+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Toplumsal barış için görevlerimiz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toplumsal barış için görevlerimiz
  toplumsal barış için görevlerimiz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toplumsal Barış için Görevlerimiz

  öncelikle ; İnsanlara karşı saygılı olmalıyız
  Çevremize karşı duyarlı olmalıyız
  Hoş görülü davranmalıyız
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Toplumsal Barış İçin Görevlerimiz Nelerdir
  Sivil toplum kuruluş (STK)’ları çok farklı alanlarda örgütlenebilmektedir Bu kuruluşlar sağlıktan eğitime,insan haklarından kalkınmaya,kriz yönetiminden diplomasiye kadar uzanan çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler STK’lar aralarındaki farklılıklara karşın niteliksel ve niceliksel olarak hızlı bir gelişme içinde olup,coğrafi sınırları aşarak ortak misyon ve hedef peşinde koşabilir hale gelmişlerdir (Paksoy vd2008:364)Bu nedenle günümüzde STK’lar her alanda etkinliklerini artırmaktadırlar
  STK’lar özellikle 1980’lerden bu yana, dünyadaki hızlı gelişime paralel olarak tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de gelişim sürecine girmiştirÖrgütlü sivil toplum yapısı Türkiye’de toplumsal değişimin önemli bir aktörü olmuştur STK’ların bir örgütsel yaşam alanı olarak farklı yapılanmalar halinde yaygınlaşması birçok fonksiyonel STK’lar farklı alanlarda çalışan gönüllü örgütlerden,düşünce kuruluşlarına,sosyal hareketlerden vatandaşlık inisiyatiflerine,hükümet dışı örgütlerden sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir yelpaze içinde hareket eden “örgütsel alanı”temsil etmektedir Bu örgütsel yapılar içinde,sivil toplumun hareket alanı,1980’lerden bu yana,ama özellikle 2000’li yıllar içerisinde sadece yerel ve ulusal değil,bölgesel ve küresel bir nitelik de kazanmıştır (Çolak vd 2008:1081)Toplumların bilinçlenmesi ile birlikte STK’ların ulusal ve uluslararası alandaki etkinlikleri de her geçen gün artmaktadır STK’ların bu etkinlikleri her alanda tartışılmaktadırBu çalışmanın amacı da,STK’ların toplumsal barışın sağlanmasında rolünü tartışmaktır
+ Yorum Gönder