+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tema nerede kuruldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tema nerede kuruldu
  tema vakfı 11 Eylül 1992 yılında İstanbulda kurulmuştur.Her şehirde şubesi vardır. 2. Asel
  Bayan Üye

  Tema vakfı nerede kurulmuş şubeleri nerelerdedir


  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır
  EMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-BDTİş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur
 3. Ziyaretçi
  söylermisiniz acaba tema vakfının şubeleri nerededir ?
 4. Ziyaretçi
  tema nerede kuruldu.bunu öğrenebililr miyiym ? acil yapmalıyım.

 5. Ziyaretçi
  Bunu bende bilmiyorum ve sabahtan akşama kadar bunu aradım

 6. Ziyaretçi
  TEMA VAKFI
  TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE VE AĞAÇLANDIRMA VAKFI

  TEMA Vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde, Hayrettin Karaca, Nihat Gökyiğit ve bir grup işadamı tarafından, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline getirilebilmesini sağlamak için kurulmuştur..

  Çalışmalarını kamuoyunun desteği ile sürdüren TEMA Hareketi’nin vizyonu: “Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen, öncü bir STK olmaktır.”

  TEMA, bu nedenle erozyonu önleme amaçlı kırsal kalkınma, mikrohavza, mera ıslahı, doğal varlıkları koruma amaçlı örnek projeler ile ağaçlandırma projelerini planlamakta ve uygulamaktadır. İlk örnek uygulama projesini 1994 yılında İzmir İli Bergama İlçesi Çamavlu Köyünde Mera Islahı konusunda yapan TEMA Vakfı, günümüzde ülke genelinde yaklaşık 100.000 hektar alanda, 41 Kırsal Kalkınma ve 32 Ağaçlandırma projesi olmak üzere toplam 73 proje üzerinde çalışmaktadır.

  TEMA Vakfı, gücünü en başta TEMA Gönüllülerinden, halkımızdan, destekçilerimizden ve medyadan almaktadır. İlk kez gönüllü kaydına ve gönüllü temsilcilik uygulamasına başlanan 1993 yılından bu yana 12 yılda gelinen nokta, 260.292 gönüllü ve Türkiye genelinde 555 TEMA Temsilcisi ve Gönüllü Sorumlusu'dur. 260 İlköğretim Okulunda uygulanan Yavru TEMA Projesi ile öğrenciler çevre konularında bilgilenmekte, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarını tartışmakta ve çevre koruma için projeler üretmektedir. 51 üniversitede faaliyet gösteren Genç TEMA ve Mezun TEMA Teşkilatı da yine aynı amaca hizmet etmektedir.

  Çevre sorunları temelde insan kaynaklı olup, bu sorunların ortaya çıkmasında insanın tutum ve davranışları etkili olmaktadır. Doğal kaynakları kullanırken yapılan yanlışlıkların giderilmesi, ancak bilgi toplumu niteliği kazanıldıkça gerçekleşecektir. Bilgi toplumu olabilmenin en önemli unsuru ise hiç kuşkusuz eğitimdir. TEMA Vakfı'nda eğitim birinci önceliklidir; hedefi bilinçli ve güçlü bir kamuoyu oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda; eğitim etkinlikleri düzenlenmekte, çeşitli kurum ve kuruluşlarla eğitim işbirlikleri yapılmakta, bunlar yayınlar ve eğitim materyali ile desteklenmektedir. Geniş halk kitlelerini kısa sürede bilgilendirmek için eğiticilerin eğitimine öncelik veren Vakıf, Silahlı Kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak subay ve astsubaylarımıza, öğretmenlerimize ve din görevlilerine 5 gün süreli seminerler düzenlemektedir. Bunun yanında; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak seminer, panel ve konferanslar yapılmaktadır. Ayrıca Temsilcilikler de bulundukları illerde çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, her sene Temmuz ve Ağustos aylarında TEMA Temsilcileri'ne, din görevlilerine, öğretmenlere, gönüllü eğitmenlere, üniversite öğrencilerine, lider izcilere, Genç TEMA teşkilatına, Yavru TEMA teşkilatına erozyon ve doğurduğu sonuçlar ile alınacak önlemler konusunda uygulamalı ve görsel sunumlara dayalı eğitimlerin verildiği “Doğa ve Erozyon Eğitim” kampları düzenlenmektedir.

  TEMA Vakfı uluslararası alanda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Vakıf, Dünyada toprak erozyonu, çölleşme ve doğal varlıkların korunması alanlarındaki yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri, içinde bulunduğu ağlar, takip ettiği yayınlar ve katıldığı uluslararası seminer ve konferanslar aracılığıyla izlemekte ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu konuda Birleşmiş Milletler ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi), Akdeniz ülkelerindeki çevre ve kalkınma STK'ları federasyonu olan MIO-ECSDE (Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi Üyesi), Dünya’nın en geniş çevre bilgi ağına sahip çevre birliği olan IUCN (Dünya Koruma Birliği Üyesi) gibi çok sayıda kurum ve kuruluş ile işbirliği yapılmaktadır.

  TEMA misyonunu uluslararası platformlara taşımak amacıyla TEMA Türkiye'nin kardeş vakfı olarak Almanya (TEMA – D ) ve Hollanda'da (TEMA – NL ) iki Vakıf kurulmuştur. Her iki Vakıfta kuruldukları ülkelerin yasalarına göre faaliyet göstermektedir.

  TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

  TEMA Vakfı, bu nedenle topraklarımızın korunması doğru ve verimli kullanılması için uzmanlara hazırlattırılarak ilgili makamlara sunulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı ile birleştirilerek ilgili kurumların görüşüne sunulan Toprak Yasası'nın çıkarılması için mücadele vermiştir. Bu amaçla Türkiye genelinde düzenlenen “Toprak Yasası’nı Destekliyorum İmza Kampanyası” çerçevesinde 1 milyonu aşkın imza toplanmıştır. Bu konuda da 1998 yılında TBMM'de oybirliği ile kabul edilen Mera Kanunu'nda olduğu gibi başarıya ulaşılacağı inancı ile çalışmalar sürdürülmüş ve TBMM’ nde 04 Temmuz 2005 tarihinde Toprak Yasası kabul edilerek yasalaşmıştır. TEMA Vakfı bundan sonra 2/B orman mevzuatı ve Anayasa’nın 169 ve 170’nci maddeleri ile, su ve havza yönetimi hukuku konularındaki çalışmalarını hızlandıracaktır.

  Erozyonla Mücadele İçin “Siz Ne Yapabilirsiniz?”

  1-Gönüllü olabilir, gönüllü kaydı yapabilir, etkinliklerimize katılabilirsiniz

  2-Eğitmen olabilir veya yayınlarımızdan edineceğiniz bilgilerle çevrenizdekileri bilinçlendirebilirsiniz

  3-TEMA’nın ürünlerinden (Ekolojik ürünler, TEMA bitki ve meyve çayları, Kartpostal vb) satın alabilir, projelere bağışta bulunabilirsiniz.

  4-İstediğiniz bölgede ağaçlandırma ve kırsal kalkınma projeleri önerebilir, sponsor bulunduğu takdirde başlatılmasın öncülük edebilirsiniz.

  5-Tanık olduğunuz erozyon, ormansızlaşma, yanlış tarımsal uygulamalar gibi sorunları vakfımıza bildirerek gerekli araştırmaların ve müdahalelerin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

  6-Kamuoyu oluşturma çalışmalarına destek olabilir, standlara ve sergilere logistik destek sağlayabilirsiniz.

  7-Bulunduğunuz yerlerde TEMA Gönüllü Temsilciliklerine ulaşabilir ve çalışmalara destek verebilirsiniz.

  Adres: TEMA Vakfı Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok D:10 , 34330, 1.Levent İSTANBUL
  Telefon : 0212 283 78 16 (pbx)
  Faks : 0212 281 11 32
  E-mail : tema@tema.org.tr
  Web Sitesi : www.tema.org.tr

 7. Ziyaretçi
  çoook teşekkür tam aradığım konuydu

 8. Ziyaretçi
  gerçekten çok güzel ödevime çok yardımcı oldu

 9. Ziyaretçi
  ödevime çok yardımcı oldu paylaşım için sağolun

 10. Ziyaretçi
  Teşekkürler:ev ödevimden sizin sayenizde pekiyi alacağim.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


tema nerede kuruldu,  tema nerede kurulmuştur,  tema vakfı nerede kurulmuştur,  tema vakfı nerede kuruldu,  tema vakfının merkezi nerededir ve nerelerde şubeleri vardır,  tema vakfı ilk nerede kurulmuştur