+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Saltanat cumhuriyetten önce ve sonra Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Saltanat cumhuriyetten önce ve sonra
  saltanat cumhuriyetten önce nasıldı şimdi nasıl 2. Mine
  Devamlı Üye

  Saltanat' ın kaldırılması (1 Kasım 1922) :

  Nedenleri :

  Milli mücadele sırasında İtilafçılarla beraber hareket etmişti,
  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıkla çelişiyordu.
  Lozan barışı sırasında İtilafçılar sultanı da görüşmelere davet ederek Türk heyetinde ikilik yaratmak istiyordu. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu.
  * Bu nedenle saltanat 1 Kasım 1922’te kaldırıldı.

  M. Kemal, Erzurum kongresinden itibaren cumhuriyete doğru gidişi ortaya koymuştu. Ancak ülke şartlarının buna elverişli olmaması nedeni ile bu amacını açıkça söylemiyordu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp şartlar olanak verince 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet TBMM’nin kabul ettiği bir tasarı ile ilan edilmiştir.

  Saltanat kaldırılmadan önce “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıktaydı sonrasında bu padişahtan alındı halk daha laik rahat adil bir yaşama kavuşmuştur
 3. devil ghost
  Emekli
  bu yazıyı sen mi yazdın bi yerlerden mi aldın?

  "Saltanat kaldırılmadan önce “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıktaydı sonrasında bu padişahtan alındı halk daha laik rahat adil bir yaşama kavuşmuştur"

  eger sen yazdıysan çok bariz anlam çelişkisi var düzenlemeni tavsie ederm
 4. Mine
  Devamlı Üye
  alıntı yaptım dikkat etmedim

 5. Ziyaretçi
  Halifeliğin kaldırılması öncesi ve sonrası, kaldırılma nedenleri gibi bir çok önemli konu

  HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

  1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile, Sultan-Halife gibi, çifte görevi olan Osmanlı hükümdarının elinden egemenlik hakları, devlet yetkileri alınmıştı. Eski Osmanlı hükümdarına sadece, dini başkanlık yetkiler tanınmıştı. Hükümet, TBMM'nin seçtiği Halife Abdülmecid Efendi'den, sadece Müslümanların Halifesi ünvanını kullanmasını, gösterişli hareketlerde bulunmamasını istemişti. Abdülmecid, halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata aykırı olarak, "Halife-i Müslimin" ünvanından başka sıfat ve ünvanlar taşıyarak, Cumhuriyet hükümetinin talimatı dışına çıkmıştır.
  Bazı politikacılar ise; "Hilafet aynı hükümettir, hilafetin hukuk ve görevini iptal etmek hiç kimsenin hiç bir meclisin elinde değildir" diyerek, Halife'yi, Padişah gibi yaşatmak istiyorlardı. Bu durum halifelik kurumu hakkında bir an önce önlem alınmasını gerektiriyordu. Fakat Gazi Mustafa Kemal Paşayı halifeliğin kaldırılması için zorlayan önemli sebep, Halife mevcut oldukça Türkiye'de yapılması zorunlu olan sosyal ve laik karakterdeki devrimlerin yapılamayacağı idi.
  3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. Böylece, yeni Türkiye önemli bir adım daha atmıştır. Hilafetin kaldırılmasının Türkiye'de ve dünyada geniş yankıları olmuştur. Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü, bir diğer kanunla da Şer'iye ve Evkaf Vekaleti (Bakanlığı) kaldırılmıştır. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması sonucu, bu vekalet tarafından yönetilen okullar ve medreseler de kaldırılmıştır. Ayrıca aynı gün, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti de kaldırıldı. Böylece ordu siyaset çatışmasının da önüne geçilmiş oldu. Tevhid-i Tedrisat kanunu da o gün kabul edilmişti.

+ Yorum Gönder


saltanat kaldırılmadan önce,  saltanat kaldırılmadan öncesi ve sonrası,  saltanatın kaldırılması öncesi ve sonrası,  saltanatın kaldırılmasından öncesi ve sonrası ,  saltanatın kaldırılmasının öncesi ve sonrası,  saltanatın kaldırılması öncesi