+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çevreyi temiz tutmazsak doğada olumsuz etkiliyecek gelişmeler olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çevreyi temiz tutmazsak doğada olumsuz etkiliyecek gelişmeler olur
  hiç bir yerde bulamadım 2. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Çevreyi Temiz Tutmazsak Doğada Hangi Olumsuzluklar Olur ?

  Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi ve hızlı nüfus artışı çevre sorunlarının artmasına sebep oldu. Yapılan araştırmalar Dünya’daki çevre kirliliğinin yüzde 50 'sinin son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koyuyor. Çevre kirlenmesi hepimizin ortak sorunu.

  Üzerinde yaşadığımız Dünya’ya ne kadar duyarlıyız? Almanya’da Ren nehrine dökülen konteynerler çevreyi tehdit ediyor. Evimize satın aldığımız plastik ürünlerin doğaya geri dönebilmesi için en az bin yıl geçmesi gerekiyor. Elbe nehrinin taşması sonucu 2002 yılında yaşanan su baskınında Almanya’da ölenler oldu. Aynı yıl Prag’ın büyük bir bölümü, son 800 yılın en büyük sel felaketinde sular altında kaldı. Bütün bunlar bize Dünya’nın sonunun yaklaştığını mı anlatıyor?

  Dünya, kirlenmekten şikayetçi. Aslında bize bunu anlatmaya çalışıyor galiba. Bilim adamları ısı, ses, gaz, ışık, dalga gibi her türlü doğal madde ya da enerjinin, doğal birikimin çok üstündeki oranlarda çevreye katılmasına çevre kirlenmesi diyor. Ancak kirlenmeler kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre adlandırılıyor. Hava da bu kirliliklerden biri. Onu kirleten sadece karbondioksit ve diğer sera gazları değil. Örneğin elektromanyetik dalgalar da buna neden oluyor. Bu dalgaların kaynaklarını ve alınabilecek önlemler konusunda bilgisayar mühendisi Eyüp Güler uyarıda bulunuyor:
  "Tüm elektrikli cihazlar; akım taşıyan kablolar; enerji nakil hatları; radyo, televizyon, telsiz verici istasyonlarının antenleri; uydu iletişim sistemleri; televizyon ve bilgisayar ekranları; mikrodalga fırınlar; radar ve mobil iletişim sistemleri kirliliğe yolaçıyor.
  Kullanmadığımız elektrikli aletleri kapalı tutalım, hâttâ fişlerini çekelim. Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya çalışalım. Mümkünse ekran filtresi kullanalım. Yatak odamızda televizyon ve bilgisayar, kablosuz telefon ve cep telefonu bulundurmayın. Cep telefonlarınızı sohbet amaçlı kullanmayın ve kesinlikle kalbinizin üzerinde taşımayın."

  Dünya genelindeki hızlı nüfus artışı ve yaşam düzeyinin yükselmesiyle birlikte, insanların gereksinimleri de arttı. Buna bağlı olarak, gelişmiş teknolojiler yardımıyla, doğal kaynaklar zorlandı ve bunların çevreye olan olumsuz etkilerinde hızlı artışlar meydana geldi.

  Nüfus artışı, insanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre sorunları giderek artıyor. Doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısı bozuluyor. Bundan da insanlar ve tüm canlı varlıklar zarar görüyor.

  Çevre ve sağlık birbirlerine bağlı. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Dedeoğlu çevrenin insan sağlığı ile eşit olduğunu vurguluyor:
  "Sadece günümüzü değil, gelecek kuşakları da etkileyen çok olumsuz bir olgu çevre kirliliği. İnsan, çevresiyle bir bütündür. İnsanın sağlıklı olabilmesi için, çevresinin biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda sağlıklı olması gerekir. Hakikaten çevreyi çok geniş boyutta ele almak gerekiyor. İnsanın içinde bulunduğu ülkenin, yasaları, mevzuatı, kuralları, yönetim stili, yöneticilerin davranışları da bir çevredir. Bunlar da insanların davranışlarını, topluma uyumunu etkiliyor. Sözgelimi intiharlar artıyor. Çevre eşittir insan eşittir sağlık."

  Dünya’yı temiz tutmazsak yeşil, ileride sadece sunî olarak üretebildiğimiz bir renk olup çıkacak. Bizim ona yakıştırdığımız renkler hep gri ve siyah olmamalı. Dünya kendi yeşiliyle, mavisiyle ve diğer bütün renkleriyle güzel.

 3. Ziyaretçi
  ÇEVRE KİRLİLİĞİ SEBEPLERİ

  Çevre Kirliliği
  Çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük çevre sorunları arasındadır.
  Unutmayalım! Henüz vakit geçmeden, çevre adına atılacak her adım, geleceğimizin garantisi olacaktır.

  Günümüzde en yaygın olan kirlilik su, hava, toprak, gürültü kirliliğidir.

  Gürültü Kirliliği
  Hava Kirliliği
  Su Kirliliği
  Toprak Kirliliği  Sinsi Bir Çevre Sorunu: Çölleşme
  Çölleşme meydana geldiği taktirde iyileştirilmesi çok zor olan sinsi bir çevresel sorunudur. Çölleşme ve alınacak önlemler hakkında derlediğimiz bilgileri mutlaka okuyun.
  Devamı

  Bilinçli Çevrecilik Alışverişi Bilinçli Yapmakla Başlar.
  Bilinçli çevreciler olarak alışveriş sırasında dikkat edilmesi gerekenleri bir listede topladık.
  Devamı

  Katı Atıklar Konusunda Bunları Biliyor Musunuz?
  • Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde özellikle büyük yerleşin, rintlerinde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.
  • Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, talan kısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır.
  • Ülkemizde yaklaşık günde 65 bin ton çöp üretilmektedir.
  • Ülkemizde ve dünyadaki katı atık yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.
  • Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına çevreyle uyumlu atık yönetimi denilmektedir.
  • Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliğine, haşerelerin üremesine. çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır.
  • Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağlan arasında nefes alamaz hale getirebiliriz.
  • Ülkemizde ilk çöp faciası 28.04.1993 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada usulüne uygun bir döküm yapılmadığı için kayma olmuştur.
  • Ülkemizde 15 Büyükşehir belediyesinin 6'sında düzenli depolama yapılmaktadır.
  • Ülkemizde faaliyette olan bir kompost tesisi bulunmamaktadır.
  • Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarın.
  • Çöplerinize attığınız pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak sizlere zehir olarak geri dönecektir.
  • İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine, doğal bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan ürünleri tercih edelim.


  Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor Musunuz?
  • Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri kazanım denilmektedir.
  • Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.
  • Türkiye'de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süregelen çalışmalar vardır. Cam, kağıt, karton, plastik ve metol gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalı ile sokaklardan toplanmakta ve hammadde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
  • Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.
  • Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.
  • Ambalaj çöp değil, aynı zamanda bir hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.
  • Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim. Kağıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp, kullanılmış kağıtları geri kazanalım.
  • Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz.
  • Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.
  • İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların %44'ü okunmamaktadır.
  • Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır.
  • Bir insan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirmektedir. Bir büro elemanı yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.
  • Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba sepet ve fileleri tercih edelim.
  • Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan maddeler olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddeler mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.
  • Plastik ambalaj atıldan yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılmaktadır.
  • Yeni üretime kıyasla, metal ve plastikte %95 enerji tasarrufu sağlarız.
  • Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.
  • Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, çiklet 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olmamaktadır.
  • Evsel atıklar arasındaki cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, kireçtaşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür.
+ Yorum Gönder


yaşadığımız çevreyi nasıl daha temiz bir hale getirebiliriz,  çevremizi temiz tutmazsak ne olur,  çevremizi temiz tutmazsak neler olur,  çevreyi temiz tutmazsak ne olur,  yaşadığımız çevreyi nasıl daha temiz hale getirebiliriz,  yaşadığımız çevreyi nasıl daha temiz bir hale