+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hücrede protein sentezlemekle görevli organel nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hücrede protein sentezlemekle görevli organel nedir
  Hücrede protein sentezlemekle görevli organel nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hücrede protein sentezlemekle görevli organel nedir


  Hücrede protein sentezlemekle görevli organel nedir  hücrede protein sentezlemekle görevli organel ribozomdur

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Hücre organelleri yapı ve görevleri

  Endoplazmik Retikulum  Nukleus zarı , golgi ve salgı kofulları oluşumunda rol oynar.

  Hücre bölünmesinde ortadan kalkar bölünme sonunda tekrar oluşur.

  Hücrede asidik ve bazik tepkimeleri birbirinden ayırır.

  Taşıdığı ribozomlarla enzimatik salgıların oluşumunda rol oynar.

  Hücre zarı ile nukleus zarı arasında tek katlı zardan oluşmuş tüplü lamelli yapıdır.

  İyon depolanmasında rol oynar.

  Yağ özellikteki salgıların üretildiği yerdir.

  Madde ve iyonların hücre içinde taşınımında rol oynar.

  Prokaryot , yumurta , embriyonik ve alyuvar hücrelerinde bulunmaz.

  Granüllü ve granülsüz olarak iki çeşittir.
  A-Granülsüz E.R. :

  Üzerlerinde ribozom taşımazlar.

  Protein olmayan salgıların üretiminde rol oynar.

  Karaciğer , ovaryum , testis , böbrek üstü bezlerinde çok bulunur.  B-Granüllü E.R. :

  Üzerlerinde ribozom taşırlar.

  Nukleus yakınında bulunur.

  Proteinsel ve enzimatik salgıların üretilmesinde rol oynar.

  Protein sentezi hızlı olan hücrelerde çok bulunur.


  Golgi Aygıtı

  Olgunlaşmış eritrosit ve sperm hücreleri ile prokaryot hücrelerde bulunmaz.

  Tek katlı zardan oluşmuş yassı keseler şeklindedir.

  Tomurcuklanma ile içleri salgılarla , enzimlerle dolu keseler oluşturur.

  E.R.’ larda üretilen salgıların depolanması ve paketlenmesinde rol oynar.

  Selüloz , nişasta , glikojen ,glikoprotein,lipoprotein sentezinde rol oynar.

  Hücre zarı yapısına katılan protein ve yağlara karbonhidrat eklenmesinde rol oynar.

  Salgı yapan hücrelerle çok gelişmiştir

+ Yorum Gönder