+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye cumhuriyeti devletinin temel amaç ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sergökten
  Yeni Üye

  Türkiye cumhuriyeti devletinin temel amaç ve görevleri
  türkiye cumhuriyeti ile ilgili duygu ve düşünclerimizi bir kompozizyon halinde yazın 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Anayasaya göre Devlet, "Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
  demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
  hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve
  sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
  çalışmak"la görevlidir.

  Anayasamızda devletin görevleri ve ifa şekillerine bir incelemek gerekirse;  1 - Adaleti Sağlamak: Çökmüş Durumda; Bu durumda vatandaşlar mafya de
  nilen alternatif oluşumlara yöneliyor. ( Bu durumda adalet sistemi kısmen özelleştirilmiş oluyor.
  2 - Güvenlik: Devletin güvenlik güçlerinin yerine Özel güvenlik şirketleri oldukça yaygın olarak kullanılıyor. ( Güvenlik işi de büyük ölçüde özelleştirilmiş durumda )
  3 - Sağlık : Özel sağlık sigortası yaptırabilenler şanslı ki bu kesin % 20 dolaylarında ) diğerleri devlete bağlı hastahanelerde çile çekmektedir. ( Bu konuda devlet görevini yapamaz durumda )
  4 - Eğitim : Eğitim sistemi deneme tahtası olarak kullanılıyor. Özel okullar, ve dershaneler ve en kötüsü dershanelerden dönüştürülme üniversiteler kanalıyla özelleştirilmiş durumda

  Devletin Görevleri  Devletin görevleri zaman içinde ve çeşitli toplumlara göre değişmektedir. Ancak kaba hatlarıyla devlet anlayışları şu şekilde özetlenebilir. Sanayi devrimine kadar devletin temel görevi iç ve dış güvenliği sağlamaktır. Sanayi devrimi ve burjuvazinin ortaya çıkmasıyla devletin ekonomik görevleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde devletten, başta mülkiyet olmak üzere temel hakları koruması, ekonomik yatırımların alt yapısını hazırlaması beklenmiştir. Ekonomik gelişmeler, gelir paylaşımındaki adaletsizliğin artması, 20.yüzyılın başlarından itibaren, iki önemli devlet anlayışını doğurmuştur. Sosyalist devlet tüm üretim araçlarına sahip olan, özel mülkiyeti reddeden bir anlayıştır. Buna karşın sosyal devlet ise güçsüzlere yardım eden, gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıran devlettir. Batı Avrupa, sosyalist devlet anlayışına karşı sosyal devlet anlayışını geliştirmiştir. Günümüzde ise sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Ülkemiz için sosyal devletten uzaklaşmak lükstür. Biz henüz Batılı anlamda bir sosyal devlete sahip olamadığımız için, Avrupada'ki fikir akımlarını izlemek doğru olmayacaktır.
  Bu konuya ileride Cumhuriyetin nitelikleri bahsinde değinilecektir. Anayasamıza göre devletin temel amaç ve görevleri şunlardır: Türk Milleti'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak.
 3. Ziyaretçi
  Devletin temel amacı Ülkenin bölünmezliğini,milletin refah ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak,Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak gibi görevleri vardır.
 4. Ziyaretçi
  ben yaptım çok güzele benziyor kullanışlı bence

 5. Ziyaretçi
  bence güzel çoooooooook işime yaradı gerçekten kim yazdıysa ellerine sağlık.

+ Yorum Gönder


tc temel amacı nelerdir,  tc temel amacı,  türkiye cumhuriyeti devletinin temel görevleri,  türkiye cumhuriyeti temel amaç ve görevleri,  tc devletinin temel görevleri,  türkiye cumhuriyetinin temel amaç ve görevleri nelerdir