilir.

  Bu dönemde Köktürkçe ve Uygurca güçlü varlığını korudu. Hatta Uygur Türkçesi hukuk, tıp ve dinle ilgili terimlerde gelişme göstermiştir. Uygurca öteki Türk lehçelerine de bir ölçüde kaynak olmuştur.

  X-XII. yüzyıllar arasındaki Türkçe’ye İslami sözcük ve terimler girmeye başlamıştır. Samanoğulları, Gazneliler ve Karahanlılar döneminde Türkçe önemini sürdürmüştür. Ahmet Yükneki’nin Atabet ul-Hakaik’i, Yusuf Hac Hacib’in Kutatgu-Bilig’i ve Gazneli Mahmud’un Divan-ı Lugat-ı Türk’ü bu dönemde yazılmıştır. Bu yapıtlardan ilk ikisinin hem Uygurca, hem de Arap harfleriyle yazılmış nüshası bulunmuştur. İçerik elbette Türkçe’ydi,

  XIII. yüzyıldan sonra Türkçe, üç ayrı lehçe olarak gelişti. İdil-Ural dolaylarında Kıpçak Türkçesi, Orta Asya’da Çağatayca ve Önasya’da Oğuz Türkçesi varlığını sürdürdü. Anadolu dili de Oğuz Türkçe’sidir.

  Türklerin göçleri kuzeyden ve İran üzerinden Batı’ya doğru olmuştur. İran üzerinden gelenler, Arapça’nın ve Farsça’nın etkisinde kaldılar. Saraylarda Farsça kullanılır oldu. Halk Türkçe konuştu. 1243 Kösedağ savaşında Selçuklular, Moğollara yenildiler. Anadolu Beylikleri Türkçe’yi yeğlediler. Özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey sarayda ve her yerde Türkçe işlem yapılmasını zorunlu kıldı.

  Osmanlı Beyliği de Türkçe’yi kullanıyordu. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Medresede Farsça ve Arapça’nın etkisi artmaya başladı. XVI. Yüzyıla gelindiğinde dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, kültürde ve özellikle edebiyatta İran’ı geride bıraktı. Bazı aydınlar Türkçe’nin önemini unutmak istemediler. Mahremi (ö. 1535) sözcükler, benzetmeler ve örnekler kullanarak Türkçe’yi öne çıkarmak istedi. Edirneli Nazmi (ö.1548) de aruz kullanarak yalın Türkçe’yle şiir yazdı. Ali Şir Nevai (ö. 1501) de Muhakeme tul-Lugateyn’i yazarak Türkçe’nin Farsça’dan üstünlüğünü göstermeye çalıştı.

  Medresede ve sarayda Arap-Fars etkisi sürerken halk şairleri hece vezni ile Türkçe şiirler yazıyorlardı. Divan şairlerinin bazıları halk şairlerini küçümsüyorlardı. Tasavvuf şairleri de dinsel sözcükleri kullanarak Türkçe’yi halkın anlayabileceği biçimde kullandılar. 1839 Tanzimat Fermanı’ndan önce Esat Efendi, bu tarihten sonra da Şinasi Türkçe’yi öne çıkarmak istedi.

  Batılıların desteğiyle Osmanlı’da azınlıklarda ulusal bilinç güçleniyordu, Yunanistan böylece bağımsızlığını almıştı. XIX. Yüzyılda Osmanlı aydınlarında ulusal bilincin başladığına tanık oluyoruz. Ulusal bilinçte dil de olağanüstü önemlidir. Ahmet Cevdet Paşa ve Fuat Paşa, Türkçe’nin gramerini yazdı. Ahmet Vefik Paşa, Ebu’l-Gazi Bahadır’ın Şecere-i Türk adlı Çağatayca yapıtını halkın anlayacağı Türkçe’ye çevirdi.

  Ali Süavi Hive adlı yapıtıyla Türkçülüğe önem verdi. Süleyman Hüsnü Paşa da Tarih-i Alem adlı yapıtında İslam’dan önceki Türk tarihine önem verdi. 1870’de Mekteb-i Tıbbıye’nin öğretim dili Fransızca’dan Türkçe’ye çevrildi. Osmanlı Anayasası’nın 18. maddesinde devletin dilinin Türkçe olduğu belirtildi.

  Kırımlı İsmail Gaspıralı (1851-1914) Türk dünyasında dilde, fikirde ve işte birlik istedi. Türkçe’nin yabancı dillerden kurtarılmasını önerdi. Ayrıca Türkler için ortak yazı dilinin yaratılmasını istedi. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp Türklük bilincinin güçlenmesi için çok çaba harcadı. 1923’de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra beş hececi şairler ve ayrıca Yedi Meşaleciler aruz yerine ölçülü ve uyaklı şiirler yazarak Türkçe’ye hizmet ettiler.

  Atatürk dilin önemini vurguladı ve şöyle söyledi: “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşların oluşturdukları sosyal ve siyasal topluluktur.” Atatürk, 1928’de Türk alfabesinin kabulünü sağlayarak Türkçe’nin gelişmesine katkıda bulundu. Bununla da yetinmeyerek 1932’de Türk Dili Tetkik Derneği’ni kurdu. Bu dernek, 1936’da Türk Dil Kurumu adını aldı. Cumhuriyet döneminde dil kurultayları oluşturularak Türkçe’nin önemi ve zenginliği ortaya kondu. Özellikle yabancı sözcüklerden Türkçe’nin temizlenmesine çalışıldı. Osmanlıca, Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı bir halindeydi. Atatürk, halkın anlayacağı dile dönülmesi için şöyle söylemişti: “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

  Cumhuriyet döneminde Türk Dil Kurumu’nun çabalarıyla anlaşılır. Türkçe ortaya çıkarılmıştır. Ancak zamanımızda bu kez de Batılı dillerin sözcükleri dilimizi doldurmaya başladı. Tabela adları, teknik araç ve gereçlerin adları dikkati çekicidir. Medyada yabancı sözcük kullanarak bilgiçlik satanlar az değildir. Halk arasında günaydın yerine “selamun aleyküm” diyenler dikkati çekicidir. “Hoşça kal” ya da “Allah’a ısmarladık” yerine “bay bay” diyenler çoğaldı.

  Sözün özü Türkçe’miz zengin ve güzel bir dildir. Çocuklarımızı Türk diliyle eğitim yapan okullarda okutarak Türkçe’mizi öğretelim. Yabancı dili öğrenmek başka, ilköğretimden itibaren yabancı dilde eğitim almak başkadır. Yabancı dilde küçük yaştan itibaren eğitim alan çocuk, yabancı mantığı ile düşünmeye başlar. İlkin kendi dilimizi öğrenelim. Sonra da yabancı dile yönelelim. Türkçe’yi unutmamak koşuluyla yabancı dil öğrenmek de çağımızın gereğidir. Türkçe eğitim yapan okullarda zaten gerekli yabancı dil öğretiliyor. Ayrıca kurslar imkanlar var.

  Son olarak belirtmek isterim ki bir ulusun bağımsızlığında ve kültürünün korunmasında dil çok önemlidir. Bu nedenle Türkçe’mizi yabancı dillerin baskısından kurtarmak için daha çok çaba harcamalıyız

 3. Ziyaretçi
  cok güzel söylemişsiniz bazı salaklar hala türkcemize acayıp acayıp şeyler katmaya devam ediyorlar ülkemizin artık durumuna cok acıyorum elimden geleni yemin ederimki yapacagım
 4. Ziyaretçi
  doğru haklısın çünkü gerçekten türkçeyi çok bozuyorlar

 5. Ziyaretçi
  evet ya bencede arkadaşlar çok haklısınız bu arada kompozisyonlar harika

 6. Ziyaretçi
  Evet arkadaşlar türkçemizi çok bozan var yok evt yok oke miş yeni gençlik böyle

 7. Ziyaretçi
  arkadaslar böyle kompozisyonlara bide 6.7.8. sınıflar içn güzel bişiler yazsanız olmazmı ama kompozisyonunuzu çok beyendim tebrikler

 8. Ziyaretçi
  Arkadaslar Türkce'yi savunurken biraz daha bilgili olursak hani cümlelerde ya falan kullnmazsak daha iyi olur yorumlar ciddiye alınır.Türkce'yi bozduklarını savunuyorsunuz ama siz daha kotu yorum yapmıssınız.

 9. Ziyaretçi
  ya bencede türkçeyi çok bozuolar mesala selam yazacaklarına slm poff ya buarada türkçeyi bozmayalım bozanları uyaralım

 10. Ziyaretçi
  arkadaşlar bu da yetmezmiş gibi bir de başımıza emolar çıktı onların yazı tipini hiç anlamıyorum çok iğrenç türkçeye yakışmayan şekilde yazıyorlar bu arada türkçem 99 dan 5 düştü benim daha doğrusu 98,90 dan her neyse tüm kurallarına uyuyorum ve dilimizi çok seviyorum bozanlarla da muhattap olmuyorum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 ... SonuncuSonuncu


türkçe ile ilgili kompozisyon,  türkçe ile ilgili kompozisyon örnekleri,  türkçenin önemi ile ilgili kompozisyon,  türkçemiz ile ilgili kompozisyon,  türkçe ile ilgili kompozisyonlar,  güzel türkçemiz ile ilgili kompozisyon