+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Evrim bir Rastlantı mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Evrim bir Rastlantı mı
  Evrim bir Rastlantı mı? Evrim bir Rastlantı mı? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Evrim bir Rastlantı mı


  Evrim rastlantı değilse, planlı ve programlı bir icraattır, bir fiil ve iştir. Zaten yaratılışçılar da bunu söylüyorlar ve “Bir eser varsa mutlaka bir ustası ve yapanı olmalıdır.” Diyorlar. Hele bu eserler, bir gayeye yönelik, planlı ve programlı olarak ortaya çıkıyorsa, demek ki, bunu yapan ve yaratan usta ilim, irade ve kudret sahibi olacaktır. Çünkü planlı ve bir maksada göre işi yapmak ilimle olur. Bir varlığın ortaya çıkması için irade ve kudrete ihtiyaç vardır.

  Evrimcilerin kendi ifadeleri içinde zaten bir yaratıcının; ilim, irade ve kudret gibi sıfatları mevcuttur. Nitekim yukarıdaki ifade de; “Canlıda oluşan değişiklik hayatta kalmaya ve üremeye katkıda bulunuyorsa korunur, aksi halde canlı elenir.”deniyor. Canlıda değişikliği mutlaka bir yapan, korunması gerekli olanları koruyan, gereksiz olanları da ortamdan uzaklaştıran bir irade güç ve kudret sahibi gereklidir. En lüzumsuz kabul edilen ve sokağa atılan çöplerin ortadan kaldırılması, bir iradeyi ve gücü gerektirirse, canlılarda görülen bir takım değişiklikleri ve farklılaşmaları, gereksiz addedilen yapıları idare ve kontrol eden birisinin olması, akıl ve mantığın gereğidir.

  Akıl ve mantığın aksini iddia ederek, canlı varlıkların başıboş olduğunu ve bir yaratıcılarının bulunmadığını savunmak, bilimsel bir davranış değil, dinsizliği kendine meslek edinmiş tamamen ideolojik bir yaklaşım tarzıdır.

  Bir kimsenin inanmama, bir yaratıcıyı kabul etmeme hürriyeti de vardır. Ancak, bu düşüncesini bilimsel bir bilgi gibi takdim etmesi yanlıştır.

  Bir kimse ne kadar Allah’ın varlığını inkâr ederse etsin, atomdan galaksilere kadar bütün varlıklar Allah’ı gösteriyorlar. Onun inkârı sadece kendi cahilliğini ortaya koyar. Çünkü bir iğnenin ustasız, bir harfin kâtipsiz ve bir köyün de muhtarsız olması mümkün değildir. Aynen onun gibi, şu koca kâinatın da mutlaka ilim, irade ve kudret sahibi bir ustası ve yapanı olacaktır

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Evrim bir Rastlantı mı  71 Devrimci Hareketi’nin simge isimleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları her yıl ölüm yıldönümlerinde anılmakta, devrimci kadro tipinin seçkin örnekleri olarak, devrimci harekete kattıkları olumlu değerlere vurgu yapılmaktadır. Ancak Türkiye devrim mücadelesinin yüzakı olan bu devrimcileri ananlar, dahası onların devrettiği mirası yaşattığını öne sürenler arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Öte yandan, özellikle idam edilerek katledilen Deniz Gezmiş ve yoldaşları, reformistinden devlet solcusuna, gericisinden ırkçı-şoven zihniyetin bazı temsilcilerine kadar bir takım soysuzlar tarafından istismar konusu da edilmektedir.

  Türkiye’deki devrimci örgüt ve partiler uzun yıllar ‘71 Devrimci Hareketi’nin şu veya bu akımının mirasçısı olduğunu savunmuştur. Halen de bu çizgide ısrar eden, yaklaşık 40 yıl önce bu genç devrimciler tarafından ortaya konulan düşünsel düzeyin ötesine geçemeyen akımlar vardır. Henüz yirmili yaşlardaki devrimcilerin ortaya koyduğu ideolojik-politik tahlillere takılıp kalanların, ‘71 Devrimci Hareketi’nin mirasını yaşattıklarını sanmaları kolay anlaşılır bir durum değildir. Böyleleri, genç devrimcilerin 40 yıl önce ortaya koyduğu düşünsel ürünlere sıkı sıkıya sarılarak, teorik üretim için çaba harcama “yükü”nden de kurtulmuş oluyorlar.


+ Yorum Gönder