+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Simetrik bir halı deseni oluştururken nelere dikkat edilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Simetrik bir halı deseni oluştururken nelere dikkat edilir
  simetrik bir halı deseni oluşturulurken nelere dikkat edilir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Düzen Kuşağı;


  Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.

  Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine uğramamalıdır.

  Öğrencilere birimlerin birleştirilmesinde yapıştırma ve geçme tekniklerini kullanmaları için fırsat verilmelidir. Öğrenciler, düzene gitmede yaptıkları arama ve deneme örneklerini tasarım günlüklerine aktarmalıdır.

  Düzen kuşağı etkinliklerinin yalnızca kâğıt kesmek ve yapıştırmak olduğu algılanmamalı, yaratıcı düşüncenin geliştirmesine, bireysel farklılıkların ve yaratıcılıkların ifade edilmesine fırsat veren birer araç olduğu unutulmamalıdır.

  Düzen Kuşağında Neler Yapılır ;

  *Yapılan çalışmalar özgün olmalı..

  *Kare, daire ve çizgiden yola çıkarak birim, birimden modül, modülden bir bütün elde edilir.

  *Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü ve etkinlik süreci yazılır..

  *Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.

  *Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm etkinlik süreci, tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, modülün maketi vb. çalışmalar yapıştırılır.

  *Yapılan çalışmaların teknolojik bir değeri olup olmadığı yada bir teknolojik değere benzetilir.

  *En sonda grup sözcüsü ve grup üyeleri konuyu anlatır.
  Ne Yapılmaz;

  *Ortaya çikan ürün var olan bir nesneye benzetilemez.

  *Ürün hiç bir zaman bir zemine oturtulamaz. Kendi basına birim, modüllerin birleşimiyle bir bütündür.

  *Başkasından kopya edilemez.

  *Ürün düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı

  *Birim elde ettikten sonra çoğalabilirliği test edilmeden ortaya çıkarmanın bir anlamı olmaz.

  *Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.


  HALI VE KİLİM MODELİ

  Performans Ödevi: Sizden farklı desenlerdeki kilim ve halı modellerini gözlemleyerek, halı ve kilimlerdeki simetriyi, örüntüyü ve geometrik şekillerle arasındaki ilişkiyi bulup kendi modelinizi oluşturmanız.


  Çalışmayı Hazırlama Süresi: 1 hafta


  Araç - Gereçler: Karton, kağıt, kalem ve renkli kalemler, cetvel ve fotoğraf makinesi


  Bu Çalışmayı Yaparken:
  • Halı ve kilimlerdeki süslemeleri gözlemleyiniz.
  • En çok hangi geometrik şekillerle süslenmiş halılarla karşılaştınız? Neden bu geometrik şekiller kullanılmış olabilir? Nedenini açıklayınız.
  • Sizce halı ve kilimlerde simetrik şekiller var mı? Bu şekillerin süslemeleri nasıl yapılmış?
  • Siz tasarımınızda hangi geometrik şekilleri kullandınız. Buna göre, simetriyi de kullanarak bir halı tasarımı yapınız.
  • Çalışmalarınızı rapor halinde düzenleyiniz.
  • Modellerinizi, renkli kartonları kesip başka bir karton üzerine yapıştırarak da oluşturabilirsiniz.


  Performans ödeviniz; gözlem yapma, gözlemlerden çıkarımlar da bulunma, geometrik şekilleri ve simetriyi de kullanarak bir halı tasarlama, rapor kurallarını uygulama ölçütleri bakımından değerlendirilecektir.

  ÖĞRETMENDE KALACAK KISIM

  Performans Ödevi Hazırlanan Alt Öğrenme Alanları ve Kazanımlar:

  Düzlem:
  1. Düzlemi modelleri ile tasvir eder.
  2. Düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.

  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

  Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
  1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberin modellerini kullanarak çizer.
  2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.
  3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modellerini üzerinde açıları gösterir.

  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekler oluşturur.  .

 3. Ziyaretçi
  giometrik şekili simetrik halı nasıl yapılır ve örnek
 4. NAZLI
  Bayan Üye
  Bâzı şekillerin yansıma simetrisi olmayabilir, fakat bir eksen etrâfında döndürüldüğünde yarım veya tam devir sonra tekrar orijinal şeklini alır. Meselâ S harfi tam ortasından geçen yatay ve düşey eksenler etrafında bulunduğu düzlemde yarım devir, yâni 180 derece döndürülürse tekrar aynı şeklini alır. Devir tamamlanınca tekrar ilk şeklini alır. Yâni bir devirde iki defâ esas şeklini alır. Bu dönme eksenine bu sebeple iki katlı simetri ekseni denir.

  H harfinin de buna benzer hem iki katlı simetri ekseni, hem de düşey ve yatay simetri düzlemi vardır. Birçok geometrik şeklin de simetri elemanı diye adlandırılan birden fazla simetri düzlemi ve simetri ekseni vardır.

  Meselâ küpün üç tâne dört katlı, dört tâne üç katlı, altı tâne iki katlı simetri ekseni ve dokuz tane de simetri düzlemi vardır. Koninin ekseni sonsuz katlı bir dönme simetri eksenidir. Bu eksenden geçen her düzlem de simetri düzlemidir. Silindirde koniye ilâveten silindir eksenine tam orta kısmından dik olan bir simetri düzlemi ve bu düzlemde bulunan ve silindir eksenini kesen doğrulardan ibâret olan sonsuz sayıda iki katlı dönme simetri ekseni vardır. Kürede ise merkezden geçen bütün doğrular dönme simetri ekseni, bütün düzlemler ise yansıma simetri düzlemidir.

  Düzgün sekiz yüzlü, elipsoid ve diğer bütün geometrik şekillerin kendilerine has simetri eksenleri ve düzlemleri vardır. Dönme simetrisi basit döndürme hareketiyle elde edilmekte, yansıma simetrisiyse optik yansıma kâidelerine göre incelenmektedir. Beş köşeli bir yıldız ekseni etrafında bir dönüş yaptırıldığında beş defâ aynı orijinal şeklini alır. Yâni beş katlı bir dönme simetri ekseni vardır. Bunun yanında beş tâne de yansıma simetri düzlemi vardır.

  Matematikçiler tarafından döndürme, yansıtma ve öteleme gibi bir işlem neticesinde değişmeme olarak kabul edilen geometrik simetri yanında biyoloji, kimyâ gibi sahalarda fonksiyonel ve daha pekçok bakımdan simetriden bahsetmek mümkündür.

+ Yorum Gönder


simetrik halı desenleri,  simetrik halı desenleri örnekleri,  simetri halı desenleri,  simetrik halı deseni,  simetrik halı şekilleri,  simetrik desenli bir halı nasıl tasarlanır