+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir
  Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir? 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir


  1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
  •2- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması,
  •3- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayah| olarak sona ermiş olması,
  • 4- Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
  • 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
  • 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
  • 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
  • Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartlan yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan
  •işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir
  Bu sporu birlikte yaptığı kişi, hem bir dost ve arkadaş, hem de sportmence mücadele edilerek alt edilmesi gereken bir rakiptir. Bu iki kişi birlikte bir sanat eseri yapmaya karar vermiş iki sanatçıdır bir bakıma. İkisi de bu uğraştan büyük zevk alırlar. Farklı sayı ve işlevlerdeki figürleri(taşları) kullanarak, bir amaca (rakip şahı mat etmeye) yönelik kombinezonlar insana bir orkestra şefi duygusunu yaşatır.+ Yorum Gönder