+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atatürk'ün akıl ve bilimle sorunlara nasıl yaklaştığını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk'ün akıl ve bilimle sorunlara nasıl yaklaştığını açıklayınız
  Atatürk'ün akıl ve bilimle sorunlara nasıl yaklaştığını buylmam lazım işte bu bana lazım fazla uzun olmasın ama çok kısada olmasın.. 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal Atatürk ün hayatı boyun kendi ilke endindiği en iyi yol gösterici bilim ve fendir. sözüyle ifade etmiştir. Bu amaçla türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla eğitim alanında inkılaplar yapılarak gençlerimizin avruparadki eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeleri amacıyla öğrenciler gönderilmiştir.


  Atatürkçülüğün en önemli özelliği, akılcı ve bilimci bir davranış ve zihniyeti yansıtmasıdır Bunun anlamı ise milli, milletlerarası sorunlara duygusal ve dogmatik açıdan , peşin hüküm ve kalıplarla değil, akılcı, bilimci ve pragmatik bir yaklaşımla eğilmektir Genel olarak bu yaklaşımlarda insanlığın karşılaştığın her türlü sorunlara çare bulmak için , durum ve şartlar her çareye başvurularak incelenip gözden geçirilir,gerçeklere ve ihtiyaçlara uygun tartışma ve muhakeme sonunda bir karara varılarak uygulamaya başlanır Burada egemen olan unsurlar mantık ve akıldır

  Atatürkçülüğe göre akılcılıkta İnsanların hayatına , faaliyetine egemen olan kuvvet , yaratma ve icat yeteneğidir Bütün ilim adamları , sorunların tespit ve çözümlenmesine uğraşanlar , bütün fertler, bilimsel yöntemlerle inceleme yapanlar yaratıcı bir biçimde düşünmezlerse , gerçek , müsbet anlamda bilimsel yöntemi kullanmamış olurlar Dikkatli , her konuyu inceleyen , araştıran bilimsel araştırma ve problem çözme yöntemi akılcı yöntemlerdir

  Atatürkçülük' te akılcılık , terbiye edilmiş insan zekası ile bilim ve teknoloji bir bütün olarak ele alır Zekanın terbiyesi kültür ile mümkündür Atatürk "Bizim akıl , mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirilmesinde yapılan her aşamada akılcılığın nasıl kullanıldığını dile getirmiştir
 3. Ziyaretçi
  Çok güzel ama biraz daha kısa olabilirdi.Bana Atatürk'ün söylediği söz lazım
+ Yorum Gönder


atatürkün sorunlara akıl ve bilimle nasıl yaklaştığını belirten söz,  atatürkün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl yaklaştığı,  atatürk ve bilim ile ilgili sorular,  atatürkün sorunlara akıl ve bilimle nasıl yaklaştığı,  atatürkün sorunlara akıl ve bilim ile nasıl yaklaştığını belirten söz,  atatürkün sorunlara akıl ve bilimle nasıl yaklaştığını belirten sözleri