+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kesir ölçek hakkında 20 soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kesir ölçek hakkında 20 soru
  lütfen yardım edin zamanım yarına kadar 2. HARBİKIZ
  Moderator

  1) 1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

  gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

  lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?

  A) 1/10.000 B) 1/100.000 C) 1/500.000

  D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000

  2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

  hangisi belirler?

  A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon

  C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem

  E) Yerşekillerini gösterme biçimi

  3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile

  batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?

  A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109

  4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık

  haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-

  ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-

  tanın ölçeği nedir?

  A) 1/220.000 B) 1/1.100.000 C) 1/1.400.000

  D) 1/2.100.000 E) 1/4.400.000

  5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

  ğıdakilerden hangisidir?

  A) Kroki daha ayrıntılıdır.

  B) Planlar daha geniş alanları gösterir.

  C) Planın ölçeği daha büyüktür.

  D) Krokinin başlığı yoktur.

  E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.

  6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-

  risi değildir?

  A) Deniz kıyısından başlarlar.

  B) Kapalı eğrilerdir.

  C) Birbirleri ile kesişirler.

  D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.

  E) Nokta ile de gösterilirler.

  7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-

  dakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Konum B) İki nokta arası uzaklık

  C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler

  E) Nüfus dağılımı

  8) 1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

  çek alanı kaç km dir?

  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145

  9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası

  1 cm olarak gösterilmiştir.

  Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

  sı gerçek uzunluk kaç km dir?

  A) 5 B) 25 C) 75 D) 100 E) 125

  10) km

  5 0 5 10 15 20

  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

  ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?

  A) 1/ 100.000 B) 1/ 1.100.000 C) 1/ 10.000

  D) 1/ 1.000.000 E) 1/ 1.500.000

  11) 1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir

  yer gerçekte kaç km dir?

  A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100

  12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen

  bir sınıf gerçekte kaç m dir?

  A) 24 B) 36 C) 72 D) 86 E) 94

  13) Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-

  den hangisine göre belirlenir?

  A) Başlangıç meridyenine olan uzaklığına

  B) Gece - gündüz süresine

  C) Güneş ışınlarının düşme açısına

  D) Ekvatora olan uzaklığına

  E) Coğrafi konumuna

  14) Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm

  ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisidir?

  A) 1/200.000 B) 1/360.000 C) 1/400.000

  D) 1/600.000 E) 1/3.000.000

  15) 1 / 2.000.000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir

  uzunluk 1 / 1.000.000 ölçekli başka bir haritada kaç

  cm olarak gösterilir?

  A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8

  16) 1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir

  göl gerçekte kaç dam dir?

  A) 25 B) 125 C) 2.500 D) 12.500 E) 1.250.000

  17) 1 / 3.000.000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası

  3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile

  gösterilmektedir.

  Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?

  A) 1/ 300.000 B) 1/ 600.000 C) 1/ 1.000.000

  D) 1/ 6.000.000 E) 1/ 12.000.000 )1/ 7.000.000

  18) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile

  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisi olmalıdır?

  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000

  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000
 3. HARBİKIZ
  Moderator
  19) 1/ 500.000 ölçekli haritada 20 cm olan bir ada başka

  bir haritada 5 cm gelmektedir.

  İkinci haritanın ölçeği nedir?

  A) 1/ 12.500 B) 1/ 62.500 C) 1/ 1.000.000

  D) 1/ 1.250.000 E) 1/ 10.000.000

  20) Bir A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden

  hangisi kullanılamaz?

  A) 1/1.000 B) 1/10.000 C) 1/15.000

  D) 1/19.000 E) 1/250.000

  21) 1/ 2.000.000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm ola-

  rak ölçülmüştür.Bu gölün alanı gerçekte kaç km dir?

  A) 482 B) 820 C) 1640 D) 2700 E) 3280

  22) 1/ 400.000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi

  ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?

  A) 1/ 800.000 B) 1/ 850.000 C) 1/ 900.000

  D) 1/ 500.000 E) 1/ 1.000.000

  23) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile

  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisi olmalıdır?

  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000

  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000

  24) 1/ 650.000 ölçekli bir haritada 6cm gelen bir alan ger-

  çekte kaç km dir?

  A) 253,50 B) 25350 C) 2,535 D) 23,350

  E) 25,350

  25) km

  4 0 4 8 12 16 20

  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 6 cm dir. Kesir ölçek ola-

  rak gösterin.

  A) 1/ 400.000 B) 1/ 2.000.000 C) 1/ 4.000.000

  D) 1/ 40.000 E) 1/ 4.000

  26) Bir alan 1/ 400.000 ölçekli haritada 2 cm ile gösterilmiş-

  tir.Aynı alan 1/ 800.000 ölçekli başka bir haritada kaç

  cm ile gösterilir?

  A) 0,5 B) 0,8 C) 5 D) 50 E) 500

  27) km

  25 0 25 50 75 100

  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 10 cm dir.Kesir ölçek

  olarak gösterimi nedir?

  A) 1/ 125.000 B) 1/ 12.500 C) 1/1.250.000

  D) 1/ 12.500.000 E) 125.000.000

  28) 300 km lik bir gölün 3 cm ile gösterildiği bir haritada

  8 cm lik bir uzunluk gerçekte kaç km dir?

  A) 60 B) 80 C) 100 D) 200 E) 800

  29) 1/ 3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir alan ger-

  çekte kaç km dir?

  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145

  30) İki kent arasındaki uzaklık 1/ 2.000.000 ölçekli bir ha-

  ritada 10 cm olarak ölçülmüştür.Aynı uzaklık bir başka

  haritada 8 cm olarak ölçüldüğüne göre ikinci haritanın

  ölçeği hangisidir?

  A) 1/ 100.000 B) 1/ 250.000 C) 1/ 300.000

  D) 1/ 2.500.000 E) 1/ 3.000.000

  31) 150* doğu meridyeni üzerinde Pazar saat 6.00 iken,

  başlangıç meridyeni üzerinde gün ve saat aşağıdakiler-

  den hangisidir?

  A) Pazar 21.00 B) Pazar 04.00

  C) Cumartesi 22.00 D) Cumartesi 10.00

  E) Cumartesi 22.20

  32) Yerel saati 30* batı meridyeninin saatinden dört saat

  ileri olan meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 90* batı B) 60* batı C) 30* doğu

  D) 60* doğu E) 90* doğu

  33) 75* batı boylamında yerel saat 04.30 iken yerel saatin

  10.50 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 180* batı B) 95* batı C) 20* batı

  D) 20* doğu E) 95* doğu

  34) 1/500.000 ölçekli bir haritada 30 cm olarak gösterilen

  bir alan gerçekte kaç km dir?

  A) 135 B) 225 C) 450 D) 675 E) 750

  35) 45* batı boylamında 08.40 da doğan güneş 35* doğu

  boylamında kaçta batar?(23 Eylülde)

  A) 15.20 B) 03.20 C) 14.00 D) 15.30 E) 05.35

  36) Gerçek alanı 3200 km olan bir göl hangi ölçekli haritada

  2 cm lik alan kapsar?

  A) 1/ 4.000.000 B) 1/ 2.000.000 C) 1/ 640.000

  D) 1/ 400.000 E) 1/ 200.000

  37) 40 * doğu boylamında 21 Mart tarihainde 06.44 de do-

  ğan güneş 70* doğu boylamında kaçta batar?

  A) 16.44 B) 14.44 C) 20.44

  D) 20.45 E)18.55

  38) 1/ 2.700.000 ölçekli bir haritada 14 cm gelen bir me-

  safe gerçekte kaç km dir.

  A) 37,8 B) 38,7 C) 36,8

  D) 33.6 E) 40,4

  39) Gerçek alanı 800 km olan bir göl 1/ 500.000 ölçekli ha-

  ritada kaç cm lik alan kaplar?

  A) 4 B) 16 C) 32 D) 80 E) 100
 4. Ziyaretçi
  saol ama cevap anahtarı niye yok

 5. Ziyaretçi
  keşke cvp anahtarı olsaymış daha güzel olurmuş

 6. Ziyaretçi
  saol qankiii..

 7. Ziyaretçi
  ya güzelde benim isteğim soru tipi yok yinede emeğine saygı saol hazırladığın için

 8. Ziyaretçi
  Cevap anahtarı olsaymış daha iyi olurmuş.sağol good buy

 9. Ziyaretçi
  tşk çok işime yaradı 10 numara saolun emeğe saygı

 10. Ziyaretçi
  ence mhalll gibi olmus valla ha mhal gibi bu ne ya cevap koymayın biz çözelim herşeyin kolayı hallarr

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


kesir ölçek soruları,  kesir ölçek örnekleri,  coğrafya ölçek soruları,  plan ve ölçek problemleri,  ölçek soruları ve cevapları,  ölçek soruları