+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Toprak ile ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak ile ilgili kompozisyon
  bana topral ile ilgili komposizyon yazarmızın 2. Asel
  Bayan Üye

  Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır
  Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar
  Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir

  Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler
  Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir

  Toprağın Yeryüzü İçin Önemi  Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır

  1- Toprağın Tarımsal Önemi : Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir İlk ıslah işlemi ise teraslamadır Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır

  2- Toprağın Endüstriyel Önemi : Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır

  3- Toprağın Ekonomik Önemi : Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır

  4- Toprağın Ulusal Önemi : Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır

  Toprak insanların yaşamında çok önemlidirBesinleimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlaılarb için önamlidiBitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirlerOtçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar


  İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlarYani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir

  Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olurToprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır
 3. Ziyaretçi
  toprak ne işe yaramaktadır
+ Yorum Gönder


toprak ile ilgili kompozisyon,  toprak ile ilgili kompozisyonlar,  toprakla ilgili kompozisyon,  toprağın önemi ile ilgili kompozisyon,  toprak ana ile ilgili kompozisyon,  toprak konulu kompozisyon