+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Mine ile ilgili aşk şiiri lütfen Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mine ile ilgili aşk şiiri lütfen
  mine ile ilgili aşk şiiri alabilirmiyim lütfen? 2. Mine
  Devamlı Üye

  - Âh Mine'l Aşk -

  ………..…../ selâm aşka. aşka vedâ.
  su yanacak toprak havaya karışacak.  -A-

  âh!
  elif elif elif'im!
  ateş aldım isminden
  toprağım kırmızı'ya u/yandı
  harâretim aşk ilinden
  toprağım kırmızı'ya bo/yandı
  soğuktu hava
  serin gözyaşlarım yüreğine da/yandı

  bir seldi
  dudaklarımı ummâna hasret bırakan
  sen bir dağbaşında
  el değmemiş gül goncası
  bense gözlerine vurgun
  sana ulaşmak için dağları aşan
  bir garibim işte bir deli âşık
  sen umarsız/lık göğünde bembeyaz bulutsun
  hadi, ıslat beni aşkınla
  silkele üstümden şu aşksızlık kirini
  şu tozu toprağı ellerinle temizle

  sen; gönül sarayıma sultan
  sen; he'ye(canım/a) heye/can katan


  -H-

  -âh mine'l aşk
  işte inleyişim;
  ve mine'l garaib-
  gariplikten. sana çok âşığım
  işte bundandır
  gözyaşlarımı tutamayışım

  o siyah gözlerin sâhibi sendin
  derdime dermânım derdim
  bir şimşek gibi çarptın ufuklarıma
  çehrene esir düştüğü an gözlerim
  pervâsız; yığıldım karanlıklara

  âh! sen yürü ateşe ahsenin oradadır
  âh benimdir âh senin, âh bizimdir. ahsenim
  halvet sokaklarına adım düştü. derdim sen
  -söyleyemedim-


  -M-

  senin hat'tındı tezhibe can veren -ruh-
  şimdi hangi harf ellerinde hangi desen
  hangi minyatür ellerin/de sen
  mim ve kaf, hatt-ı imâd; muhakkak
  çâre-yi ebrû eder. meşknâmede yine sen

  kalemin muhtevâsı dergâhında selam mı
  şemsine hayran rûmî âhında inlesin / yokluğunda
  gayrı ney'e üflesin
  bir yalana bir hırka hakîkata can versin
  …………./ vuslat arzusuyla
  elemine azap düşmüş gördün mü Mevlânâ'yı
  ………..…./ huzûra üftâde kıldı Mevlâ nây-ı

  icâzım huruf-u mukattâ
  bir muammâ mezara kadar yoldaştır bana
  bir âyet sirâyet edince sûre'tten sîrete
  arşın nefesine değince kuruyan kabza
  esrârında kaybolsun / irâde-i cüz'iyye
  eûzu billah.


  -İ-

  seni ilk gördüğüm andı. yaş/anmış adını
  şehrâzat. titriyorum karşında. âzad et beni
  esre idi. yıkılacak kent. şehr-i yâr dedim
  cezbede idim. gül/yüzünü göremedim /
  Bâbil kuyusunda eremedim sabâhına
  sevdâ kumaşı keder gam acı atlasında

  Ağrı'm/da efsâ/nendir gölgen haber getirir
  ben göre-Mem dâveti kalbindeki hikmeti
  ceylan mağarada misâfir. su'dan yaraya i-Zin
  sen sert toprağın çocuğu
  bu ko(r) kuyla yoğruldum
  misk ve anber

  yargılanan Arzu mu Kamber niçin yerilir
  Hızır gelir. batar gemi. ölü balık dirilir

  ölü yıkayan kadın mı. cariye'nin saçında
  muskası/nda mercan duâsı iştiyâkına.
  Azrâ mı gül-i rânâ hissinin kıvâm-ına
  Hümâ uyansın uykusundan
  yansın mektuplara

  Hürmüz, bir yazı yazılmış adına. Gül bağında
  zâlim şah. taşbayır döşek. Isfahan yolunda
  Hüsnâ değil/mi
  bereket yok isminde vebal yüklü kelime
  bu ihtiyar memleket kaç hikâyeye mestâne
  ziyâde olsun.


  -N-

  nun. kaleme ve yazdıklarına andolsun. ki
  kamer menzilinde süreyyâ idin
  hayâl deminde bir perî gördüm
  şakağıma kurşun düştü şandır dedim
  bir deprem ülkesinde şânım perî
  perî şânım. san/sın nas. perîşânım!

  nun. kaleme ve yazdıklarına andolsun. ki
  kamer menzilinde mücellâ idin
  zühre seni anar sadece seni kıskanırdı
  semâda sendin manzur sırf sanaydı nazar
  döküldü sedef sendin inci. dilenci ben.
  bendim zemin. sendin benden dökülen.

  saltanat burcunda ah/ter'im
  âhûdur efkârıma vesile. bahânemsin/ dilberim
  hânem ecram oldu esbabı sen.
  -söyleyemedim-


  -E-

  ilk kimdi mülke hâkim
  bu ihtişam nereden bu çalım kimin
  hisse mi karınca rütbesinde sürüsünün
  Âsaf getirsin tahtı
  Sebe'ye sâhiptir Melike Melik Melike'ye

  âna zam durdu
  zaman'ın namaz'ında durduruldu. an
  vakt-ikindi. kıyamdadır Süleyman

  ahsenü'l kasas
  kement yok hevâsına nefse mağlup Züleyhâ
  tende haram hevesler Yûsuf'tan murâd ister
  avluda, başı yerde, kanat çırpar Züleyhâ
  Yûsuf, yüzünde hayâ leke sürme masala!
  gönülde esir dert sînede sığmayan sır
  gayrı kır/ılsın güvercinlerin kanatları

  bıçak sırtı imtihan
  adı kandır kan/adı sıcacıktı aktı kan
  Züleyhâ
  sırrı yut tutkun yasak şehvete vurgun dilin
  Yûsuf
  hazır tut meftûn bırak izzete vurgun dilin

  Züleyhâ -çek yüzünü- ateş almış yüreğin
  Züleyhâ -çek yüzünü-
  ………./ göz'ün kanlı yaralıdır yüreğin

  unut sırrı Mısır'da âşık mısın Züleyhâ!

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Mine ismi ile ilgili akrostiş şiir

  Masum bakışında dolan gözlerim,
  İkliminden önce açar sen gülünce
  Nutkumu kesen o bakışların
  Ellerin buz kesilirde üşürüm …

  Melek yüzlü sevgilim
  İstemedim böyle ayrılalım
  Neler neler yaşadık, unutulamayacak
  Eller bilmez biz biliriz ne denli büyük aşkımız..
+ Yorum Gönder