+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edilir
  yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edilir 2. Ayşe
  Yeni Üye

  yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edilir

  yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edilir hakkında bilgi


  Sözlü Anlatımın Özellikleri


  1. Bir konuyu, sahip olduğumuz birikimi kullanarak bir plân çerçevesinde anlatmadır.
  2. Anlatılacak konu dinleyicileri ilgilendirmelidir.
  3. Anlatıcı konuyu detaylarıyla kavramış olmalıdır.
  4. Anlatılacaklar, bir plâna göre sıralanmalıdır.
  5. Dilin, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
  6. İfadeler, duygu düşünce ve hayallerle zenginleştirilmelidir.
  7. Kelimelerin ses vurgu ve tonlamalarına uyulmalıdır ve buna dikkat edilmelidir.


  B.Yazılı Anlatımın Özellikleri


  1. Bir konuyu, sahip olduğumuz birikimi kullanarak, bir plân çerçevesinde yazıyla ifade etmektir.
  2. Metinde anlatılanlar, kalıcı özelliğe sahiptir.
  3. Yazılı bir metnin oluşturulabilmesi için kişinin belli bir kültürel birikime sahip olması gerekir.
  4. Yazacağı türün özelliklerini bilmesi ve bu özelliklere uygun bir yazı oluşturması gerekir.
  5. Dilin yapısına ait özelliklerin bilinmesi, cümlelerin kuruluş biçimlerinin doğru olması gerekir.
  6. Metnin anlaşılır bir dil ile oluşturulması, metinde sanatlı ifadelerin kullanılmasına engel teşkil etmez.
  7. İfade yazlı olarak okuyucunun gözünün önünde olması sebebiyle ilgi takip oranı daha elverişlidir.
  8. Duygu ve düşüncelerin daha iyi anlaşılabilmesi için değişik anlatım biçimleri kullanılmalıdır ve kullanılır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  yazıya ve konuşmaya başlamadan önce hangi bilgilere ihtiyaç olduğu kontrol edi  Bir konuyu, sahip olduğumuz birikimi kullanarak bir plân çerçevesinde anlatmadır.
  Anlatılacak konu dinleyicileri ilgilendirmelidir.
  Anlatıcı konuyu detaylarıyla kavramış olmalıdır.
  Anlatılacaklar, bir plâna göre sıralanmalıdır.
  Dilin, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
  İfadeler, duygu düşünce ve hayallerle zenginleştirilmelidir.
  Kelimelerin ses vurgu ve tonlamalarına uyulmalıdır ve buna dikkat edilmelidir.+ Yorum Gönder