+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda H.z. muhammedin yardımseverliği ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  H.z. muhammedin yardımseverliği ile ilgili bilgi
  bu konuyu bulmam lazım hep bu konuya örnekler veriyo anlatım yok 2. Mine
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimizin(S.a.v) Yardımseverliği

  Bir gün, Peygamber efendimiz, kendisine gömlek satın almak için çarşıya çıktı. Yanında on lirası vardı. Bir satıcıdan dört liraya bir gömlek aldı. Eve dönerken Medinelilerden bir kişi yanına gelerek:
  _ Bana bir gömlek giydirdin de Allah da size cennet elbiselerinden bir elbise giydirsin,diye dua etti.
  Peygamberimiz, hemen üzerindeki gömleği çıkardı ve adama verdi. Sonra geri dönerek yine dört liraya yeni bir gömlek satın aldı. Cebinde iki lirası kalmıştı. Medine sokaklarında yürürken bir cariyenin(köle kadın) ağladığını gördü. Hemen yanına gitti ve :
  _Niçin ağlıyorsun? diye sordu.
  Cariye, büyük bir üzüntü içinde idi. Karşısında Peygamberimizi görünce, ondan yardım isteyen bir sesle:
  _Hizmet ettigim ailem bana, un satın almam için iki lira vermişti. Fakat onu kaybettim. Ne yapacağımı bilemiyorum, dedi.
  Peygamberimiz, hemen cebindeki iki lirayı cariyeye verdi. Gidip onunla un satın almasını söyledi. Cariyenin ağlamaya devam ettiğini görünce, ona:
  _Kaybettiğin parayı sana verdim. Şimdi niçin ağlıyorsun? diye sordu. Cariye:
  _Beni dövmelerinden korkuyorum, dedi.
  Peygamberimiz, onunla birlikte evine kadar gitti. Ev sahipleri Peygamber Efendimizi büyük bir sevinçle karşıladılar.
  _Bu cariye kendisini dövmenizden korkuyor, deyince:
  _Madem ki onunla beraber geldiniz ve kendisine yardım ediyor ve koruyorsunuz, biz de onu Allah rızası için azat ettik, hürriyetine kavuşturduk, dediler.

  --------------
  Peygamberimizin Yardımseverlik Üzerine Hasdisleri


  dinimizin emrettiği bütün ibadetler Allah’a iyi bir kulluk yapmanın yanında müslümanların birlik beraberlik ve kardeşlik vesilesidir. Bir örnek ise de önümüzdeki Kurban Bayramidir veya her seneki gibi bu yilda çeşitli dil ve renklerden bir araya gelen milyonlarca kardeşlerimiz haccın feyzini ve hikmetlerini doya doya yaşamakda.
  paylasim icin Allah c.c. razi olsun


  "Bütün mü’minler kardeştir”
  (Hucurat Suresi / 10)


  “Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî Îmân 7; Müslim Îmân 71–72).

  - “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu (düşmanına) teslim etmez. Kim (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî Mezâlim 3; Müslim Birr)

  - “Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhârî Mezâlim 3; Müslim Birr)

  - “İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.” (Müslim Îmân 93; Tirmizi Sıfâtü’l-Kıyame 56).

  - “Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî Îmân 12; Nesâî Îmân 8 93; Tirmizî Sıfâtu’l-Kıyâme 56).

  - “Birbirinize buğz etmeyin birbirinize haset etmeyin birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir Müslümana üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.” (Buhârî Edeb 57)

  - “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak hastayı ziyaret etmek cenazeye iştirak etmek dâvete icabet etmek aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek.” (Buhârî Cenâiz 2; Müslim Selâm 4; İbn Mâce Cenâiz 1).

  - “Müminler birbirlerini sevmekte birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Müslim Birr)

  - "Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır." (Tirmizî Kıyâmet 54).

  - Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç bir kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti." (Müslim Cennet 64; Ebû Dâvûd Edeb 40; İbni Mâce Zühd 16).

  - "Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz sırt dönmeyiniz kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir." (Buhârî Edeb 57 58 62; Müslim Birr 23 24 28 30–32).

  - "Bir müslümanın din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir." (Buhârî Edeb 62 İsti'zân 9; Müslim Birr 23 25 26; Ebû Dâvûd Edeb 47; Tirmizî Birr 21 24; İbni Mâce Mukaddime 7).

  - "Her müslümanın öteki müslümana kanı ırzı (namusu) ve malı haramdır!" (Müslim Birr 32; Tirmizî Birr)

 3. Ziyaretçi
  tmm kes emege saygı low
 4. Ziyaretçi
  çok saolun çok işime yaradı. yarın hem din sınavı var hemde odev vardı burayı bulmam çok iii oldu emeğinize sağlık

 5. Ziyaretçi
  örnek vermeden anlatın lütfen

 6. Asel
  Bayan Üye

  Peygamberimizin Yardımseverlik Üzerine Hadisleri

  Bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Ey mü’min, sende şu dört şey bulunursa
  dünyada kaybettiğin (elde edemediğin) şeylere üzülme: Doğruluk ve sadakat,
  emanetlere riayet, güzel huy ve yüksek ahlâk, meşru çalışıp helalden kazanmak”

  *…Şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin.
  *[Kalem Suresi 4] ayetinde
  de belirtildiği üzere çok güzel ahlaklı şefkatli anlayışlı ince düşünceli bir
  insandı. Tüm Müminlerin maddi ve manevi her türlü sorunu ile ilgilenir
  sağlıkları ve güvenlikleri için tüm tedbirleri alır imanlarını ve takvalarını
  sürekli takviye etmeleri için onlara hatırlatmalarda bulunurdu. Peygamberimiz
  [sav]in tüm insanlığa örnek olan şefkati ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

  * Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz Onun gücüne giden size pek
  düşkün müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.

  *[Tevbe Suresi 128] Ve müminlerden sana tabi olanlara koruyucu kanatlarını
  ger.

  * [Şuara Suresi 215] Kuran ahlakını yaşayan ve Peygamberimiz [sav] in
  sünnetlerinin izinden giden Müminler de onun güzel özelliklerini kendilerine
  örnek almalıdırlar. Müminler için her türlü fedakarlıkta bulunmalı her durum
  karşısında şefkatli ve merhametli olmayı ön planda tutmalıdırlar. Bir ayette
  müminlerin birbirleri için yaptıkları fedakarlıklar şöyle anlatılmaktadır:

  * Kendilerinden önce o yurdu Medineyi hazırlayıp imanı gönüllerine
  yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı
  içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık ihtiyaç olsa
  bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil
  tutkularından korunmuşsa işte onlarfelah kurtuluş bulanlardır.

  * [Haşr Suresi 9] Müminlerin merhamet ve yardımseverlikleri hayatın her
  anında kendini göstermektedir. Örneğin savaş anında esirlere yolculuk esnasında
  yolda kalmışlara zorluk içinde olan yoksullara ve yetimlere yardım etmeyi de
  Kuran ahlakının gereği olarak seve seve yerine getirirler.Kuranda şu şekilde
  bildirilir:

  * Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula yetime ve esire
  yedirirler.Biz size ancak Allahın yüzü rızası için yediriyoruz sizden ne bir
  karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü bizasık suratlızorlu bir gün nedeniyle
  Rabbimizden korkuyoruz.

  * [İnsan Suresi 8-10] Peygamber Efendimiz [sav] hadisi şeriflerinde
  merhametin ve şefkatin önemine şu şekilde değinmiştir:

  * Merhamet edin merhamet olunasınız.Af edin af olunasınız.Yazık laf ebesi
  olanlara.Yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere.

  *[G.Ahmed Ziyaüddin Ramuz El Hadis]

  * Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

  * [G.Ahmed Ziyaüddin Ramuz El Hadis]

  * Allah refikdir merhametli ve şefkatli rıfkı sever ve rıfka mükabil
  verdiğini başka hiçbir şeyle vermez.

  *[Kütüb-i Sitte Muhtasarı ] Tüm müminler Peygamberimiz [sav]in şefkatli ve
  merhametli yapısını örnek almalıdırlar. Çünkü bu Müminlerin Allahın rızasını
  kazanıp aralarındaki kardeşlik bağlarının da artmasına ve güçlü bir birlik
  olmalarına vesile olacaktır.

  Allah Resûlü sav buyurdu: “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için
  gönderildim”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Mâlik

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “iman bakımından
  müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel
  davrananlardır” Aişe radıyallahu anha Tirmizî

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kıyamet günü, müminin
  terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur Allah teâlâ, çirkin konuşan
  ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder”
  Ebû Derda radıyallahu anh
  Tirmizî

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “içinizden en çok
  sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız,
  ahlâkça en güzel olanlarınızdır. En nefret ettiklerim ve kıyamet gününde benden
  en uzak olanlarınız ise, gevezeler, lafazanlar ve yüksekten atanlardır Onlar
  büyüklük taslayan kimselerdir”
  Câbir radıyallahu anh Tirmizî


+ Yorum Gönder


peygamber efendimizin yardımseverliği,  peygamberimizin yardımseverliği,  hz muhammedin yardımseverliği,  peygamber efendimiz yardımseverliği,  hz. muhammedin yardımseverliği,  hz muhammed yardımseverliği