+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Su kirliliğini çevre sorununa dönüştüren etmenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Su kirliliğini çevre sorununa dönüştüren etmenler
  bu konuyu her yerde aradım ama bana gerekli olan bilgiyi bulamadım.Lütfen bana yardımcı olur musunuz 2. Mine
  Devamlı Üye

  su kirliliğinin çevre sorununa dönüştüren etkenler bizim o suya tamamaen muhaç olmamızdır gerek bitkiler gerek hayvanlar gerekse insanlar olsun doğadaki tüm canlılar suya muhtaçtır bu yüzden su en büyük çevre sorunlarından bi tanesidir

  Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuşkusuz sudur. Çünkü her kirlenen şey genelde su ile yıkanarak temizlenir, bu da kirliliğin son mekanının su olması anlamına gelir. Havanın ve toprağın kirlilik bakımından zamanla kendi kendilerini yenilemeleri bir bakıma kirliliklerini suya vermelerine neden olur.

  Havanın içinde bulunan katı ve sıvı tanecikler, havadan çok ağır olduklarından, çok geçmeden aşağı doğru inerek karalara ve sulara ulaşırlar. Havanın içinde bulunan gaz ve buhar halindeki kirleticilerde zamanla yağmur suları ile yeryüzünde toprak ve suya karışırlar. Bunlara örnek olarak, kükürt, azot ve karbon dioksitler verilebilir. Havaya karışan pek çok kirletici madde çok dayanıklı olmadığından, zamanla oksijen, ışık ve ültraviyole ışınlarının etkisi ile parçalanır. Daha sonra dünyada toprağa, göle, denize ve havaya inerler. Bu kirleticilerden toprağa yayılanlarda zamanla mekaniksel ve sel suları yardımı ile veya başka etkenlerin yardımı ile topraktan suya geçerler.

  Su kirliliği antropojin etkiler sonucunda ortaya çıkan, kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ve ekonomik dengeleri bozan kalite değişimleridir. Su kirliliğinin bir başka tanımı ise; su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi, şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade etmektedir.

  a) Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler eninde sonunda suya geçerler.

  b) Dünyadaki tüm suların % 99′undan daha fazlası bir tek sistem içinde birbirine bağlı olup genel mahiyette kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır.

  c) Sularda, muazzam bir canlı varlık hazinesi, dolayısı ile gıda deposu mevcuttur. Burada vaki olabilecek bir denge bozulması bütün dünyamızdaki yaşamı ciddi ve olumsuz yönde etkiler.

  d) Kirletici madde miktarı çok az olsa bile suda erimediği zaman, su üzerinde çok ince bir tabaka teşkil edince sudaki hayat önemli bir derecede etkilenebilir. Bunun nedeni atmosferden oksijen ve ısı alışverişinin zorlaşmasıdır.

  Su kirliliğinin önemli bir başka nedeni olan evsel atıklarda bulunan “sert (biyolojik parçalanmaya dayanıklı) deterjan” kalıntılarının doğal su kaynaklarının kirletilmesinde önemli payı olduğu bilinmektedir. Deniz ve göl kenarı gibi ortamlara yakın kurulan büyük şehirlerde evsel atıkların fazlalığı göz önüne alınırsa, kirlenmenin buralarda önemli boyutlarda yaşandığı açıkça görülebilir.

  Su kirliliğini oluşturan diğer etmenlerin başında lağım suları, petrol atıkları ve nükleer atıklar, kimyasal kirleticiler ve tarımda verimi artırma amacıyla kullanılan doğal ve yapay maddeler, tarım ilaçları ve radyoaktif atıklar yer almaktadır. Bu atıklar arıtılmadan su ortamlarına boşaltıldıklarında ya da bu atıklarla kirlenen topraklardan sulara taşındıkları zaman su kirliliğine neden olurlar.

  Özellikle tarımsal alanlarda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal gübreler, böceklerle savaşmakta kullanılan bir takım kimyasal zehirler yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularının kirlenmesine sebep olabilmektedirler.
 3. Ziyaretçi
  doğal çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik öneriler
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  doğal çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik öneriler
  Doğal çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik öneriler

  Bu yazımızın içerisinde Çevre Nedir ve Çevre sorunlarına karşı yapabileceklerimizi, Doğal Çevreye Duyarlılığın Arttırılması için yapmamız gerekenleri bulabilirsiniz.
  İçinde bulunduğumuz günlerde toplumda yavaş yavaşta olsa artık çevreyi koruma konusunda bir hassasiyet ortaya çıkmaya başladı.Neden bu hassasiyet diye sorduğumuzda yarın çocuklarımızın rahat yaşayacağı bir dünya için bugün bizlerin bir şeyler yapması artık zorunlu bir hal aldı. Artan çevre kirliliği nedeni ile yaşanabilir alanların sayısı oldukça azaldı. Daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için yarın geç olmadan tedbirlerimizi almalıyız..
  Çevre Nedir?

  Çevre kısaca bütün canlıların yaşadığı ortamdır. Aralarındaki sosyal, ekonomik,fiziki ,biyolojik,kültürel etkileşimlerin olduğu kısacası gözümüzün gördüğü herşeydir.İnsan bu ortamın en önemli zinciri olmasıyla birlikte bu zinciri bozabilen tek canlı da kendisidir.
  Çevre Sorunları Nelerdir?

  Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler.

  Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur.

  Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır.

  Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmıda katı atıklardır. Katı atıklar; plâstik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat) ve ağaç ürünleri (kağıt, karton gibi).

  Özellikle büyük kentlerde arabaların motor ve klakson gürültüleri ile bazı eğlence yerleri ve bazı iş yerleri de gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

  Çevre sorunlarının çözümünde bize ve devlete düşen görevler;

  Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
  Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
  Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
  Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
  Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
  Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
  Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
  Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.

  Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan belgeye göre çevre için yapılabilecek 77 önerden bazıları:

  Çevre Bakanlığı tarafından basın bildirileri sunulması
  Konuyla ilgili önemli çalışmalar yapmış kişilerin ödüllendirilmesi
  Duyarlılığı arttırıcı kampanyalar yapılması
  Kamu çalışma alanlarında ilanlar, afişler asılması
  Konferansların düzenlenmesi
  Okullarda çevreyle ilgili eğitimlerin verilmesi
  Küçük guruplar haninde tartışmaların düzenlenmesi
  Çevre sorunlarıyla ilgili micadele yöntemlerinin geliştirileceği programların oluşturulması
  Sergilerin açılması
  Gençlere özel programların düzenlenmesi
  Festivaller düzenlenmesi
  Futfol başta olmak üzere spor müsabakaları yapılması
  Toplumda yaşayan bireylerin çevreyi korumaya yönelik yapabilecekleri konusunda rehberler oluşturulması
  Çevreyi koruma konusunda çalışan gönüllü bir kuruma üye olunmasının özendirilmesi
  Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimde bulunulması
  Çevreyi korumanın bir bireysel sorumluluk olduğu bilincini anımsatmak ve bu konuyu anımsatan çalışmalar yapılması
  Yasal düzenlemelerin varlığı için talepte bulunmak, var olan düzenlemeleri anımsayıptoplumda bu bilincin artmasına katkıda bulunulması
  Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlanması
  Çevreyi koruma yollarının komuoyuyla paylaşılması ve bu konuda bilincin arttırılması
  Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve katılımın özendirilmesi
  Çöplerin toplanmasına katkı sağlanması
  Ağaç dikme çalışmalarına destek verilmesi
  Kuraklık konusunda duyarlılığın arttırılması
  Motorlu araçların çevreye verdiği zararın anımsatılması

+ Yorum Gönder


su kirliliğini çevre sorununa dönüştüren etmenler nelerdir,  su kirliliğini çevre sorununa dönüştüren etmenler,  su kirliliğinin çevre sorununa dönüştüren etmenler nelerdir,  su kirliliği çevre sorununa dönüştüren etmenler,  su kirliliği çevre sorununa dönüştüren etmenler nelerdir,  su kirliliğinin çevre sorununa dönüştüren etmenler