+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Transgresyon ve regresyon nedır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Transgresyon ve regresyon nedır?
  trangresyon ve regnasyon nedır? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Transgresyon ve regresyon nedır?

  istilayı bahir ya da deniz ilerlemesi. karaların alçalması ya da deniz tabanlarının yükselmesi sonucu deniz sularının karaları basması olayıdır. böylece kıyı çizgisi ilerler.

  Regresyon hakkında ansiklopedik bilgi..
  regresyon: geriye dönüş gerileme; bireyin geride bıraktığı evre ve dönemlere özgü olup, ilkel ve çocuksal olarak nitelenebilecek davranış, düşünce ve dışavurum biçimlerinin iç ve dış zorlamalar, birtakım çatışmalar, ruh üzerine binen aşırı yüklenmeler sonucu kendilerini yeniden açığa vurmaları, bireyin adeta bunlara gerisin geriye dönmesi.
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Epirojenik hareketler sonucunda transgresyon ve regresyon meydana gelir.

  Transgresyon (Deniz İlerlemesi): Kara kütlelerinin yükünü volkanik olaylar sonucu karalarda biriken materyaller ve buzul oluşumu dönemlerindeki buzullar artırır. Yükü aratan kara kütlesi Sima'ya daha fazla batar. Böylece kara kütlesi çökerken deniz seviyesi yükselmekte, bazı karalar deniz istilasına uğramaktadır. Bu çökme olayı sonucu denizin karaya doğru ilelemesine transgresyon denir.

  Regresyon ( Deniz Gerilemesi): Akarsu, buzul ve rüzgar gibi dış güçler, sürekli olarak karalardan kopardıkları materyallari taşıyıp deniz ve okyanus diplerinde biriktirmektedir. Böylece aşınan kara kütlesi gittikçe hafifler. Yine kıtalardaki buzulların erimeside karalarda hafiflemeye neden olur. Böylece hafifleyen kara Sima'nın kaldırma gücünün etkisiyle yükselir. Kıta yükseldikçe deniz seviyesi geriler. Bu şeklide denziin gerilemesi olayınada regresyon denir.
+ Yorum Gönder


transgresyon ve regresyon nedir,  regresyon ve transgresyon nedir,  coğrafya regresyon nedir