+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor
  Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor


  Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi Acımasız, insafsız, vicdansız.

  () ı'da telefon işine girdi. Sabah işe,
  tasarruf eder. Kimse Ona karışamaz ve Onun îcâdına müdâhale edemez.

  Senin zerratını yaratan, terkibini düzenleyip insanî hüviyeti bahşeden Allahtır (c.c).
  Sen bunları sana lûtfeden Allaha daha evvel bir şey vermemişsinKİ
  Onun karşısında bir hak iddia edebilesin..

  Eğer sen, sana verilenler mukâbilinde Allaha bir şey vermiş olsaydın, "Bir göz
  değil iki göz ver, bir el değil iki el ver!"
  gibi iddialarda bulunmaya; "Niye iki tane değil de bir ayak;
  verdin?" diye itiraz etmeye belki hakkın olurdu. Halbuki sen Allaha
  (c.c) bir şey vermemişsin ki -Hâşâ ve Kellâ Ona adaletsizlik "isnadında bulunasın. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan gelir. Senin Ona karşı
  ne hakkın var ki yerine getirilmedi de haksızlık irtikap edildi!..

  Allah-u Teâlâ hazretleri seni yokluktan çıkarıp var etmiş: hemDE
  de insan olarak Dikkat etsen; senden çok daha aşağı yaratılan
  birçok mahlûkat var ki, pekâlâ onlara bakıp nelere mazhar olduğunu
  DÜŞÜNEBİLİRSİN.
  2- Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun aczini, zaafını, fakrını hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularına
  inkişaf verirse, çok az bir şey almakla, pek çok şeyler
  vermiş olur. Demek ki zâhiren olmasa bile, hakikatte bu ona,
  Allahın lûtfunun ifâdesidir. Tıpkı şehit edip cenneti vermesi gibi Bir
  insan, muharebede şehit olur. Bu şehâdetle mahkeme-i Kübrâ ve Allahın
  huzurunda, sıddîklerın, sâlihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören
  başkaları "Keşke Allah bize de harp meydanında şehâdet nasip etseydi"
  derler. Binâenaleyh, böyle bir insan parça parça da olsa çok
  şey kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha
  büyüktür.

  Çok nâdir olarak, bazı kimseler, bu mevzûda küskünlük,
  kırgınlık, bedbinlik ve aşağılık duygusu ile inhiraf etseler bile, pek
  çok kimselerde bu kabil eksiklikler, daha fazla, Allaha teveccühe vesile
  olmuştur. Bu itibarla haşarât-ı muzırra nevinden bir kısım kimselerin, bu
  meseledeki kayıplarının serrişte edilmesi yerinde değildir. Bu mevzûda esas olan,
  ebede namzet insanların ruhlarında o âleme âit iştiyâkı uyarmaktır.
  "Her işte hikmeti vardır, Abes fiil işlemez Allah. .

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor?

  BUNUN İKİ ŞEKİLDE CAVABI BULUNMAKTADIR BUYRUN CEVAPLARI

  1- Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse Ona karışamaz ve Onun îcâdına müdâhale edemez. Senin zerratını yaratan, terkibini düzenleyip insanî hüviyeti bahşeden Allahtır (c.c). Sen bunları sana lûtfeden Allaha daha evvel bir şey vermemişsin ki, Onun karşısında bir hak iddia edebilesin

  Eğer sen, sana verilenler mukâbilinde Allaha bir şey vermiş olsaydın, "Bir göz değil iki göz ver, bir el değil iki el ver!" gibi iddialarda bulunmaya; "Niye iki tane değil de bir ayak verdin?" diye itiraz etmeye belki hakkın olurdu. Halbuki sen Allaha (c.c) bir şey vermemişsin ki -Hâşâ ve Kellâ Ona adaletsizlik isnadında bulunasın. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan gelir. Senin Ona karşı ne hakkın var ki yerine getirilmedi de haksızlık irtikap edildi!

  Allah-u Teâlâ hazretleri seni yokluktan çıkarıp var etmiş: hem de insan olarak. Dikkat etsen; senden çok daha aşağı yaratılan birçok mahlûkat var ki, pekâlâ onlara bakıp nelere mazhar olduğunu düşünebilirsin.

  2- Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, fakrını hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularına inkişaf verirse, çok az bir şey almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zâhiren olmasa bile, hakikatte bu ona, Allahın lûtfunun ifâdesidir. Tıpkı şehit edip cenneti vermesi gibi. Bir insan, muharebede şehit olur. Bu şehâdetle mahkeme-i Kübrâ ve Allahın huzurunda, sıddîklerın, sâlihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören başkaları "Keşke Allah bize de harp meydanında şehâdet nasip etseydi" derler. Binâenaleyh, böyle bir insan parça parça da olsa çok şey kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha büyüktür.

  Çok nâdir olarak, bazı kimseler, bu mevzûda küskünlük, kırgınlık, bedbinlik ve aşağılık duygusu ile inhiraf etseler bile, pek çok kimselerde bu kabil eksiklikler, daha fazla, Allaha teveccühe vesile olmuştur. Bu itibarla haşarât-ı muzırra nevinden bir kısım kimselerin, bu meseledeki kayıplarının serrişte edilmesi yerinde değildir. Bu mevzûda esas olan, ebede namzet insanların ruhlarında o âleme âit iştiyâkı uyarmaktır.

  "Her işte hikmeti vardır, Abes fiil işlemez Allah. . " Erzurumlu İ. Hakkı Hazretleri
  Selam ve dua ile.

+ Yorum Gönder