+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır
  Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır

  - Askerî (yönetenler) ve Reaya (yönetilenler) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır  Örgütlenmiş gruplar halinde yaşayan insanların oluşturduğu bütünlüğe toplum denir. İnsanların bir arada yaşadığı en üst seviyedeki örgütlenme biçimine ise devlet denir. Devlet, halk ülke ve hükümranlık unsurlarından oluşur. Osmanlı toplumu denince, Osmanlı sınırları içinde yaşamış olan insan grupları anlaşılır. Toplum yapısı ise bu grupların örgütlenme biçimi ve aralarındaki ilişkiler ağıdır.

  Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türk’tü. 14. yüzyıldan itibaren sınırları hızla genişleyen Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına değişik soy ve dinden pek çok insan girmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir toplum haline gelmiştir.

+ Yorum Gönder


osmanlı toplumu kaça ayrılır