+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkı nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkı nasıldır
  Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkı nasıldır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkı nasıldır

  Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkını özel olarak düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. 4982 nolu Bilgi Edinme Kanunu'nun 4. maddesinde yaş ayrımı yapılmaksızın herkesin bilgi edinme hakkı olduğu belirtilir.

  Bilgi Edinme Kanunu

  Madde 4

  Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

  Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

  Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türkiye'de çocukların bilgi edinme hakkı


  Bu Kanun'un amacı; Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

  Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ve tüzelkişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.

  Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.

  Başvurular dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.

  Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 gün içinde cevaplandırılır. Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 gün içinde verir.

+ Yorum Gönder