+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kromozomlara bağlı kalıtım konusunu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kromozomlara bağlı kalıtım konusunu
  kromozomlara bağlı kalıtım konusunu 2. Leyla
  Devamlı Üye

  kromozomlara bağlı kalıtım konusunu

  Otozom ve gonozom farklılaşması görülen bireylerde, gonozomlar üzerinde eşeyi belirleyen genlerden başka bazı somatik karakterlerle ilgili genler de bulunur. Bu genler dölden döle daima gonozomlarla taşınır. Bundan dolayı bu genlerin belirlediği karakterlere eşeye bağlı kalıtım denir.

  1. Drosophila melanogaster (Sirke sinegi) de X e Bağlı Kalıtım

  Drosophila melanogaster 2n = 8 kromozomludur. Dişiler 6 + XX, erkekler ise 6 + XY kromozomlarına sahiptir. Y kromozomunda eşeyi belirleyen genlerin dışında somatik karakterlerle ilgili genler hemen hiç bulunmaz. Bundan dolayı bu türde eşeye bağlı kalıtım X e bağlı kalıtım ile aynı anlamdadır.

  Drosophila melanogaster’ de göz rengi ile ilgili gen X kromozomunda taşınır. Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşit fenotip vardır. Kırmızı göz geni baskın, beyaz göz geni ise çekiniktir.

  4.png  Örnek:
  Homozigotken öldürücü olan çekinik bir geni, X kromozom çiftinin birinde taşıyan normal fenotipli bir dişi sirkesineği ile normal bir erkek sirkesineği çaprazlandığında, meydana gelebilecek dişi ve erkek yavrulardaki ölüm oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


  7.png.


  Çözüm:
  Sirke sineklerinde dişilerin eşey kromozomları XX, erkeklerin eşey kromozomları XY dir.

  a => Homozigot durumda öldürücü olan çekinik gen
  A => Normal fenotipe neden olan baskın gen


  3.png.


  2. İnsanda Eşeye Bağlı Kalıtım
  İnsanlarda kromozom sayısı 2n = 46 dır. Bu kromozomlardan bir çifti gonozom, 22 çifti ise otozomdur.

  İnsanlarda eşey belirlenmesi XX – XY yöntemi ile olur.


  Bazı özellikler sadece X kromozomunda taşınır, bazı özellikler sadece Y kromozomunda taşınır. Bazı özelliklerle ilgili allel genler hem X de Y kromozomunda bulunur.

  1. X e Bağlı Kalıtım

  X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan karakterler X e bağlı kalıtım gösterir. Renk körlüğü ve hemofili bu karakterlere örnek verilebilir.

  Renk Körlüğü
  Renk körü bireyler kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemezler. Normal görme geni, renk körlüğü genine baskındır.

  R : Normal görme geni
  r : Renk körlüğü geni

  6.png.


  Hemofili
  X kromozomu üzerinde çekinik bir gen ile aktarılır. Renk körlüğünden farklı olarak bu gen öldürücüdür.

  Hemofili, kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Yaralanma veya kanamalarda hemofili hastaları kan kaybından ölebilerler.

  H : Normal pıhtılaşma geni
  h : Hemofili geni

  8.png.


  9.png.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  kromozomlara bağlı kalıtım konusu  Drosophila melanogaster 2n = 8 kromozomludur. Dişiler 6 + XX, erkekler ise 6 + XY kromozomlarına sahiptir. Y kromozomunda eşeyi belirleyen genlerin dışında somatik karakterlerle ilgili genler hemen hiç bulunmaz. Bundan dolayı bu türde eşeye bağlı kalıtım X e bağlı kalıtım ile aynı anlamdadır.

  Drosophila melanogaster’ de göz rengi ile ilgili gen X kromozomunda taşınır. Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşit fenotip vardır. Kırmızı göz geni baskın, beyaz göz geni ise çekiniktir

+ Yorum Gönder