+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Mehdinin Üç Vazifesi Nedir? Nasıl Yapacaktır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mehdinin Üç Vazifesi Nedir? Nasıl Yapacaktır?
  Mehdinin Üç Vazifesi Nedir? Nasıl Yapacaktır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Mehdinin Üç Vazifesi Nedir? Nasıl Yapacaktır?

  Peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında Allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir:

  Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) BİR ZATI gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

  Bediüzzaman Said Nursi Hicri 13. asrın büyük müceddididir. Allah ona üstün bir ilim ve hikmetle lütufta bulunmuştur. Bediüzzaman, Risale-i Nur gibi önemli bir külliyat meydana getirerek Allah'ın izniyle yüzbinlerce insanın hidayetine, imanda derinleşmelerine, inkar sahiplerinin Allah'a iman etmelerine ve doğruyu görmelerine vesile olmuştur.

  Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatında geleceğe dair de birçok önemli haber vermiştir. Said Nursi'nin ileriye yönelik tahminleri mucizevi şekilde gerçekleşmiş, Allah gerçekleşecek birçok olayı kendisine ilham etmiştir. Neredeyse yarım asır önce yaşamış olmasına rağmen Bediüzzaman'ın günümüze bakan ve gerçekleşeceğini ümit ettiğini bildirdiği birçok olay vardır. Eserlerinde, dünya üzerinde yaşanacak olan siyasi gelişmeler, İslam aleminin geleceği ve çeşitli ülkelerin karşı karşıya kalacakları bazı durumlarla ilgili önemli detaylar vermiştir. Örneğin 1971 yılında meydana gelen sosyal olayları yirmi yıl öncesinden haber vermiş ve söyledikleri eksiksizce gerçekleşmiştir (Şualar, sf 260) . İslam dünyasının durumu ve geleceğine dair konuşma yaptığı 1951 yılındaki ünlü Şam Hutbesi'nde ise Bediüzzaman, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında meydana gelecek olan önemli olaylara işaret etmiş ve bu büyük olaylar da aynı Bediüzzaman'ın söylediği şekilde vuku bulmuştur (Hutbe-i Şamiye, sf. 27).

  Bediüzzaman'ın ileriye yönelik olarak verdiği haberlerden bir diğeri ise, kendi zamanından neredeyse 80 sene sonra vuku bulan “komünizmin yıkılması” olayıdır. Said Nursi yıllar önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bu olayı bir Rus askerine açıklamıştır (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Sait Nursi, s.144, Nesil Yayınevi). Bediüzzaman ayrıca ileride bir Avrupa Birliği'nin oluşacağını da yine önceden haber vermiştir. (Emirdağ Lahikası, sf. 499) (Münazarat, sf. 107)

  Bediüzzaman aynı şekilde öleceği tarihi, ölümünden bir süre sonra kendi mezarının yıkılacağını ve ayrıca bu olayın da hangi tarihte gerçekleşeceğini de 1921 yılında, Lemaat adlı eserinde yazdığı bir şiir ile ölmeden önce haber vermiştir. (Mektubat, sf. 89) Said Nursi, bu şiirinde işaret ettiği gibi, Hicri 1379 yılında vefat etmiştir. Yine şiirinde belirttiği gibi ölümünden bir süre sonra, Hicri 1380 yılında mezarı yıkılmış ve mübarek bedeni başka bir yere nakledilmiştir.

  Buradaki örneklerde olduğu gibi, Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinde vermiş olduğu diğer tüm bilgiler ve geleceğe yönelik işaretler de yine hep doğru çıkmıştır. Kuşkusuz ki tüm bunlar Allah'ın rahmetiyle gerçekleşen mucizevi olaylardır. Dolayısıyla Allah'ın üstün bir ilimle desteklediği böyle mübarek, feraset ve ilim sahibi bir şahsın gelecekle ilgili olarak vermiş olduğu diğer bilgilerin de dikkatle incelenmesi ve araştırılması gerekir. Özellikle de ilerleyen satırlarda anlatılacak olan, tüm Müslümanlara bir rahmet olarak ahir zamanda geleceği müjdelenen Hz. Mehdi'ye yönelik bilgilerin ve işaretlerin büyük bir şevk ve heyecanla takip edilmesi son derece önemlidir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Mehdinin Üç Vazifesi Nedir? Nasıl Yapacaktır?  Said-i Nursî Hazretleri, Emirdağ Lahikasında Mehdi (A.S)’ın üç büyük vazifesinin olacağını belirtmiştir:

  Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, MEHDİ ÂL-İ RESÛL’ÜN TEMSİL ETTİĞİ Kudsi Cemaatinin Şahs-i Manevîsinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyâmet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimizin soyundan gelenler) cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiyyeden (Allah’ın rahmetinden) bekliyoruz. VE ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. (Emirdağ Lahikası, sf. 231)

  Mehdi (A.S)’ın birinci ve en büyük görevi, Kur’ân-ı Kerîm âyetleriyle delillere dayalı îmân hakikatlerini ve hidayeti, bütün dünyaya neşretmektir.

  İkinci vazifesi, İslâm âlemi içinde dîni bid’atladan temizleyerek unutulmuş İslâm dînini yeniden canlandırmak ve İslâm âlem-i içindeki fırkaları birleştirerek tevhidi sağlamaktır.

  Ve üçüncü vazifesi de bütün dünyada dînleri tek dîn olan Hazreti İbrâhîm (A.S)’ın hanif dîniyle yani Arapça adıyla İslâm dîniyle birleştirmektir.

  NOT: Daha fazla bilgi için, “Mehdi (A.S)’ın Birinci Büyük Görevi” ve “Mehdi (A.S)’ın İkinci Büyük Görevi” ve “Mehdi (A.S)’ın Üçüncü Büyük Görevi” isimli sohbetlerimize bakabilirsiniz

+ Yorum Gönder