+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir
  Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir

  Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir hakkında bilgi

  Bir populasyonun büyüklüğü, populasyonda bulunan birey sayısı ile ifade edilir.
  Bir ortamdaki populasyon ortamın uygunluk derecesine göre büyür ya da küçülür. Yani
  çevre şartları ve biyotik faktörler populasyonun büyüklüğünü denetler.
  Populasyonun büyüyüp, büyümediği; dengede olup olmadığı ve geleceğinin naslı
  olacağı; ölüm ve göç oranlarıyla belirlenir.
  • Bu formüle göre
  B > C ise populasyon büyür,
  B < C ise populasyon küçülür
  B= C ise populasyon dengede kalır.
  B. Komünite:
  Belirli bir alanda yaşayan farklı populasyonların hepsine birden komünite denir.
  Kısaca belli bir tabiat parçasında yaşayan bitki ve hayvan türleri komüniteyi oluşturur.
  Biyosferde iki çeşit komünite vardır. Bunlar; kara komüniteleri ve su
  komüniteleridir. Örneğin; ormanlardaki tüm populasyonlar kara komünitesine örnektir.
  Komünitede gerek sayıları, gerekse faaliyetleri bakımından hakim olan türe,
  baskın tür denir.
  Kara komünitelerinde bitki türleri baskındır. Su komünitelerinde ise belirgin bir
  baskın tür bulunmaz.
  Komünitelerde ortam şartlarının olumsuz etkisiyle baskın tür ortadan kalkabilir.
  Örneğin; depremler, erozyonlar, toprak kayması, kuraklık gibi etmenler baskın türü
  ortadan kaldırabilir.
  Olumsuz şartlar sonucu baskın türün yerine başka bir türün baskın duruma
  geçmesine süksesyon denir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Populasyonun büyümesine etki eden faktörler nelerdir


  Populasyonun büyümesine neden olan etkenler bireyler , çevre şartları , biyotik etkenler bunlardan birkaçıdır

+ Yorum Gönder