+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Notür atomlar neden iyon haline gelir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Notür atomlar neden iyon haline gelir
  notür atomlar neden iyon haline gelir 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Notür Atomlar Neden İyon Haline Gelir


  Bazen atomlar son yörüngelerindeki elektron sayılarını belli sayıya(oktete-soy gazların atom düzenine) tamamlamak için elektron alış-verişi yaparlar Ve bu parçacıklarından yalnızca elektronlarını alıp verebilirler Ancak çekirdek tepkimesi olursa diğer parçacıklarını da alıp verebilirler ama o zaman zaten atomun kendisi de değişmiş olur Bizim şu an incelediğimiz durum kimyasal tepkimelerde atomun elektron alış-verişidir ve bu şekilde atomun adı(kendisi) ve periyodik cetveldeki yeri değişmez sadece kimyasal tepkimelerdeki davranışı değişir Normalde hiç elektron almamış ve vermemiş olan bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir Atom bu durumdayken bu atoma nötr atom denir Ancak başka bir atomla elektron alış-verişi yaparsa iyon durumuna geçer Eğer nötr bir atom elektron veriyorsa proton sayısı elektron sayısından fazla hale gelir ve bu atomlara pozitif iyon(katyon) denir Eğer tam tersi olup da atom elektron kaybetmek yerine elektron kazanırsa bu sefer de elektron sayısı proton sayısından fazla hale gelir ve bu atomlara da negatif iyon(anyon) denir
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Kararlı Element Nedir?

  Tüm elementler son katmanlarını tam olarak doldurmak ister. Doğada bulunan elementlerin sadece 6 tanesinin son katmanı tamamen doludur. Diğer elementler son katmanlarını doldurmak için elektron alışverişi yaparlar.

  Bir elementin son katmanı tamamen doluysa bu element KARARLIdır.
  Bir elementin kararlı olması başka elementlerle bileşik yapmak istememesi, ‘kendi haline olması’ anlamına gelir.
  Yani kararlı atomlar elektrona ihtiyaç duymadıkları için kendi kendilerine yeterler.
  Soygaz ya da asal gaz olarak bilinen 6 elementin son katmanları tam olarak doludur. Bu elementler doğal olarak kararlıdır.
+ Yorum Gönder


nötr bir atom hangi durumda iyon haline gelir,  atomlar neden iyon haline gelirler