+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bilim ve sanat hürriyeti ile ilgili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilim ve sanat hürriyeti ile ilgili
  bilim ve sanat hürriyeti ile ilgili


  ben bilgisayardan bulamıyorum 2. DİLDAR
  Yeni Üye

  Ümanist doktrin: Anayasa sanat'ı, her şeyden evvel "özgürlük" olarak ele almıştır. Madde başlığı "Bilim ve sanat hürriyeti"dir. Böylece "insan'ın yaratıcılığı"na engel veya sınır getirilemeyeceği açıklanmıştır. Bu "Ümanist doktrin" anlayışıdır (bk. Erem, Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku, Ankara, 1980).

  Bu sınırsızlık da yalmz kişisel değil, sonuçta toplum faydası da görülmektedir (Leoni (C.), Arte nella costituzione italiana, Enciclopedia del diritto, III, s. 96).

  Anayasamız "sanat hürriyeti" başlığı altında kişinin nelere sahip olduğunu göstermek suretiyle bu özgürlüğü daha somutça belirtmek istemiş, kişinin "sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma, araştırma hakkı"na sahip olduğunu açıklamıştır.


  Anayasamız "sanat hürriyeti" başlığı altında kişinin nelere sahip olduğunu göstermek suretiyle bu özgürlüğü daha somutça belirtmek istemiş, kişinin "sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma, araştırma hakkı"na sahip olduğunu açıklamıştır.
 3. Güneş Hoca
  Devamlı Üye
  Anayasalara geçiş olgusu: Sanat özgürlüğünün Anayasalarda yeralması Weimar Anayasası ile başlamış, zamanla diğer Anayasalara, 1961 Anayasasıyla da Anayasa hukukumuza geçmiştir.

  Belli bir türdeki sanatı korumak, bunun dışındakileri faydasız, giderek zararlı saymakla sonuçlanır. Demokratik Anayasalarda "tercihli sanat anlayışı" benimsenmemiştir. Fakat bu Anayasalarda eksik olan sanatın gelişmesi için "Devlet katkısı"nın açıklanmamış olması veya bu katkının bulanık, yaptırımsız bırakılmış olmasıdır. Bu nedenle Anayasamızın (m. 10) Devlet "insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar" hükmü yeterli değildir.


  Özgürlüklerin Anayasada yer almasının anlamı, özgürlüğün "Devlet güvencesi" altında olduğunu göstermektedir. Fakat güvence ile "Devlet yardımı" eş anlamda sayılmamaktadır. Kendi haline bırakmak, "gerekli şartları hazırlamak" değildir.

  Weimar Anayasası ile başlayan demokratik gelişmede özgürlüğün yanı sıra, bu Anayasada yer alan "Devlet katkısı" -özellikle ülkemizde- aynı gelişmeyi göstermemiştir.
+ Yorum Gönder