+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Sanatsal metin ile ilgili örnek bir paragraf Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sanatsal metin ile ilgili örnek bir paragraf
  sanatsal metin ile ilgili örnek bir paragraf 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilimin, edebiyatın gelişmesi ve buna bağlı olarak farklı alanlarda metinlerin yazılması, metinlerin sınıflandırılması sonucunu doğurmuştur. Bu sınıflandırma metin türlerinin birbirinden ayrılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici metinler ve sanatsal (kurmaca) metinler olarak ikiye ayrılır.
  Sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri şunlardır:
  Edebi zevk uyandırmak amacıyla yazılır. Sözcükler gerçek anlamının yanı sıra yan ve mecaz anlamlarıyla da kullanılır. Öznel anlatım vardır. Yargılar kanıtlanmak zorunda değildir. Dil göndergesel işlevin yanı sıra heyecanı dile getirme, alıcıyı harekete geçirme vb. işlevlerde kullanılır. Olaylar değiştirilerek yazarın bakış açısıyla verilir. Kurmaca gerçeklik vardır. Üslup kaygısı ön plandadır.
+ Yorum Gönder


sanatsal metin örnekleri,  sanatsal metin örneği,  sanatsal metinler örnekleri,  sanatsal metinlere örnek,  sanat metni örnekleri,  sanatsal metinlere örnekler