+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Küresel ısınma nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Küresel ısınma nedir kısaca
  küresel ısınma nedir kısaca 2. Ziyaretçi

  Küresel ısınma, atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir.

  50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.

  Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir.

  Bunun yanı sıra 1960'lı yıllarda başlayan "Gamma Işıması Patlamaları" küresel ısınmaya neden oluyor olabilir. Bu patlama ışımaları çok yüksek enerji ve radyasyon yayarak sadece Dünyamızı değil, Güneş'i, Güneş Sistemimizi ve yakın uzayımızı etkilemektedir. Fosil yakıt kaynaklı teoriye göre bu teori daha fazla soruya cevap verebilir niteliktedir. Fosil yakıt kaynaklı teori sadece Dünya'da ki ısınmayı açıklamaya yöneliktir ve güneş sisteminde ki ısınmayı açıklayabilmek noktasında yetersiz kalmaktadır. Oysa ki "gamma ışıması patlamaları"nı temel alan teori daha geniş zamanda soruları cevaplayabilmektedir. Gamma Işıması Patlamalarının etkisiyle daha da ısınmakta olan dünya iç çekirdeği de atmosfere salınmakta olan "iç çekirdek kaynaklı gazları"n çıkışını arttırmaktadır.

  Su buharı, diğer sera gazlarından farklı olarak güneşten gelen radyasyonun şiddetine ve gezegenin ortalama ısısına göre sabit olan bağlı bir değişkendir. Dolayısıyla küresel ısınma konusunda pasif etkiye sahiptir. Ancak diğer sera gazları, yer yer bağımsız değişken olarak küresel ısınma üzerinde aktif bir etki yaratabilirler. Örneğin karbondioksit, yoğun volkanik etkinlik sonucu ya da insanlar tarafından fosil yakıtların yakılmasıyla yoğun olarak atmosfere salınabilir. Bu durum, gezegenin ortalama ısısından bağımsız olarak ortaya çıkabilen ve ortalama ısının artması sonucunu doğuran bir etken olarak işlev görür.

  Bugün için bilim çevrelerinde küresel ısınmada baş rolün atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına bağlanmaktadır. Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit,

  Yeşil bitkilerin fotosentez olayında,
  Karbondioksitin litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle,

  Atmosferden çekilmekte ise de, bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit salınımı, gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır.

  Su buharı dışındaki sera gazları dolayısıyla gezegen yüzeyindeki ortalama ısının artması, buharlaşmanın artmasına yol açacaktır. Bu ise atmosferde daha fazla su buharı, yani bulut oluşmasına yol açar. Bulutlar, güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir bölümünü soğurarak ısınırlar, bir bölümünü de yeryüzüne geçirirler. Litosfer ve hidrosfere ulaşan bu radyasyonun da bir bölümü soğurularak ısınmaya yol açarken bir bölümü dış uzaya yansır. Dış uzaya yansıyan radyasyon yeniden bulut kütlesi ile karşılaştığında, aynı olaylar yaşanır, yansıtılır, soğutulur, dış uzaya kaçar.

  Bu mekanizma, su buharı dışındaki sera gazlarının atmosferde artması sonucu bulutların sera etkisini artırmakta, küresel ısınmaya yeni bir katkıya yol açmaktadır.
 3. Ziyaretçi
  Küresel ısınma,arabalardan ve fabrikalardan çıkan kirli havanın Dünya'mızı kirletmesine denir.
 4. Ziyaretçi
  Küresel ısınma insanların sıktığı deodorantlar,araba egzozlarından çıkan dumanlar,ev bacalarından çıkan dumanlar tarafından Dünyamızın kirletilmesi halinde atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratmasıyla oluşan sıcaklık artışıdır.!

 5. Ziyaretçi
  aynen öyle

 6. Ziyaretçi
  Küresel ısınma,arabalardan ve fabrikalardan çıkan kirli havanın Dünya'mızı kirletmesine denir.

 7. Ziyaretçi
  Küresel ısınma araba egzozlarından çıkan gazlardan,fabrika ve ev bacalarından çıkan dumanlardır,Sera gazlarının etkisi altında yaratmasıyla oluşan sıcaklık artışıdır.

 8. Ziyaretçi
  dünyamız küresel ısınma sonucu yavaş yavaş sonu geliyo ve biizim nedenlerimiz kendi amaçlarımız için hayvanları denizleri kara parçalarını kullanıyoruz ve biz tek sera gazları değil biz o dökülen toprakların dunyanın merkezine denize havaya her yere zarar vermiş oluyoruz ve hayvanlara da zarar verdimiz için dünyanın sonu geldiğini biliyoruzzzzzzzz ama hiç birşey yapmıyoruzz

 9. Ziyaretçi
  bence küresel ısınma??

  1856-2004 arası küresel ortalama yüzey sıcaklığı
  Atmosferdeki
  karbon dioksit, sera etkisi adı verilen bir yolla güneş ısısını tutarak yeryüzünün ısınmasında önemli bir rol oynar. Sera etkisi, doğal bir ısınma sürecidir. Karbon dioksit ve belirli bazı gazlar atmosferde sürekli bulunurlar. Bu gazlar, tıpkı seralarda olduğu gibi
  Dünya’nın gerekli sıcaklığının korunmasını sağlarlar. Ancak, insan etkisiyle atmosfere daha yoğun olarak salınan bu gazlar, Dünya yüzeyinin istenilenden daha fazla ısınmasına yol açar.

  Bu gazlar içinde en önemlileri, karbon dioksit (CO2) ve su buharı (H2O). Bunları,
  metan (CH4),
  nitrous oksit (N2O) ve pek çok endüstriyel işlemde kullanılan kloroflorokarbonlar (CFCs) izler.

  Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı
  20. yüzyılda 0.6 (± 0.2)°C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde farkedilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.

  Küresel ısınmaya, atmosferde artan
  sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir.
  Karbondioksit, su buharı,
  metan gibi bazı gazların, güneşten gelen
  radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir.

  Su buharı, diğer sera gazlarından farklı olarak güneşten gelen radyasonun şiddetine ve gezegenin ortalama ısısına göre sabit olan bağlı bir değişkendir. Dolayısıyla küresel ısınma konusunda pasif etkiye sahiptir. Ancak diğer sera gazları, yer yer bağımsız değişken olarak küresel ısınma üzerinde aktif bir etki yaratabilirler. Örneğin karbondioksit, yoğun volkanik etkinlik sonucu ya da insanlar tarafından fosil yakıtların yakılmasıyla yoğun olarak atmosfere salınabilir. Bu durum, gezegenin ortalama ısısından bağımsız olarak ortaya çıkabilen ve ortalama ısının artması sonucunu doğuran bir etken olarak işlev görür.

  Bugün için bilim çevrelerinde küresel ısınmadan başat rolün atmosferde karbondioksit oranının artmasına bağlanmaktadır. Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit,

  yeşil
  bitkilerin
  fotosentez olayında,
  karbondioksitin
  litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle,

  atmosferden çekilmekte ise de, bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit salınımı, gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır.
  buna denir

 10. Ziyaretçi
  İnsanların bilinçsizce Dünya mızı kirletmelidir.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


küresel ısınma nedir kısaca,  küresel ısınma kısaca,  küresel ısınma nedir kısa,  küresel ısınma nedir vikipedi,  küresel ısınma nedir kısa bilgi,  küresel ısınma kısaca nedir