+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayısı kaçtır. İsimlerini söylermisiniz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayısı kaçtır. İsimlerini söylermisiniz?
  Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayısı kaçtır. İsimlerini söylermisiniz?
  C-31) 25'tir. Sayarım: Adem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İshak, İbrahim, İsmail, Şua'yb, Lût, Yakûp, Yusuf, Musa, Harun, Davûd, Süleyman, Eyyüb, Zul'kifl, İlyas, Elyasa, Zekeriyya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed Aleyhisselam'dır. Uzeyir, Lokman ve Zül'karneyn'in isimleri de Kur'an'ı Kerîm'de geçmektedir. Bu kimselerin peygamber mi, yoksa Veli mi olduğunda ihtilaf vardır. Bunlar da peygamber kabul edilirse Kur'an'ı Kerîm'de ismi geçen peygamberler 28 olur. 2. Asel
  Bayan Üye

  Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayısı kaçtır. İsimlerini söylermisiniz?


  1. Adem (A.S.)

  2. İdris (A.S.)

  3. Nuh (A.S.)

  4. Hûd (A.S.)

  5. Salih (A.S.)

  6. İbrahim (A.S.)

  7. Lût (A.S.)

  8. İsmail (A.S.)

  9. İshak (A.S.)

  10. Yâkup (A.S.)

  11. Yûsuf (A.S.)

  12. Eyyup (A.S.)

  13. Şuayb (A.S.)

  14. Musa (A.S.)

  15. Ha*run (A.S.)

  16. Dâvud (A.S.)

  17. Süleyman (A.S.)

  18. İlyas (A.S.)

  19. Elyasa (A.S.)

  20. Zülkifl (A.S.)

  21. Yûnus (A.S.)

  22. Zekeriya (A.S.)

  23. Yahya (A.S.)

  24. İsa (A.S.)

  25. Muhammed (A.S.)

  Kur'an-ı Kerîm'de Ztilkarneyn, Lokman ve Uzeyr isimleri de yer al*makla beraber bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  * Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  * Yirmisekiz

  * İsimlerini sayarmısınız?
  * Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

+ Yorum Gönder