+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Populasyon habitat ekosistem ekosfer kavramlarını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Populasyon habitat ekosistem ekosfer kavramlarını açıklayınız
  Populasyon habitat ekosistem ekosfer kavramlarını açıklayınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Populasyon habitat ekosistem ekosfer kavramlarını açıklayınız

  Populasyon habitat ekosistem ekosfer kavramları hakkında bilgi

  Belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir.Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer.ekosisteme genel anlamda çevre diyebilirim

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Populasyon, tür, ekosistem, habitat nedir


  Populasyon : Aslı Fransızca population sözcüğüdür.Türkçe karşılığı Nüfus varlığıdır.
  sınırları belli alandaki yani aynı yerdeki aynı tür Canlı'ların oluşturduğu topluluktur.

  Tür: Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.

  Ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir

  Habitat: Br organizmanın yasadıgı ve geliştigi yer

+ Yorum Gönder


tür habitat populasyon ekosistem,  tür habitat popülasyon ekosistem hakkında bilgi,  tür popülasyon habitat ekosistem,  tür habitat populasyon ve ekosistem,  tür popülasyon habitat ekosistem kavramları ne anlama gelmektedir,  türk habitat popülasyon ekosistem hakkında bilgi