+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Zorunlu geçit hakkı verilmesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zorunlu geçit hakkı verilmesi hakkında bilgi
  zorunlu geçit hakkı verilmesi hakında bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Zorunlu geçit hakkı verilmesi hakkında bilgi


  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/280/2539.pdf

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Geçit hakkı
  DAVA DEĞERİ : 1.000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan Çağlayan Köyü Sarıkaya Mevkiinde … ada, … pafta, … parsel’de kayıtlı olun bir üzüm bağım bulunmaktadır. Davalının ise, aynı mevkide … ada, … pafta, … parsel’de üzüm bağı bulunmaktadır. Sahibi bulunduğum taşınmazın yolu olmadığından komşu taşınmazın takımını yol olarak kullanmaktayım. Bu durum ise bazı sıkıntılara neden olmaktadır.
  2- Sahibi bulunduğum üzüm bağım geçebilmek için 100 metre boyunda ve 5 metre eninde yol olarak kullanmak üzere geçit hakkı verilmesini, bu geçit hakkı dolayısıyla mahkemece tespit edilecek olan değer karşılığını yatırmaya hazır olduğumu bildirir, mahkemece tespit edilecek geçit hakkının tapuya tescilini talep ediyorum.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 747 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece uygun görülecek olan bedeli mukabilinde sahibi bulunduğum taşınmaz lehine geçit hakkı tesi-sini ve tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza

+ Yorum Gönder