+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Toprak, su ve havanın canlılar için önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak, su ve havanın canlılar için önemi
  Toprak, su ve havanın canlılar için önemi
  yardımınızı bekliyorum teşekkürler.. 2. Asel
  Bayan Üye

  Hava Toprak Ve Suyun Yaşam İçin Önemi Nedir?


  Hava, Toprak Ve Suyun Yaşam İçin Önemi Nedir?
  Hava, Toprak Suyun Yaşam Için Önemi Nedir?

  Toprak, bitkilerin büyümesine ortam oluşturur Su, yaşantımızı devam ettirmemiz için gereklidir, sulama ve temizlik için de kullanılır Hava, hayvan ve bitkilerin yaşaması için gerekli gazları sağlar
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Suyun Canlılar İçin Önemi

  Doğadaki su döngüsü denizler karalar göller nehirler gibi cansız ortamla canlılar arasında olur. Bu sırada kısa döngü ve uzun döngü olmak üzere iki farklı döngü gerçekleşir. Kısa döngüde denizlergöller ve nehirlerdeki sular buharlaşır. Oluşan buhar yağmur ve kar olarak yeryüzüne geri döner. Uzun döngüde karalardaki buharlaşma ve canlıların solunum terleme gibi olaylarla verdikleri su buharı atmosfere karışır. Bunlar tekrar yağmur kar olarak karalara ve denizlere döner. Bunun bir kısmı da yer altı sularını oluşturur . Suyun döngüsündeki dengenin bozulması insan yaşamını olumsuz yönde etkiler.


  Toprak için:Kayaçların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması için su gereklidir.

  Bitkiler için:Fotosentez için gereklidir.Topraktaki besin maddelerinin bitki kökleriyle alınması ve yaprağa taşınmasını sağlar.

  Hayvanlar için:İçilebilir su kaynaklarının devamını sağlar ve suda yaşayan canlılar için sağlıklı yaşam ortamının devamını sağlar.

  Suyun devamlılığı için:Temiz ve içilebilir su kaynaklarının oluşumu ve devamlılığını sağlar.

  Biyoçeşitlilik için:Türler için yaşam ortamı oluştururTür çeşitliliğinin devamını sağlar

  Ekosistem ve Madde Döngüsü:Ekosistemleri varlığını sürdürebilmesiniOksijen döngüsüKarbon döngüsüAzot döngüsünün devamını sağlarSu döngüsü olmazsa dünya ekosistemi ve diğer ekosistemlerin varlığından da söz edemeyiz.


  Su döngüsünü bozan başlıca etkenler
  ;
  * Atık suların temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi
  * Ormanların ve diğer yeşil alanların azaltılması
  * Yeraltı sularının fazla miktarda kullanılması
  * Hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının oluşmasıdır.

+ Yorum Gönder


hava toprak ve suyun yaşam için önemi nedir,  hava toprak ve suyun yaşam için önemi,  hava toprak ve suyun canlılar için önemi nedir,  hava su ve toprağın canlılar için önemi,  hava toprak ve suyun canlılar için önemi,  güneş hava ve suyun canlılar için önemi