+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Dil ve anlatım ünite sonu ölçme degerlendirmenin cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil ve anlatım ünite sonu ölçme degerlendirmenin cevapları
  dil ve anlatım ünite sonu ölçme degerlendirmenin cevapları 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜRİLETİŞİM

  Metindeki iletişim öğeleri şunlardır:
  Gönderici: Baba
  İleti: İnsanların kalbini kırmamalıyız. Kalp kırmak iyi değildir.
  Alıcı: Oğul
  Dönüt:Kırılan kalbi düzeltmek mümkün değildir.


  …….sözcük ……………
  …….göstergebilim……..
  yanlış
  yanlış
  Doğru yanıt: A
  Doğru yanıt: B
  Doğru yanıt: D
  Doğru yanıt: B
  Doğru yanıt: A
  İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
  1. Doğru
  Doğru
  2. Doğru yanıt: E
  3.

  Dilin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
  Hayatımızın hemen hemen her aşamasını‚ yani günümüzün büyük bir bölümünü konuşarak geçiririz.İnsan düşünen bir varlıktır‚ bunu hepimiz mutlak biliriz. Peki nasıl düşünürüz?… Elbette düşünürken de dilimizi kullanırız. Herkes diliyle düşünür‚ diliyle iletişim kurar‚ diliyle dua eder… Bunlar gibi daha bir çok örnek verebiliriz. İnsanın hayatında konuşmanın ve dolayısıyla dilin önemi çok büyüktür.Dilin önemini günümüzden aşağı yukarı 2500 yıl önce yaşamış büyük bir Çin filozofu olan Konfüşyüs şu meşhur konuşmada ne güzel ifade eder:

  Künfüçyüs’e sordular:

  “Bir memleketi idare etmeye çağrılsaydınız‚ yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

  Büyük filozof şöyle cevap verdi:

  “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

  Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları arasında devam etti:

  “Dil kusurlu olursa‚ kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa‚ yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Vazifeler gereği gibi yapılmazsa‚ töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa‚ adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa‚ şaşkınlık içine düşen halk‚ ne yapacağını‚ işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki‚ hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”

  Dil‚ geçmişle gelecek‚ halkla kültürü arasındaki bir köprüdür. Şayet bu köprü yıkılacak olursa‚ o halk yok olmaya‚ erimeye‚ kendini kaybetmeye‚ yeryüzünden silinmeye mahkûmdur. Ve zannımca hiçbir halk esir olarak‚ kültürünü ve millî benliğini kaybetmiş olarak yaşamak istemez.

  DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ
  1. …..dil………..
  …..yazı dili……
  2. Doğru
  Yanlış
  3. Doğru yanıt: D
  4. Doğru yanıt: E
  5. Doğru yanıt: C
  6. Doğru yanıt: E

  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1. Doğru yanıt: A
  2. Doğru yanıt: A
  3. Doğru yanıt: B
  4. Doğru yanıt: E
  5. Doğru yanıt: C
  6. Doğru yanıt: D
  7. Doğru yanıt: C
  8. Doğru yanıt: C

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Dil ve anlatım ünite sonu ölçme degerlendirmenin cevapları

  Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar.

  2.a)İnsanoğlunun çevresiyle iletişim kurmak için başvurduğu yollar zaman içerisinde teknolojinin de gelişmesiyle hayli mesafe kat etmiştir.
  b) Söylenemez;çünkü iletişim sadece insanlar arasında vardır.
  3.İnternet,telefon sıklıkla kullandığımız anlaşma araçlarıdır.
  4) Olabilir.
  5)Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında ilişki kurulabilir.
  SAYFA 11:
  4) İletişim ……………………………………….İÇİN ÖNEMLİDİR.
  Ø Hayatın gereği olduğu için önemlidir.


  Ø Hayatın akışını sağladığı için önemlidir.


  Ø İnsanlar arasında gelişmeyi sağladığı için önemlidir.


  Ø Kişileri birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olduğu için önemlidir.
  Ø Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşyı sağladığı için önemlidir.


+ Yorum Gönder