+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İlk inen sûre hangisidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlk inen sûre hangisidir?
  İlk inen sûre hangisidir?
  C-34) Alak sûresi ilk 5 ayetidir. 2. Asel
  Bayan Üye

  İlk inen sûre hangisidir?


  Alak Suresi (İkra Suresi) Kuran-ı Kerimin 96. Ayetidir. İniş sırasına göre ilk Ayettir. Surenin on ayetinde secde ayeti geçmektedir.

  Alak Suresi Okunuşu

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Ikra’ bismi rabbikelleziy halak

  2. Halekal’insane min ‘alak

  3. Ikre’ ve rabbükel’ekrem

  4. Elleziy ‘alleme bilkalem

  5. Allemel’insane ma lem ya’lem

  6. Kella innel’insane leyatğa

  7. Erra a hustağna

  8. İnne ila rabbikerrüc’a.

  9. Eraeytelleziy yenha

  10. Abden iza salla

  11. Eraeyte in kane ‘alelhüda

  12. Ev emara bittakva

  13. Eraeyte in kezzebe ve tevella

  14. Elem ya’lem biennallahe yera

  15. Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh


  16. Nasıyetin kezibetin hatıeh

  17. Felyed’u nadiyehu.

  18. Sened’uzzebaniyete.

  19. Kella la tütı’hü vescüd vakterib.


  Anlamı

  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

  1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

  3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

  6. Gerçek şu ki, insan azar.

  7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.

  8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

  9. Gördün mü şu men edeni,

  10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?

  11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,

  12. Yahut takvâyı emrediyorsa?

  13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

  14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

  15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

  16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),

  17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.

  18. Biz de zebânîleri çağıracağız.

  19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  İlk inen sûre hangisidir?


  Alak suresinin ilk beş ayeti.

+ Yorum Gönder