anadoluyu turk yapan şavaşlar hangileridir soyleyebilirmisiniz
Anadolunun Türkleşmesi Ve Türk Yurdu Olmasını Sağlayan Savaşlar

Anadolu Nasıl Türk Yurdu OlmuşturAnadolu’ya ilk Türk akınlarını 4 yüzyılda Hunlar, 6 yüzyılda Sibir Türkleri yapmıştır Ancak bu akınlar yerleşme amaçlı değildi
Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır 11 yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla akınlara başlamıştır
Pasinler Savaşı (1048)
Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapıldı
Nedeni; Bizanslıların Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleridir
Savaşı Selçuklular kazanmıştır Bizans’ın Anadolu otoritesi zayıflamıştır
NOT: Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır
Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)
Büyük Selçuklu Devleti (Alp Arslan) ile Bizanslılar (Romen Diyojen) arasında yapılan bir savaştır
Sebebi; Bizans’ın Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Türkleri Anadolu’dan atmak istemeleridir
Savaşı Selçuklular kazandı
Sonuçları; Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar, Türkiye Tarihi başladı, Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı, Bizans baskısı sona erdi, Bizans Avrupa’dan yardım istedi bu da Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden oldu, Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kuruldu
NOT: Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar

Cevap: Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir sayfa üç frmacil 3 Cevap: Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir