+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hayvan betimlemesi örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvan betimlemesi örnekleri
  hayvan betimlemesi örnekleri 2. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Hayvan Betimleme Örnekleri

  İnsanlar gördüklerini, duyduklarını, düşündükleri*ni, tasarladıklarını başkalarına anlatma gereği duy*muşlardır. Bu aktarmalarda insanın belli bir amacı vardır. Söyleyeceklerimizi amacımıza göre yönlendi*rir, biçimlendiririz. Amacımız, söyleyeceğimiz değiş*tikçe anlatım biçimimiz de değişir.
  Anlatımdaki amaçları şöyle sıralayabiliriz:
  * Kavramları tanımlamak
  * Bir durum ya da karakteri incelemek
  * Bir düşünceyi aydınlatmak
  * Varlıkları belirgin özellikleriyle tanıtmak
  * Bir olayı aktarmak
  * Yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanıları değiştirmek
  * Gözlemlenen varlıkları başkalarının zihninde can*landırmak
  * Kişileri, tasarlanan olaylar içinde yaşatarak duygu ve izlenim kazandırmak
  Bu amaçlara bağlı olarak dört anlatım biçimi kulla*nılır:


  1. Açıklayıcı Anlatım


  2. Tartışmacı Anlatım

  3. Betimleyici Anlatım

  4. Öyküleyici Anlatım

  Bu anlatım biçimleri çoğu zaman tek başlarına kullanılmaz. Birkaçı bir arada bulunabilir.

  1. AÇIKLAYICI ANLATIM

  Her türlü konuya uygulanabilen bu anlatım biçi*cinde amaç bilgi vermek, herhangi bir düşünceyi ay*dınlatmaktır. Bu bakımdan en çok kullanılan anlatım biçimidir.
  Açıklayıcı anlatım, üzerinde durulan konuyla ilgili 'Niçin?, Nedir?, Nasıl?" gibi soruların yanıtını verme*ye yarar.
  Bu anlatım biçimiyle bir olay anlatılır, bir şeyin olu şu belirtilir, bir durum, davranış nedeniyle ortaya ko*nur, kavramlar tanımlanır, varlıklar belirgin nitelikleriy*le tanıtılır, düşünceler aydınlatılır.
  Açıklama, bilgi verme amacı taşıdığı için ansiklo*pediler, ders kitapları, gazeteler, açıklamalı sözlükler, yemek tarifi kitapları bu anlatım biçimini kullanır. Yi*ne bir düşüncenin aydınlanması amaç edinildiğinde makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj gibi yazı tür*lerinde bu anlatım biçimine diğerlerine oranla daha çok yer verilir.
  Açıklamada bir konuyu berraklaştırmak, geliştir*mek, anlaşılır duruma sokmak ön planda olduğu için sanatlı kullanımdan kaçınılır.
  Açıklayıcı anlatım biçimi uygulanırken tanımlama, karşılaştırma, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir.
  ÖRNEKLER
  1. Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya sinemaya gidiyor. Neden? Belli ki kendisini aşmak istiyor insan. Gerçek anlamda insan olmak istiyor. Ayrı bir birey olmakla yetinmiyor; bireysel yaşamının kopmuşluğundan kurtulmaya, bireyciliğinin bütün sınırlarıyla onu yoksun bıraktığı ama yine de onu sezip özlediği bir dostluğa, daha anlamlı bir dünyaya geçmek için çabalıyor.
  Bu paragrafta insanların kitap okuma, müzik dinle*me, sinema ve tiyatroya gitme nedenleri açıklayıcı an*latım biçimiyle veriliyor. Yazara göre bunların nedeni "insanın kendini aşma isteği, daha anlamlı bir dünya*da yaşama arzusu" dur.
  2. Ankara'daki yoksul halka parasız ilaç dağıtacak belediye eczanesi dün hizmete açılmıştır. Açılış
  töreninde Belediye Başkanı, amacın, yoksul ve dar gelirli halka hizmet götürmek olduğunu belirtmiştir. Bu eczane, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olacaktır. Eczaneden yararlanmak isteyenlerin, mahalle muhtarlarından yoksulluk belgesi almaları gerekmektedir. Söz konusu belge ile belediye hastanelerinin yazdığı reçetelerdeki ilaçlar hiçbir ücret alınmadan hastalara verilecektir.
  Bu parçada da "belediyenin yoksul ve dar gelirli halka sağlık hizmetleri konusunda yapacağı çalışma" açıklanmıştır.


  2. TARTIŞMACI ANLATIM


  Bu anlatım biçimi, herhangi bir düşünceyi savunmak, okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye inandırmak amacıyla kullanılır.
  Aslında tartışmacı anlatım, açıklayıcı anlatımın biçim değiştirmiş şeklidir. Bu anlatım biçimini açıklamadan ayıran yön, okuyucunun ya da dinleyicinin yerleşmiş kanılarını, düşünce ve davranışlarını değiştirmeye yönelmesi, savunulan düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmasıdır.
  Tartışmacı anlatım biçiminin uygulanabilmesi için öne sürülen önermenin tartışmaya, delillerle kanıtlanmaya uygun olması gerekir. Herkesin üzerinde anlaştığı bir düşünce bu yolla işlenmez. Ancak böyle bir düşünce yerleşmiş anlayışlara aykırı bir taraf bulunduğu
  zaman tartışmacı anlatımla işlenebilir.
  Tartışma, çok yaygın olarak kullanılan bir anlatım biçimidir. Örneğin deneme, fıkra, makale, söyleşi ve eleştirilerde, roman ve öykülerde; konuşma ve konferanslarda kısaca görüş ayrılığını gidermek için yapılacak her türlü anlatımda yer alır.
  Tartışmacı anlatım biçimini uygularken, düşünceyi geliştirme yollarından tanık gösterme, kanıtlama, örneklendirme kullanılabilir.
  ÖRNEKLER
  1. Günümüzde yaygın bir yanlış vardır: Bilimin kesin olduğu inancı; çağdaş yaşayışın, çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik. Oysa sürekli bir değişikliktir bilimi var edip ayakta tutan. Bilim bilgi üretir; bilimsel doğrulardır bunlar. Ancak bilim sonsuz bir yenilenme içindedir. Bilimde öne sürülen her doğru, yanlış olduğu henüz kesinlikle belgelenmemiş olan doğrudur. Birtakım koşutlardan ötürü doğru sayılan bilgilerdir bunlar.
  Bu paragrafta yazar, mantık yoluyla bilimsel doğruların, henüz yanlışlığı belgelenmemiş doğrular olduğunu, her bilginin değişebileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

 3. Ziyaretçi
  bence güzel ama örnek yok bence koyun çünkü aciiiiiill laaaaaazııımmmm
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Kedi Betimlemesi


  “Küçük yüzü pek sevimli idi: Pırıldayan, genç, hemen hemen çocuk gözleri ve pembe burnunun ucu görünüyordu. Vücudu, ipek gibi, tertemiz, sıcacık, güzelkokulu, dokunulması ve öpülmesi zevkli bir küme, Ankara yapağısı içinde kayboluyordu. Kulaklarının arasında canlı gözler üzerine bir kurdele gibi dümdüz yerleştirilmiş, siyah bir takke omuzlara atılıvermiş kısa, siyah bir pelerin ve en son, bir yelpaze gibi kımıldanıp duran sorguca benzer siyah bir kuyruk. İşte yeni kedimiz.”

  Piyer Loti
  Horoz Betimlemesi


  Sırtında sanki kanla, altınla işlenmiş ağır, parıl parıl bir manto! Başında vahşi ruhunun timsali gibi balta şeklinde kıpkırmızı tacı! Yerde hançer gibi keskin bir gaga! Sonra, ayaklarındaki mahmuz dediğimiz sivri süngüleri! Dikkat ederdim: Tavukların hiçbirini sevmezdi.

  Yerde bir şey bulup “gıt gıt” diye çağırması, beni hiddetlendiren bir yalandı. Yiyecek bir şey buldu mu kendi yutardı. Yenmeyecek, yutulmayacak bir taş, bir kum parçası buldu mu hemen tavuğa ikram:
  - Gıt, gıt, gıt!.

  Ömer Seyfettin

+ Yorum Gönder


hayvan betimlemeleri,  hayvan betimlemesi,  hayvan betimlemesi örneği,  hayvan betimleme,  hayvanlar betimleme,  hayvan betimlemesine örnek