+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Trafik polisi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Trafik polisi nedir
  çok güzel ama trafik polisi nedir lazım neden yok o 2. Mine
  Devamlı Üye

  Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
  Görev Yetkileri
  Araçları, Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek.

  Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

  El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

  Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

  Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

  Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

  Sürücülerin belgelerini vermek,

  Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

  Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

  Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

  Ayrıca bu Karayolları Trafik Kanunuyla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
 3. Ziyaretçi
  butun bilgiler burda


  Trafik Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak
  a) Önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek,


  b) Trafik işaret levhalarını, sinyalizasyon sistemini, yol çizgilerini, yol yapısını kontrol etmek,
  c) Trafik yoğunluğunu tespit etmek
  d) İklim şartlarına göre ilgili kurumları ve sürücüleri trafik düzeni ve yol durumu hakkında bilgilendirmek
  e) Trafiği hareketle yönetmek
  f) Tıkanan yolları trafiğe açmak,
  g) Yolda kalan araçların güvenliğini sağlamak,
  h) Sürücü ve yayaları uyarmak
  i) Hız kontrolü yapmak,
  j) Kapasite (yük ve yolcu) kontrolü yapmak
  k) Park ihlallerini kontrol etmek
  l) Alkol kontrolü yapmak
  m) Araç ve sürücü belgelerini kontrol etmek
  n) Kural ihlali yapan yayaları, motorsuz araç sürücülerini kontrol etmek
  o) Trafik kaza ihbarını değerlendirmek
  p) Yaralıları kurtarma çalışması yapmak,q) İz ve delilleri tespit etmek/korumak
  r) Kaza incelemesi yapmak
  s) Aracın kaza mahallinden kaldırılmasını sağlamak
  t) Kaza tespit tutanağı, kazaya ilişkin suç ve ceza tutanağı düzenlemek
  t) Ceza işlemlerini yürütmek
  v)[/mantra-button-dark0] Araçların tescil işlemlerini yürütmek,w) Sürücü belgesi işlemlerini yürütmek,x) Kaza istatistik işlemlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 4. Ziyaretçi
  Duran ve akan tafiği düzenlemek ve yönetmek, bunumu diyim sınavda

 5. Ziyaretçi
  aynen bunu yaz bizde çıktı ben seninkinin aynısını yazdım öretmen doru dedi

 6. Ziyaretçi
  bu bilgiler bana çok yaradı:) teşekkürler forumacil çok teşekkürler

+ Yorum Gönder


trafik polisi nedir,  trafik polisi hakkında kısa bilgi,  trafik polisi ne demek,  trafik polisi anlamı,  trafik polisi nedir kısaca,  trafik polisinin anlamı