+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ormanların korunmasında yasalar önemlidir münazarası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ormanların korunmasında yasalar önemlidir münazarası
  ormanları yasalar korur münazarası hakkında bilgi lütfen. 2. Asel
  Bayan Üye

  ormanların korunmasında yasalar önemlidir münazarası

  ORMAN Orman sık yetişen ve diğer bitkilerin geniş alanlar içinde oluşturduğu topluluk. Aralarında yaşama ortaklığı bulunan bitki, hayvan, iklim ve toprak, ormanın başlıca öğeleridir. Ormanlar kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplıyordu. Ancak günümüzde karaların yalnız %30 kadarı ağaçla örtülüdür. Bu ağaçlardan yarısının çoğu da ekonomik değeri az tropik çeşitlerden oluşur. İklim, özellikle yağış, orman biçimlerinin oluşmasında temel etkendir. ORMANLARIN ÖNEMİ VE KORUNMASI Ormanların asıl ve yan ürünleri elde edilmesinin yanı sıra, dolaylı yollardan türlü biçimlerde yararlanılmaktadır. Ormanlar; su sağlama, su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar. Kar ve yağmur biçimindeki yağışlar, ormanlardaki bitkilerin yaprak, dal, gövde ve kökleri tarafından tutulur. Böylece sel ve taşkınlar önlendiği gibi, yer altı sularının oluşması sağlanır. Yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli su sağlanmasında ormanlar birinci derecede rol oynar. Ormanlar, rüzgarın hızını keser, akarsuların toprağı koparma ve taşırmasına engel olur. Böylece, erozyon önlemede önemli bir etmendir. Sıcaklığın düzenlenmesinde, yağmur oluşumuna katkı, toprağın donmasını ve çözülmesini geciktirme, rüzgarın kurutucu etkilerini azaltma vb. fonksiyonlarını ile ormanlar iklim üzerinde de olumlu etkiler de bulunur. Hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi; eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanları sağlaması bakımından ormanlar, insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Ormanlarda yapılan üretim ve taşıma,işleri, öncelikle orman içi ve çevresindeki köylülere yaptırılmaktadır. Böylece, tarım imkanları kıt olan orman içi ve orman çevresi köylüler; kesim, taşıma, depolama ve yükleme gibi işlerde çalışarak gelir etmektedir. Bu yönüyle ormanlarımızın geçim ve iş alanı kaynağı olmaktadır. Ormanların milli savunma ve güvenlik bakımından da yararları büyüktür. Savaş tesisleri ile çeşitli araç gereç yapımında odundan yararlanılmaktadır. Savaş halinde bitkisel ve hayvansal ürünler beslenme kaynağı olabilmektedir. Askeri birliklerin, savaş tesis ve araç gereçlerinin saklanmasında da ormanların faydası büyüktür. Orman alanlarının yok olmasında en önemli etmenlerden biri yangınlardır. Büyük bir bölümü, yazları kurak ve çok sıcak geçen iklim kuşağında yer aldığı için, ormanlarımız yangınlara karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle her yıl ormanlarımızda çok sayıda yangın çıkmakta ve binlerce hektar orman alanı yanıp kül olmaktadır. Bu yangınların bir bölümü doğal nedenlerden, bir bölümü de insanlarımızın hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Kimi zaman da tarla yeri açmak için kasıtlı olarak orman yangınları çıkarılmaktadır. Kaçak ağaç kesimleri ve başta keçi olmak üzere hayvan otlatmalar da orman varlığımıza büyük zararlar vermektedir. Oysa orman işletmeciliğinde temel ilke şudur: “Dünden devir alınan orman varlığından; bakım, yapım ve iyileştirme yoluyla bugünkü kuşağın maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak, fakat aynı varlığı gelecek nesillere daha iyi durumda bırakmaktır.” Kırsal nüfusumuzun yarısına yakını orman içi ve orman çevresindeki köylerde yaşamaktadır. Politik kaygılarla bugüne değin gerçekçi ormancılık politikaları çoğunlukla üretilmemiş, üretilenler de kararlılıkla uygulanmamıştır. Bunun sonucunda ormanlarımız giderek azalmış, kalanlarında kalitesi büyük ölçüde bozulmuştur. Ormanların giderek yok olması, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Doğu Karadeniz bölümü başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde sık sık rastlanan heyelanlar, su ve çamur baskınları, baraj ve göletlerin kısa sürede dolarak kullanılmaz duruma gelmesi, şiddetli erozyon, orman ürünlerinin yetersiz oluşu bu sorunların başlıcalarıdır. Orman işletmeciliğinde bir yandan var olanlar kullanılırken, öte yandan yeni orman alanları yetiştirme zorunluluğu vardır. Var olan ağaçları korumak, kesilen ağaçların yerine yen ağaçlar dikmek, bozulan orman alanlarını ıslah etmek bu değerli varlığı korumanın başlıca yollarıdır. Ancak, orman gibi değerli bir varlık için her türlü güçlüğe katlanılmalıdır. Ormanın korunması için yapılması gereken başlıca çalışmalar şunlardır: • Yangınlarla, kesimlerle ve diğer nedenlerle açılmış olan orman alanlarını ağaçlandırmak, buralarda doğal ortama uygun ağaçlar yetiştirmek, • Yamaçları ve kıyılarda kum tepeciklerini ağaçlandırmak. Böylece hem orman varlığını artırmak hem de erozyonu önlemek, • Odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak üzere, çabuk büyüyen ağaç türlerini yetiştirmeye özen göstermek
 3. Ziyaretçi
  hayır çevre bilinci daha iyi
 4. Ziyaretçi
  bence yasalar iyi bidebizim münazaramız var yasaları savunuyoruz nası yapabiliriz sizce

 5. Ziyaretçi
  ormanların korunmasında çevre bilincinin önemli oldunu biliyoruz ama, ormanların büyük bismını tahrip eden yangınlar bile, bilinçli olgun insanların keyif için yaktıkları piknik ateşinden kaynaklanıyo.. bunun yanında fabrikalırın bacasından çıkan kötü dumanlar da dolaylı olarak ormana zarar veriyo.. herkes ormanların korunmasının bilincinde ama bu bilinçle hareket etmeyi zorlyan bir kanun yok ki.. eğer biraz ağırlaştırılmış yasalar olmassa. bilinçli insanlarımız, eğlence için ormanları, yaşamın en büyük dengesini bozmaya devam edcektir..

 6. Ziyaretçi
  Bencede yasalar önemlidr.Çünkü eğer çevre bilinci yeterli olsaydı zaten konunlara gerek kalmazdı.Kim ormanda ateş yakıp söndürülmediği takdirde doğaya zarar verdiğini bilmiyor ki.Bunu 5 yaşındaki bir çocuk bile biliyor.Fakat bunun bilinmesine rağmen her gün yüzlerce yangın haberi alıyoruz.Peki bunun sebebi çevre bilincinin yeterli olmamasından kaynaklanmıyor mu?

 7. Ziyaretçi
  evet sana katılıyorum dediğin gibi çevre bilinci yeterli olsaydı aysalar olmazdı münazaramız vardı çok katkı sağladan teşekkür derim

 8. Ziyaretçi
  Rica ederim bizimde münazaramız var ne tesadüf

 9. Ziyaretçi
  aga bizim munazara olmasaydı çevre bilinci deyeceyektim amma benim konum yasalar

 10. Ziyaretçi
  bencede yasalardır

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


ormanların korunmasında yasalar etkilidir,  ormanların korunmasında yasalar önemlidir,  ormanların korunmasında yasalar,  ormanların korunmasında yasaların önemi,  çevrenin korunmasında yasalar etkilidir,  doğanın korunmasında yasaların önemi