+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ergenlik döneminde görülen sorunlar ve çözümünün özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ergenlik döneminde görülen sorunlar ve çözümünün özeti
  ergenlik döneminde görülen sorunlar ve çözümünün özeti 2. Mine
  Devamlı Üye


  Ergen gelişimi ile ilgili çeşitli kuramlar ve yaklaşımlara bütüncül bakıldığında;
  1- Bu dönemin yaşamın ilk bir yılı dışında en hızlı gelişimsel dönem olduğu,
  2- Bu dönemde yaşadığı gelişim ve değişime yapısal özellikleri ve çevresel koşullarına bağlı tepkiler verebileceği,
  3- Bu dönemde gelişimin bir parçası olarak geçici depresyon ve kaygı belirtileri görülebileceği, ayrıca bağımsız kimliğini kazanmak için ebeveyni ile görüş ayrılıkları ve çatışmalarının olabileceği,
  4- 3. bölümde anlatılan belirtiler dışında, ergen işlev bozukluğuna (akademik - sosyal - ailevi) yol açan herhangi bir belirtinin, psikiyatrik başvuru gerektirdiği yönündedir.

  Ergenlik döneminde psikiyatrik yardım gerektiren durumlar
  1) Uzun süren ders başarısızlığı, konsantrasyon ve dikkat problemleri
  2) Sık görülen öfke nöbetleri
  3) Kural dışı eylemlerde bulunma (evden kaçma, okuldan kaçma, başkalarına zarar verme)
  4) Neşesizlik, mutsuzluk, boşluk duygusu
  5) Aşırı endişeli olma
  6) Aşırı bir biçimde beden imajı ile meşgul olma ve ağır diyet programlarında bulunma
  7) Alkol, madde kullanımı
  8) Uyku problemleri, uykuya dalmakta güçlük
  9) Enerjisizlik
  10) Eski işlev düzeyinde, ister insan ilişkileri, ister dersler ve hobilerde bariz değişmeler.

  Bu dönemde görülen psikiyatrik bozukluklar
  Depresyon:


  Ergenlerde depresyon çabuk sinirlenme, öfke patlamaları, kural dışı eylemlerde bulunma, neşesizlik, isteksizlik, kendini ve çevreyi olumsuz değerlendirme, ümitsizlik, iştah değişimleri ve uyku bozuklukları ile seyreder. Bu belirtileri gösteren ergenlerde psikiyatrik tedavi gerekmektedir.Tedavi olmayan olgularda sonradan tedaviye yanıt zayıftır, ayrıca bazen kendi içsel huzursuzluklarını gidermek için madde kullanımına yönelebilirler. Yine tedavi edilmeyen kişilerde intihar riski vardır.

  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu:


  Sıklıkla okul öncesi dönemden başlayan bu tabloda aşırı hareketlilik, dikkat problemleri, fevrilik, ders başarısızlığı söz konusudur. Ergenlikte hareketlilik yerini huzursuzluğa bırakmakta, dikkat sorunu artan ders yükü ile birlikte daha fazla yaşanmaktadır. Fevrilik sebebi ile bazen uygun olmayan, kural dışı davranışlar, kendine veya çevreye zarar verme söz konusudur. Daha önceden tedavi programında olmayan bu kişiler, bu yaşta tedaviye başvurabilirler. Ergenlikte tedavi edilmeyen vakalarda madde kullanımı riski söz konusudur.

  Yeme bozuklukları:


  Bu gruptakiler aşırı biçimde kendi beden görünümü ile ilgilenirler. Adeta takıntılı biçimde bu konu ile meşguldürler. Sıklıkla kilo alma korkusu ile yedikleri yiyeceklerin kalorilerini hesaplarlar ve ciddi kilo kaybı görülebilir. Anoreksiya Nervoza diye bilinen bu durum, basit yeme kısıtlamasından farklı bir durumdur. Hayatı ve kişinin sağlığını ciddi düzeyde etkilemektedir. Bulimia diye bilinen diğer bir yeme bozukluğu, daha geç ergenlikte başlamakta olup, bu kişilerde atıştırma nöbetleri, kendini kusturma ve kilo alma korkusu hakimdir.

  Kaygı Bozuklukları:


  Çok farklı klinik belirtilerle seyreden bu bozukluk, özellikle hayatı, hayatan tad almayı etkilediğinde önem taşımaktadır. Temelde endişe hali, korkular, takıntılar, konsantre olamama, kaçınma davranışları, bazen ebeveynden ayrılmakta güçlük, sürekli onay alma ihtiyacı gibi belirtiler, farklı alt gruplarda görülmektedir.

  Sonuçta
  Bu tablolar dışında bu yaş grubunda bütün diğer psikiyatrik bozukluklar da bu yaşta görülebilmektedir. Eğer bir ergen hayattan tad alamıyorsa, ders başarısı iyi değilse, aile ile çatışmaları uygun yolla çözülemiyorsa, uyku ve iştahında, arkadaş ilişkilerinde kötüleşme varsa bir an önce doktora başvurmak gerekir.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  1- Ergenin genel olarak duygularında istikrarsızlık olduğu görülür. Bir gün önce çok mutlu ve enerjik olan ergen ertesi gün kabuğuna çekilmiş ve bitkin olabilir. Duygular anlık olarak bile değişkenlik arz edebilir. Bu nedenle ebeveynin bunu kabul etmesi ve her defasında “Daha dün iyiydin, şimdi ne oldu?” türünde sorgulamalara ve baskıcı yaklaşımlara girmemesi gerekir.

  2- Bu dönemde ergen duygularını çok dolu ve coşkulu yaşar. Gerek ses tonu ve vurgulamaları ve gerekse mimikleri önceki döneme göre duygularını daha fazla ifade ediyor niteliktedir.

  3- Diğer dönemlere göre daha yoğun hayal kurar ve gerçekten zaman zaman uzaklaşır. Bu hayaller gelecek planlarını kapsayabileceği gibi genellikle karşı cinsle ilgili hayaller olabilmektedir.

  4- Ergen zaman zaman yalnız kalma isteği içinde olabilir. Odasına çekilen ve yalnız kalmak istediğini söyleyen bir ergenin ciddi bir sorunu olduğu düşünülüp kaygılanılmamalıdır. Ergen kendisi ile baş başa kalıp yaşadıklarının muhasebesini yapma ihtiyacı hissedebilir.

  5- Ergen kendini yorgun hissedebilir, buna bağlı olarak çalışmaya karşı isteksizdir. Vücut enerjisi âdeta büyümeye harcanıyor gibidir.

  6- Ergen yaşadığı bedensel değişimlere bağlı olarak çekinebilir ve kendini saklama ve bu değişimlerden çevreyi haberdar etmeme isteği içinde olabilir.

  7- Yeni şeyler deneme merakı artmıştır.

  8- Bu dönemde arkadaş çok önemli bir noktadadır. Bu nedenle arkadaş seçimi konusunda ergenin dikkatli olması ve ailenin hassas davranması gerekir.

  9- Bu dönemde ergenin fark edilme ve takdir edilme ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını aile içinde gideremeyen ergen, farklı arkadaş gruplarında bu ihtiyacını giderebilir.

  Ergenlik dönemi ruhsal sıkıntıları

  Bu dönemde depresyonlarda artış görülür. Özgüven problemi, karşı cinsle ilgili yaşanan problemler, okul ve aile içi problemler buna sebebiyet verebilir. Genellikle kısa süreli yaşanır ve müdahale gerekmez. Ergen kendini üzgün ve kötü hissediyordur; ancak günlük hayatına devam edebilir. Gerçek depresyonlarda ise intihara kadar varan düşünceler geliştirmiş olabilir ergen. Kendini büsbütün değersiz hissediyordur. Bunun sebepleri arasında; yakınlarını üzmek, ölümü merak, yalnızlık duygusu, çocukluktan gelen sevgi yoksunluğu, ölüm-ayrılık vb. gibi travmatik süreçler vardır. Bunlar dışında ergen zaman zaman öfke patlamaları yaşayabilir. Bu esnada onunla konuşmaya çalışmak anlamsızdır. Sakinleşmesini beklemek gerekir. Yeme bozuklukları ise bir başka sorundur. Özellikle çok yemek yeme veya yemeği reddetme ve sürekli, kilolu olduğunu düşünme ergende aşılması gereken sorunlardandır.

  Aileye düşen görevler

  Ergen her şeyden önce anlaşılma ve değer görme duygusunu yaşamalıdır. Bu nedenle ebeveynin bu duyguları yaşatma adına söz ve davranışları konusunda hassas olması gerekir. Aksi takdirde ergen bu duygularını tatmin adına farklı çevrelere ihtiyaç duyacaktır.

  Ergenle fikir alışverişleri yapılmalı; ergen, aile konuları dışında tutulmamalıdır.

  Çeşitli sorun ve konularda ergen objektif bir biçimde saygıyla dinlenmeli ve ortak paydalar bulunmaya çalışılmalıdır.

  Nasihatler genellikle işe yaramaz, sadece ergenin o an ebeveyni dinlemesini sağlar, uzun vadede çözüm değildir.

  Ergenin arkadaşları eleştirilmemeli, ebeveyn bu konuda ergenin arkadaşlarını tanıma yoluna gitmeli ve bunu çocuğuna hissettirmelidir. Akabinde şayet hoş olmayan bir durum varsa bu, ergenle paylaşılabilir. Fakat tanımadan eleştirmek ergenin ebeveynini haksız bulmasından başka bir işe yaramaz.

  Sevgi eksik edilmemelidir.

  Evdeki genel ortamın gergin olmamasına dikkat edilmelidir.

  Ergenlik dönemi çatışmalı ve gergin geçiyorsa bir uzmandan destek alınmalıdır

 4. Ziyaretçi
  teşekkurler biraz daha net olsaydı daha yararlı olurdu teşekkurler

 5. Ziyaretçi
  haklısın aynı şey bendede oldu

 6. Ziyaretçi
  bencede biraz daha net olmalıydı

 7. Ziyaretçi
  Beni kimse anlamıyo cok caresızım !!

+ Yorum Gönder


ergenlık donemınde karsılasılan sorunlar,  ergenlikte görülen sorunlar,  ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü,  ergenlik döneminde görülen sorunlar nelerdir,  ergenlik döneminde görülen sorunlar,  ergenlik döneminde yaşanan sorunlar ve çözümleri