+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Genetik kalıtım ile ilgili 40 soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Genetik kalıtım ile ilgili 40 soru
  genetik kalıtım ile ilgili 40 soru 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  genetik kalıtım ile ilgili 40 soru

  1. Canlılarda çeşitli kalıtsal Özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan yapıya ne ad veri*lir?  A) Kromozom B) Mutasyon
  C) Gen D) Genotip

  2. l. Dil yuvarlama

  II. Altı parmaklılık 7. III. Yarık dudak

  IV. Kulak memesinin yapışık yada ayrık olması

  Yukarıda kilerden hangileri kalıtsal özelliklere Örnek verilebilir?

  A) l-II B) II-IV
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  3. Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mendel B) Lamarck
  C) Kettlewell D) Darvvin  4. l. Kolay yetişir olması

  II. Değişik karakterler taşıması

  III. Bir mevsimde bir kaç döl alınabilmesi

  Mendel'In çalışmalarında bezelye bitkisini seç*mesinin sebebi yukarıda kilerden hangileridir?

  A) Yalnız l B) Yalnız III C) l - III D) l - II - III  5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yafijıştjr?

  A) Dominant karakter bütün döllerde etkisini gös*terir.

  B) İki gen aynı ise homozigottur,

  C) Fenotip canlının genlerinin toplamıdır.

  D) Resesif karakter yalnız arı döide etkisini göste-  6. Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona ait

  özellik değildir?

  A) DNA'nın yapısını değiştirmesi r.,*

  B) Genlerde ani değişmeler olması

  C) Etkisinin eşey hücrelerinde olduğu zaman gö*rülmesi

  D) Kalıtsal bir özellik olmaması

  7. l. Isı

  II-isik

  III. Nem

  IV. Besin ênbsp;

  Canlılarda modifikasyonun gerçekleşmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

  A) l-II-IV B) l -II -III
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  8. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri doğru*dur?

  I, Karakterleri kontrol eden genler allel genlerdir.

  II. Her karakterin bir çift geni vardır. III. Resesif karakterler büyük harfle gösterilir.

  A) Yalnız l B) l - II C) II - III D) l - II - III  9. Bezelyelerde baskın ve çekinik karakterlerin verildiği eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Çekinik,

  A) Kırmızı çiçek Beyaz çiçek

  B) Kısa gövde Uzun gövde

  C) Yuvarlak meyve Buruşuk meyve

  D) San meyve Yeşil meyve

  10. l. İki farklı arı dölün çaprazlanması sonucu %100 melez olan F-j dölü elde edilir.

  II. Melez dölün genlerinden biri, diğeri üzerinde baskındır. F-, dölünün fenotipi baskın karakte*re benzer.

  III. İki melez dölden 1/4 oranında baskın arıdöl. 2/4 oranında melez döl ve 1/4 oranında çeki*nik arı döl elde edilir.

  Yukarıdakilerden hangileri Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilmiştir?

  A) l - II B) II - III C) l - III D) l - II - III  Cevaplar:1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-B 10-D

 3. Ziyaretçi
  çok ihtiyacım vardı site yi yapana tşk ler
+ Yorum Gönder


genetik ile ilgili sorular,  genetikle ilgili sorular,  genetik soruları ve çözümleri,  kalıtım ile ilgili kısa sorular,  Genetik ile ilgili soru ve cevaplar,  genetik sorulari ve cozumleri