+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye'deki çocuğu ve haklarını konu içeren temel kanunlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'deki çocuğu ve haklarını konu içeren temel kanunlar nelerdir
  Türkiye'deki çocuğu ve haklarını konu içeren temel kanunlar nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Türkiye'deki çocuğu ve haklarını konu içeren temel kanunlar nelerdir


  Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik veren, çocuğun özel hak ve gereksinimlerinin uluslararası ortamda kabul edilmesi ve korunmasını sağlayan, insan hakları hukuku bünyesinde kendine özgü bir yapıya olan gereksinim sonucunda insan hakları içinden oluşan haklardır.

  Çocuk hakları her çocuğun ‘onurlu, saygın, özgür, eşit ve adil bir yaşam' yaşamasını sağlamak, bunu korumak ve güvence altına almak için insan hakları içinde yer alan çok önemli ve ayrılmaz bir alandır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türkiye'deki çocuğu ve haklarını konu içeren temel kanunlar


  Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

  Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

+ Yorum Gönder