+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı nedir
  çocuğun yaşama ve gelişme hakkı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  çocuğun yaşama ve gelişme hakkı nedir

  Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. ÇHS'nin 6. maddesine göre: "Her çocuk yaşama hakkına sahiptir. Devlet çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına almakla yükümlüdür".

  Yaşam hakkı, tüm hak ve özgürlüklerin kullanılmasının temelini oluşturan bir haktır. İnsan hakları içerisinde değer sırası bakımından en başta gelir. Bu hak olmaksızın diğer hakların kullanılması mümkün değildir. Yaşam hakkı, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyabilmesi ve varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel olabilmesi anlamına gelir. İnsan hakları belgelerinin tümü, yaşama hakkını güvence altına alır ve yaşama hakkını "dokunulmaz" bir hak olarak kabul eder. 1

  Çocuğun yaşam hakkı ÇHS'de koruma altına alınmakta ve yaşama hakkının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için "mümkün olan azami çabanın gösterilmesi", devletlerin sorumluluğu olarak tanımlanmaktadır. Buradaki "gelişme" kavramı, yalnızca çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla ilgili değildir. Bu aynı zamanda çocukluk dönemi için, yani çocuğun içinde bulunduğu dönemin en elverişli koşullarda oluşturulması anlamına gelir. Sözleşmeye göre devletlerin, çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal, psikolojik ve toplumsal gelişimini, insanın saygınlığı ile uyumlu biçimde gözetmeleri ve çocuğun toplumda özgür bir birey olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Dolayısıyla Çocuk Hakları Komitesi tarafından genel ilke olarak belirlenen 6. madde ile diğer belgelerde de evrensel insan haklarından biri olarak üstün tutulan temel yaşam hakkı ile birlikte, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azamî çaba gösterme konusu güvence altına alınır.

  "Yaşam ve gelişmenin" mümkün olan azamî ölçülerde sağlanması kavramı, Sözleşme'nin bütününün uygulanması açısından belirleyici önemdedir. Çocuk Hakları Komitesi gelişmeyi bütüncü bir kavram olarak görür ve Sözleşme'nin birçok maddesi, bir amaç olarak çocuğun gelişmesine özel göndermede bulunur. Diğer maddeler, ana-babanın ve ailenin çocuğun gelişmesindeki başat rolünü ve Devlet'in onları bu yönde destekleme yükümlülüğünü vurgular. Şiddet ve sömürüden korunma da azamî yaşama ve gelişme hakkı açısından çok önemlidir. Çocuklar İçin Dünya Zirvesinde ve Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde de bu konuyla ilgili amaçlar ve hedeşer benimsenmiştir.

  Yaşam ve gelişme hakkına dair durumun tanımlanmasına dair ‘Çocuğun yaşama hakkını güvence altına almaya; çocuğun yaşaması ve bedensel zihinsel, ahlâksal, psikolojik ve toplumsal gelişimi dahil gelişmesi; özgür bir toplumda kendi bireysel yaşamını sürdürmeye hazırlanması için elverişli ortamı azamî ölçülerde yaratmaya yönelik olan ve insanın saygınlığına yakışır somut önlemler konusunda bilgi verin' gibi çerçeve sorular, Çocuk Hakları Komitesi'nin ÇHS uyarınca ilgili Taraf Devletlerce sunulması gereken raporlarla ilgili kılavuzlarında bulunur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  çocuğun yaşama ve gelişme hakkı  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

  Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır.

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

 4. Ziyaretçi
  Çok işime yaradı teşekkürler

+ Yorum Gönder


yaşama ve gelişme hakkı,  çocuğun yaşama ve gelişme hakkı,  çocukların yaşama hakkı nedir,  gelişme hakkı nedir,  çocuğun gelişme hakkı,  yaşama ve gelişme hakkı nedir