+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı
  Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı
  Yarın miladi takvimin ilk günü, yeni bir yıla giriyoruz Her sene olduğu gibi bu akşam yeni yılı kutlama bahanesiyle çılgınlıklar yaşanacak, eski pagan (putatapıcı) geleneklerle Hıristiyanlık karışımı âdetler zirve yapacak Bunlar sahih bir din tarafından düzenlenmemiş pagan geleneklerdir
  Bize İslam öncesi cahiliyenin çılgınlıklarını hatırlatıyor Batı dünyasının bunları yaşatması ve yaşaması doğal; tuhaf ve gülünç olan, Müslümanların da bunda hiçbir sakınca görmeyip yaşatmaya çalışmaları; Noel baba, hindi yemeği, çam ağacı hurafesi, şampanya patlatma, milli piyango, tam saat 2400'ün bitimindeki bağrışmaları hayatlarına sokmuş olmaları
  Kimileri "Miladi takvim bir Roma takvimidir Roma, Hıristiyan olmadan evvel de bu takvimi kullanmaya başlamıştır (MÖ 46) Esas adı Jülyen takvimidir Bunun da kaynağı 25 Aralık'a denk gelen Noel'dir Halbuki bu iki gün (25 ve 31 Aralık) arasında tarihsel bağ yoktur Onun için yılbaşını rahatlıkla kutlayabilirsiniz" deyip kendilerini rahatlatmak isteyecektir Roma veya Batı Hıristiyanlığı, her ikisi aynı mecrada akmışlardır, ortak kültürel değerlerdir Müslümanların bunların geleneklerini veya âdetlerini taklit etmeleri "Kim bir kavme benzerse" hükmüne muhatap olmalarına sebep olur
  Diyanet cephesinde işin içinden çıkılmaz bir karışıklık var Şöyle ki: Geçen sene Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "Yılbaşı kutlamaları evrensel kültürün bir parçasıdır, Hıristiyanlıkla ilgisi yoktur, dolayısıyla caizdir" demişti Bu sene yılbaşı öncesi, camilerde okunmak üzere bir hutbe yayınlandı Hutbede, "Yılbaşı kutlaması İslam kültüründe yoktur Ayrıca yılbaşı münasebetiyle içki, kumar ve benzeri haram fiillerin işlenmesi ise zaten günahtır Dolayısıyla yılbaşı kutlamalarından uzak durun" biçiminde ifadelere yer verdiler Doğru olan görüş budur
  "Ne olsa gider" postmodern ilkesinden hareket eden mezhebi geniş "bir kısım beyaz ilahiyatçılar" ise "Müslüman Türk milletinin benimsediği, kendisinin ortaya koyduğu veya bir başka milletten aldığı her türlü kültür ve örf âdet değerleri, açık ve temel İslami değerlerle çatışmadığı sürece meşrudur, muteberdir Dolayısıyla yılbaşı kutlamaları da, milli bayramlarımızın kutlamaları da meşrudur, muteberdir ve güzeldir Halkımızın uyguladığı çeşitli örf ve âdetler, kültür ve yaşantı biçimleri aynı hükme tabidir Halkın örfü meşrudur, mübarektir" deyip işin içinden çıkmak istediler, ama caiz dedikleri kutlamaların bizatihi kendisi ve kutlama biçimleri "açık ve temel İslami değerlerle çatışma" içindedirler İstanbul Müftülüğü sitesinden 28122007 tarihinde yayınlanan yazıda "Başka milletlerin örf ve âdetlerini benimsemenin milli birlik ve beraberliği bozacağından ve ahlak çöküntüsüne sebep olacağı"ndan bahsediliyor Müftülük, meseleyi "milli çerçevede almış, sakıncayı milli birlik ve beraberlik temeline oturtmuş"tur Burada da görmezlikten gelinen büyük paradoks, "milli/ulusal olan"ın bizatihi kendisinin bize Batı'dan gelmiş olmasıdır Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Akbaş da, her ne kadar "milli ve manevi değerler"e aykırılıktan bahsediyorsa da, hiç değilse, işin "eğlence, israf, akıl ve sağlığı tehdit edici boyutları"na dikkat çekmiştir Belki de Diyanet canibinden gelen tek olumlu ihtirazi kayıt Akbaş'ın "Yılbaşı kutlamalarını vesile edinerek Allah ve Resulü'nün razı olmayacağı tavırlar yerine, geçmiş senelerde yaptıklarımızı gözden geçirerek ve gelecek yeni yılda hayatımıza daha iyi nasıl yön verebileceğimizi düşünelim" demesidir Yılbaşı kutlamaları "görünmez kilise" doktrini çerçevesinde Batılı değerlerin ve yaşama tarzının evrenselleştirilmesidir Resmi tatiller, medya, tüketim alışkanlıkları, eğlence ve magazin sektörü eşliğinde kitlelere empoze edilen ve insanları bir geceliğine -sanki bu gece her şey mubahmış gibi- günaha çağıran pagan geleneklerdir Kendini bilen Müslüman aileler bu geceyi her gece gibi geçirmeli, ilave bir tutum alarak televizyonlarını kapalı tutmalıdır

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı?


  Böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düşmek yerine;
  daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyili olmak lâzımdır.
  Zira bu hızlı gidiş, - ister ikrar et, ister inkâr - kabire, öteki dünyaya doğrudur.

+ Yorum Gönder