+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hz muhammmed insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz muhammmed insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir?
  hz muhammmed insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Hz muhammmed insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir?

  Peygamberimiz (sav) insanlara Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu anlatmıştır
  Peygamberimiz (sav) insanlara tek doğru yolun Allah'ın yolu olduğunu bildirmiştir
  Peygamberimiz (sav) insanları şirkten sakındırmıştır
  Peygamberimiz (sav) gaybın bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır
  Peygamberimiz (sav) insanlara, Allah'ın en gizli konuşmaları dahi bildiğini hatırlatmıştır
  Peygamberimiz (sav) insanlara Kuran'ın Allah katından indirildiğini açıklamıştır
  Peygamberimiz (sav) Kuran'ın Müslümanlar için bir müjde ve hidayet rehberi olduğunu bildirmiştir
  Peygamberimiz (sav), hesap günü kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceğini bildirmiştir
  Peygamberimiz (sav), kavmine kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri anlatarak ibret almalarını öğütlemiştir
  İnsanlara ölümü hatırlatmıştır
  Kıyametin saatinin bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır
  Cehennem'de bazı kimselerin sonsuza kadar kalacağını bildirmiştir
  Allah'ı en güzel isimleri ile anmamızı söylemiştir
  Peygamberler arasında ayrım yapmamayı hatırlatmıştır
  Peygamberimiz (sav) insanları güzel ahlaka çağırmıştır
  Peygamberimiz (sav), insanları kibirlenmeye karşı uyarmıştır
  Peygamberimiz (sav)'in infak konusundaki açıklamaları
  Hz. Muhammed (sav) cinlerin de peygamberiydi
  Peygamberimiz (sav)'in inkar edenlere uyarıları
  İnkarcılarla gereksiz tartışmalara girmemiştir
  İnkarcıları tevbe etmeye çağırmıştır
  İnkar edenlere mutlaka yenilgiye uğrayacaklarını bildirmiştir
  İnkar edenlere ahiretin varlığını hatırlatarak onları uyarmıştır
  İnkar edenleri cehennemle uyarmıştır
  İnkar edenlere karşı kesin ve emin bir üslup kullanmış ve onlara uymayacağını bildirmiştir
  Peygamberimiz (sav) Kitap Ehli'ne şefkat ve merhamet ile yaklaşmıştır
  Kitap Ehlini de Allah'a şirk koşmadan iman etmeye çağırmıştır


  İnsanların Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edip, O'ndan korkup sakınarak güzel ahlak göstermeleri için Peygamberimiz (sav) insanlara Allah'ın gücünün ve yaratışındaki ihtişamın delillerini anlatmış, onların Allah'ı severek O'ndan korkup sakınmalarına vesile olmuştur. Kuran'da Peygamberimiz (sav)'e, Rabbimizin yaratışının delillerini ve gücünü şu ayetlerle anlatması bildirilmiştir:


  İsmail Hakkı Altunbezer. Celi sülüs levha. Kuran'dan bir ayet; " Doğrusu Allah herşeye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 20)
  Hz. Muhammed ahirete inanmayanlara da Allah'ın dünyadaki yaratılış delillerini anlatmış ve tüm bunları yaratmaya kadir olan Allah'ın elbette ahirette bunların benzerlerini de yaratmaya güç yetirdiğini açıklamıştır. Peygamberimiz (sav) bu önemli gerçeği kavmine bildirmesi ayette şöyle haber verilmiştir:


  Peygamberimiz (sav), Allah'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını insanlara tebliğ ettiği ayetlerden bazıları şöyledir:  Allah'ın eşi, benzeri olamayacağını ve Rabbimizin herşeyin tek sahibi olduğu Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

  De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Öyleyse, O'nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: "Allah, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır." (Rad Suresi, 16)

  Hz. Muhammed (sav), Allah'ın varlığını bildikleri halde O'nun üstün kudretini düşünmeyen, bundan dolayı O'nun büyüklüğünü takdir edemeyen kavmine, Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü ikrar ettirmiştir. Ve bunun ardından, onları öğüt almaya ve korkup sakınmaya davet etmiştir. ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:


  Kitap boyunca da anlatıldığı gibi Peygamberimiz (sav) tüm alemlere örnek bir ahlaka sahipti ve insanları da güzel ahlaklı olmaya çağırmış, onlara Allah'ın razı olacağı ahlakın ve davranışların nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. Kuran'da Peygamberimiz (sav)'e güzel ahlakla ilgili insanlara hatırlatması emredilen bazı ayetler şöyledir:

  De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz. Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz." (Enam Suresi, 151-152)

  De ki: "Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan 'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 33)

  Peygamber Efendimiz (sav)'in güzel ahlakı tavsiye ettiği hadis-i şeriflerinden bazıları ise şöyledir:

  "Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi."47

  "Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle."48

  "Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et."49

  "İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun."50

  Peygamberimiz (sav), Yemen'e gönderdiği elçilerine şunları tavsiye etmiştir:

  "Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy da ameli ifsad eder."51

  "Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı, mürüvveti de aklıdır."52
 3. Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz
+ Yorum Gönder


hz muhammed insanları islama davet ederken nasıl bir yol izlemiştir,  hz.muhammed insanları islama çağırırken nasıl bir yöntem uygulamıştır,  hz muhammed insanları islama davet ederken nasıl bir metot izlemiştir kısaca,  hz muhammet insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir,  hz.muhammed insanları islama çağırırken nasıl bir metot izlemiştir ,  peygamberimiz insanları islama çağırırken nasıl bir yol izlemiştir