+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İnsan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir.onlardan nasıl yararlanırız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir.onlardan nasıl yararlanırız
  insan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir.onlardan nasıl yararlanırız. 2. Asel
  Bayan Üye

  insan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir.onlardan nasıl yararlanırız

  Hayvanlar, duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır.

  Hayvanlardan besin ve giysi ham maddesi sağlanır. Kimi hayvanların gücünden yararlanılır. İnek, koyun ve keçinin sütünden yararlanırız. Tavuk , hindi , kaz ve ördeğin etinden ve yumurtasından yararlanırız. Uskumru , lüfer , palamut , hamsi , alabalık , sazan balığı gibi balıkların etinden yararlanırız. Arıların ürettiği bal da önemli bir besin kaynağıdır.

  Beyaz ayı , tilki , sincap gibi hayvanların derilerinden kürk , manto ve ceket yapılır. Ancak yanlış avlanma nedeniyle bu hayvanların sayıları güç geçtikçe azalmaktadır. Sığır , yılan ve timsah derisinden ayakkabı , çanta ve kemer yapılır.

  Hayvanların gücünden de yararlanırız. At , deve , katır , manda ve eşek gücünden yararlanılan hayvanlardandır. Bu hayvanlar yük taşımada ve tarım toprağını sürmede kullanılır.  Bitkiler yapılarında bulunan klorofil sayesinde fotosentez olayını gerçekleştirerek kendi besinlerini kendileri yapar.Ayrıca fotosentez olayı sırasında havadaki karbondioksidi alarak dışarıya oksijen verirler.Bu sayede havayı temizleyerek diğer canlıların solunum için gerekli olan oksijenini sağlarlar.Kısaca dünyada canlıların ve hayatın olması için yeşil bitkilere ihtiyacımız var.

 3. Ziyaretçi
  çok beğendim. Ama canlilarin neden yeşil bitkilere ihtiyaci vardir sorusunun cevabi olsaydi keşke.
 4. Asel
  Bayan Üye
  çok beğendim. Ama canlilarin neden yeşil bitkilere ihtiyaci vardir sorusunun cevabi olsaydi keşke.

  1-Üreticiler (ototrof canlılar)
  Yeşil Bitkiler Fotosentezle besinlerini kendileri yapar ve depo eder.

  2-Tüketiciler (Heterotrof Canlılar)
  Üreticilerin hazırladıkları besinlerle geçinirler. Yani besinlerini hazır olarak alırlar. İnsanlar bütün hayvanlar mantarlar heterotrof canlılardır.

  Otla beslenen hayvanlar (otçullar) yeşil Bitkilerin Fotosentez sonucu hazırladıkları besin Maddeleriyle beslenirler. Bunlar kendileri için gerekli yapı maddelerini ve enerjiyi yeşil Bitkilerden sağlarlar. Koyun keçi inek at geyik zürafa v.b. otla beslenen hayvanlardır.

  Etle beslenen hayvanlar (etçiller) otla veya etle beslenen hayvanları avlayarak beslenirler. Böylece güneş enerjisinden dolaylı olarak yararlanırlar. Aslan kaplan kurt kedi köpek şahin atmaca gibi hayvanlar etçil hayvanlardır.

  Evcilleştirilmiş kedi köpek kuşların bir bölümü balıklar ayı kaplumbağa ve insanlar hem etle hem otla beslenirler.

  Hem heterotrof hem de Ototrof olan canlılar böcek kapan bitkilerdir. Bunlar böceklerle heterotrof beslenir. Fotosentez de yapabildikleri için besin üretebilirler. Azot ihtiyaçlarını böcekleri sindirerek karşılarlar.

  Besin Zinciri
  Bir bölgede yaşayan değişik türdeki Canlıların oluşturduğu topluluğa komünite denir. Bir komünitede bulunan canlılar arasındaki besin-beslenme ilişkisine besin zinciri adı verilir.

  Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar bir besin zinciri içerisindedir. Besin zincirinin en büyün enerji kaynağı güneştir. Yeşil bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi bütün canlılar için gerekli olan besin yapımında kullanır. Bu sebepten yeşil Bitkilere üretici hayvanlara da tüketici adı verilir.

  Tüketiciler yeşil Bitkileri yiyen sığır koyun keçi geyik gibi hayvanlardı. Diğer tüketiciler koyun inek keçi gibi hayvanları yiyen insan aslan kaplan gibi canlılardır. İnsanlar yeşil bitkilerle de beslenir.

  Bu besin zincirinde enerji güneşten yeşil bitkilere bitkilerden koyun inek gibi hayvanlara ; en sonunda koyun ve ineği yiyen aslana aktarılır.

  Tüm canlılar sonunda ölür. Ayrıştırıcılar (çürükçül bakteriler ve mantarlar) ölü organizmaları parçalar ve ayrıştırır. Böylece madensel tuzların toprağa geri dönmesini sağlar. Yeşil bitkiler bu madensel Tuzları kullanır.

  Enerji Piramidi
  Bir ekosistemdeki tüm canlılar beslenme ve enerji ilişkilerinin büyüklüğüne göre besin zincirlerinden bir besin ağı oluşturur.

  Yeşil bitkiler Ekosistemin üreticileridir. Bitkisel üretimin bir bölümü Bitkinin kendisi tarafından tüketilir. Geri kalanıysa bitkinin büyümesine harcanır. Artan besin Bitki tarafından depolanır. Bu ekosistemdeki tüm canlıların enerji ve madde ihtiyacını karşılar. Yeşil bitkilere besin üreticileri denir.

  Otçullar doğrudan doğruya besin üreticileriyle beslendikleri için birinci derece tüketicilerdir. İnek koyun keçi vb. hayvanlar otla beslenir. Bunlar bitkilerden aldıkları besinlerin bir kısmını sindiremeyerek dışarı atarlar. Sindirilmiş besinlerin bir kısmı büyüme ve gelişmeye harcanır. Bir kısmı da enerji sağlar. Giren enerjinin bir kısmı da üst basamağa geçer.

  Etail canlılar koyun inek vb. otçul canlılarla beslenir. Bunlar otçullardan aldıkları besinleri olduğu gibi vücutlarına katamaz. Aldıkları besinlerin bir kısmını sindiremeyerek dışarı atarlar. Sindirilmiş besinlerin bir kısmı büyüme ve gelişmeye harcanır. Bir kısmı da enerji sağlar. Giren enerjinin bir kısmı da üst basamağa geçer. Bu suretle önemli miktarda madde ve enerji azalır.

  Üreticilerden otçullara otçullardan etçillere etçillerden de etçil-otçullara geçen enerji ve besin miktarı azalır.

  Etçik-otçul hayvanlar da etçil ve otçullardan aldıkları besinleri olduğu gibi vücutlarına katamaz. Giren enerjinin bir kısmı üst basamağa geçer.

  Besin zincirindeki canlı türlerinden birinin azalması veya aşırı artması halinde bundan diğer canlılar da etkilenir. Mesela fareleri yiyerek yaşamını sürdüren yılan ve kedi gibi hayvanların yok edildiği ortamlarda fareler aşırı ürer.


+ Yorum Gönder


insan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir,  insan dışındaki canlıların dünyamız için önemi,  insan dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir onlardan nasıl yararlanırız,  insanlar dışındaki canlıların dünyamız için önemi nedir,  canlıların önemi,  insanlar bitkilerden ve hayvanlardan nasıl yararlanılır