+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar
  Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Oksijen varlığında yaşayanlar (aerob bakteri), oksijensiz ortamda yaşayanlar (anaerob bakteri), her iki ortamda da yaşayanlar (geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler)
 3. Ziyaretçi
  bunu bilmicak ne var
 4. Ziyaretçi
  neden bakteriler böyle sınıflandırılıyor

 5. Asel
  Bayan Üye
  Bakteriler bakterilerin sınıflandırılması özellikleri

  Bakteriler:
  a)Prokaryotturlar
  b)Enzim sistemleri bulunur,özgün metabolizmaları vardır.
  c)Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
  d)yönetici molekülü DNA dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
  e)Protein,yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
  f)Bazılarında kapsül bulunur.
  g)Sitoplazmada : DNA,RNA,ribozom,poliribozom,glikojen,yağ damlaları bulunur.
  h)Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.

  1-Mesezom: oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
  2-Tilakoid:klorofil taşırlar.
  ı)Flagellum(kamçı) taşıyanlar aktif hareketlidir.
  k)Tek veya koloniler halinde yaºarlar.

  SINIFLANDIRILMASI

  1-Şekillerine göre:
  a)Yuvarlak(coccus)
  b)Çubuk(bacillus)
  c)Virgül(vibriyon)
  d)Spiral(spirillim)

  2-Koloni oluşumuna göre:
  a)Monococcus :Tekli hücre
  b)Diplococcus :İkili, hücre
  c)Streptococcus :Zincir şeklinde
  d)Staphylococcus :Üzüm salkımı şeklinde  3-Gram boyama yöntemine göre:
  a)Gram pozitif: boyanabilen
  b)Gram negatif: boyanmayan

  4-Solunum biçimlerine göre:
  a)Anaerobe bakteriler: oksijen seven
  b)Anaerobe bakteriler: oksijensiz ortamda yaşayanlar
  c)Fakültatif anaerop :hem oksijenli hem oksijensiz ortamda yaşar


  5-Beslenme biçimlerine göre:


  a)Hetotrof bakteriler: Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan bakteriler.
  1-Saprofitler sindirim enzimleri vardır.Hücre dışı sindirimle bitki ve hayvansal artıklarla beslenirler.Doğada madde döngüsü için önemlidirler.
  2-Parazit-patojen sindirim enzimleri yoktur.Besinlerini diğer canlıların vücudundan hazır olarak alırlar.
  3-Mutualist : Başka canlıların vücudunda yaºarlar. Bu birliktelikten her iki canlıda fayda sağlar.
  4-Kommensal:Başka canlıdan faydalanır diğer canlı bundan fayda veya zarar görmez.

  b)Ototrof bakteriler:İhtiyaç duydukları organik besinlerini kendileri sentezlerler.
  1-Fotoototroflar:Tilakoidlerindeki klorofilleri sayesinde ışık enerjisinden faydalanarak organik besinlerini üretebilen bakterilerdir.
  2-Kemoototroflar:Kuvvetli oksidasyon enzimleriyle inorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri enerji ile organik besin sentezleyen bakterilerdir.

  Bakterilerde üreme:

  a-Eşeysiz üreme
  Bakteri hücresi ortam şartları uygun olduğunda mitoz bölünmeyi andıran (Fissyon bölünme) bölünme ile hızla coğalır.


  b--Eşeyli üreme:
  1-Konjugasyon:Karşılıklı gen alış verişi şeklinde gerçekleşir
  2-Transformasyon:Ortamda farklı özellikte bakteri geninin alınışı ile gerçekleşir
  3-Transduksiyon:Bakteri virüsleri aracılığı ile farklı bakteri genlerinin alınışı ile gerçekleşir

  NOT:Bakteriler hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır.

  Üreme hızını düşüren faktörler şunlardır :
  1-Besin azalması
  2-Metabolik artıkların artması
  3-ph değerlerinin değişmesi
  4-Susuzluk
  5-Antibiyotikler
  6Yüksek ve düşük ısı

  Endosporlar:
  Bakterilerde görülen endospor oluşumu üreme amaçlı değil olumsuz çevre koşullarına dayanabilmek içindir.
  1-Sindirim enzimlerine
  2-Düşük ve yüksek ısıya (Belirli değerlerde)
  3-Susuzluğa
  4-Besin azlığına
  5-Metabolik artıklara karşı dirençlidirler.

  NOT:Bazı bakterilerde olan özellikler.
  a-Kapsül oluşumu
  b-Flagellum(kamçı)
  c-Mesezom un olması
  d-Tilakoidin olması
  e-Endospor oluşumu

  NOT:Bütün bakterilerdeki ortak özellikler şunlardır
  a-Hücre çeperi
  b-Hücre zarı d-Yönetici molekül
  c-Sitoplazma
  d-Poliribozomların olması
  e-Depo besin olarak glikojen ve yağ damlalarının olması
  f- DNA nın olması
  g-RNA ve ribozomların bulunması

  Bakterilerin Önemi:
  1-Antibiyotik üretiminde
  2-özel (İnsülin) protein üretiminde
  3-Fermantasyonda(Alkol üretimi)
  4-Keten-kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında
  5-Mayalanmada(Yoğurt,Peynir vb.)
  6-Tarımda biyolojik savaş
  7-Genetik çalışmalarda
  8-Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm,sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.
  NOT:Anaerob bakteriler oksijensiz solunumla karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon(Mayalanma),protein ve amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon (Çürüme) denir.

  NOT 1-Kamçı: aktif hareketi
  2- Mesezom: oksijenli solunumu
  3- Tilakoid(klorofil):f otosentezi
  4- Sindirim enzimleri: saprofit beslenmeyi
  5- Oksidasyon enzimleri: kemosentezi gerçekleştiren yapılardır.


+ Yorum Gönder


oksijen ihtiyaçlarına göre bakteriler,  oksijen ihtiyacına göre bakteriler,  bakterileri oksijen ihtiyaçlarına göre sınıflandırma,  bakterilerin oksijen ihtiyacına göre sınıflandırılması,  bakterileri oksijen ihtiyaçlarına göre sınıflandırılması,  oksijen ihtiyaçlarına göre bakterileri sınıflandırılması