+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Birinci akabe biatı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birinci akabe biatı Nedir
  birinci akabe biatı Nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Birinci Akabe Biatı Nedir  Hz. Peygamber Mekke döneminde bir çok zorluklarla karşılaştığı halde davetten hiçbir zaman vazgeçmez. Haram aylarda ticaret ve ibadet için Arabistan’ın diğer bölgelerinden Mekke’ye gelen kavimlerden bir çok kişi Hz. Peygamber tarafından İslam’a davet edilir. Mekke’de bunalan İslam’ın dışa açılmasının zamanı da gelmiştir artık.
  Mekke’ye dışarıdan gelen kabilelerin İslam’a davet edilmesi çerçevesinde görüşmeler sürerken Medine’den gelen altı kişilik bir gurup Mekke yakında ki Akabe’de mevkiinde Hz. Peygamber’i dinledikten sonra müslüman olurlar. Medine’ye döndüklerinde girdikleri yeni dini, yakınlarına anlattıklarında onlar da müslüman olur. Ertesi yıl Medine’den 12 müslüman Mekke’ye gelip Akabe’de Hz. Peygamber’e; ‘Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, Hz. Peygamber’e itaat edeceklerine’ dair söz verirler. Hz. Peygamber’den Medine’de kendilerine dini öğretecek, namaz kıldıracak bir öğretmen isterler. Hz. Peygamber de Musab b. Umeyr’i görevlendirerek yanlarına katar. Bu olaya I. Akabe Biatı denir.( 621)
  Bu durum Medine’de sevinçle karşılanır ve her geçen gün müslümanların sayısı artar. Ertesi yıl Mekke’ye 2si kadın olmak üzere 75 müslüman gelir ve yine Akabe’de Hz. Peygamber’le ahitleşirler. Buna da II. Akabe Biatı denir.(622)
  Bu biat sırasında Mekke’de müşrik işkencelerinden kurtulmak isteyen müslümanlar için yavaş yavaş Medine’ye gitme kararı da alınır. Medineli müslümanlar Akabe’de Mekkeli müslümanları koruyacaklarına dair de söz verirler. Medineli müslümanlar Medine’deki iki Arap kabilesi olan Evs ve Hazrec’e mensupturlar
+ Yorum Gönder