+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yabancı aile yaşantısı ile türk aile yaşantısı arasındaki fark nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yabancı aile yaşantısı ile türk aile yaşantısı arasındaki fark nelerdir
  yabancı aile yaşantısı ile türk aile yaşantısı arasındaki fark nelerdir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  TÜRK Aile Yaşantısı:Aile her zaman Türk toplumunun temeli olmuştur. Türk’ün üstün karakterinin oluşumunda aile terbiyesinin özel bir yeri vardır. Aile bağları beşikten mezara kadar devam etmektedir. Evlada şefkat ve muhabbet ile ana-babaya sevgi saygı ve itaat Türkler’in alametifarikasıdır. 19. yüzyılda İstanbul’da bulunan bir araştırmacının konuyla ilgili gözlemleri şunlardır: “Erkeklerde de kadınlarda da evlat sevgisi çok barizdir. Türkler’in hafta tatiline tesadüf eden Cuma günü ve bilhassa Ramazan ve Bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk’ün göğsünü kabartan oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği çocuk yorulunca kucağına aldığı daima devam ettiği kahvede yanına oturtup şefkatle hitap ettiği evladına tam bir ana özeniyle baktığı ihtiyarlarından gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türkler’in de çubuklarını bırakıp çocuğa alakayla baktıkları ve ilerde (İnşallah) ihtiyarlık desteği olacak bir oğul sahibi olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür… Bu şefkat aaaahürlerine başka memleketlerde de tesadüf edilir; fakat arada dağlar kadar fark vardır! Birtakım boş menfaat kaygıları eğlence düşkünlükleri çok defa kadınların da iştirak ettikleri ticari muamele gaileleri kısacası başka memleketlerin herşeyleri çocuklara karşı şefkatlerini azalttığı halde harem hayatı bilakis bütün bu hislerin bir merkezde toplanıp artmasını temin etmektedir. İşte bundan dolayı Türkiye’de çocuklar yetişip adam oldukları zaman analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez analarıyla babalarından ayrılmakta mali menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe münakaşa etmekte ve hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde onları sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta ve zavallılara karşı adeta yabancılaşmaktadırlar.”74 (A. Brayer)  ALMAN AİLE YAŞANTISI; Almanya’daki aile yaşantısında genellikle anne de baba da çalışmaktadır. Bu durum, aile yaşantısı ile meslek yaşantısının bir arada yürütülebilmesi için iyi bir organizasyon gerektirir. Sanılanın aksine Almanlar’ın çoğu fazlasıyla aile odaklıdır. Özellikle de anneler herşeye yetişmeye çalışmaktalar. Çocuklar kendi başlarına hareket etmeyi, kurallara uymayı, belli bir biçimde sorumluluk almayı ve özgür olmayı sevgiyle öğrenirler. Elbette Alman ebeveynler de çocuklarının kendini güvende ve mutlu hissetmelerini isterler ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Konuk öğrenciyi evinde ağırlayan ailelerin, konuğu rahat ettirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine rahatlıkla güvenilebilir.
+ Yorum Gönder


almanyadaki çocukların günlük yaşantıları,  yabancı aileler ve türk ailelerin yaşantısı,  yabancı ailelerin yaşantısı